Økonomi

Økonomi - Praktiske oplysninger

Skriftlig bekræftelse

Når du tilmelder dig vil du modtage en foreløbig bekræftelse. Derefter vil du modtage en bindende efter en forsamtale.

Økonomi: Dynamiskterapeut og Spirituel psykoterapeut

Kursusafgiften er kr. 3200,- pr. modul

(4 dage: 31 timer)

kr. 35.200,- for Dynamisk terapeutuddannelsen
(45 dage: 318 timer = 11 moduler)

og ligeledes kr. 35.200,- for Spirituel psykoterapeutuddannelsen.
(45 dage: 318 timer = 11 moduler)

derudover betales et tilmeldingsgebyr 
på kr. 3.200,- pr. uddannelsesforløb.

Udover selve uddannelses prisen må du regne med at skulle bruge gennemsnitligt ca. 1000 kr. om måneden hos en psykoterapeut til egenterapi igennem de 2 år på den Dynamisk terapeut uddannelse eller igennem de 4 år på den Spirituel psykoterapeut uddannelse. (med en psykoterapeut udpeget af instituttet) Samt påregne 5 x 600,-dkr til supervison.

Certificeringsgebyr.
Den dag du ønsker at gå til den afsluttende eksamen på hvert uddannelsesforløb, koster det kr. 3.200,-i certificeringsgebyr.

Hvis du bliver forhindret/afmelding?
Evt. afmelding skal foregå skriftligt, være rettet til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves 50% af uddannelses/kursusafgiften: Ved afmelding senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele uddannelses/kursusafgiften. Tilmeldingsgebyr refunderes ikke. Ligeledes er du påbegyndt vores uddannelser har du valgt forløbet og ovenstående er ligeledes gældende.

Uddannelsesafgiften er ikke momspligtig iht. gældende lov.

Betaling kan ske til
Sparekassen Danmark : 8140 0002359820Afdragsordning

Afdragsordning er mulig ved tillæg af rente og administrations- gebyr på 1000 kr. pr. år. Kontakt instituttet for vejledning.

Individuel terapi 

Kr. 700,- pr. session af 60 minutters varighed. Denne pris ligger fast gennem begge uddannelser.

Logi 

Logiprisen udgør kr. 250,- pr. modul. Afregnes på kursusstedet. Denne pris ligger fast. Der findes to dobbeltværelser og et tre personers værelser omkring Instituttet.

Økonomi Speciel uddannelserne


Spirituel-Trainer:
Uddannelsesafgiften er kr. 3000,- for 1 til 4 pr. modul og kr. 4500,- for modul 5 (som er et retræte modul)  : i alt kr.  16.500,-dkr

Udover selve prisen må du regne med at skulle bruge gennemsnitligt ca. 3750. kr. til en individuel TRAINERsession (6 timer) du skal have 1 ialt for at blive certificeret.


Master familie og parterapeut:
Uddannelsesafgiften er kr. 9500,- for alle 7 dage. Der udover betales der et tilmeldingsgebyr af 1000,- dkr.


Natur Terapeut
Uddannelsesafgiften er kr. 2.700 kr. pr. modul, som er inkl. certificering. Ialt
 21.600 kr.

Derudover betales et tilmeldings- og administrationsgebyr på 1.000. kr.


 

Modulerne betales senest tre dage før hver modulstart.


 


Udover selve prisen må du regne med at skulle bruge 3.600. kr. til en individuel-session af seks timer med en udpeget Naturterapeut før du påstarter uddannelsen, for at blive certificeret. Sessionerne bliver sammen med en udpeget Naturterapeut fra instituttet. + 600. kr. til en gang gruppesupervision midt i forløbet.


Naturbaseret psykoterapeut
Uddannelsesafgift:
2.900 kr. pr. modul for modul 9 til 16 ( som er incl fuld forplejning = pr modul= 1 gang morgenmad - 2 gange middagsmad og 1 gang aftensmad)
5.300 kr. pr. modul for modul 17 og 18 inkl. certificering = ( som er incl fuld forplejning = pr modul=  3 gange morgenmad - 4 gange middagsmad og 3 gange aftensmad)

I alt 33.800 kr.  Derudover betales et tilmeldings- og administrationsgebyr på 1.000. kr. Modulerne betales senest tre dage før hver modulstart. 

 

Udover selve prisen må du regne med at skulle bruge 4 x 3.600. kr. til 4 x 24-timers individuelle og gruppe sessioner, som du skal have med en Naturbaseret Psykoterapeut for at blive certificeret. 

Sessionerne bliver sammen med en udpeget Naturbaseret Psykoterapeut fra instituttet.


NGH Hypnotisør

Uddannelsens pris er 7.750 kr. Praktiske Speciel uddannelserne


Orlov

Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning.

Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i priserne. Ændringer vil dog blive varslet for kursister minimum 6 måneder forud for næste uddannelsesstart.

Hvis du bliver forhindret/afmelding?
Evt. afmelding skal foregå skriftligt, være rettet til instituttet. Ved afmelding tidligere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves 50% af uddannelses/kursusafgiften: Ved afmelding senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele uddannelses/kursusafgiften. Tilmeldingsgebyr refunderes ikke. Ligeledes er du påbegyndt vores uddannelser har du valgt forløbet og ovenstående er ligeledes gældende..

Hold rotering
Instituttet kan flytte deltager på et igangværende hold hvis det skønnes at deltagere antallet er for lavt i forhold til et rigt udbytte for den studerende. Deltagere tilbydes i sådan en situation holdstart på andre igangværende hold i Danmark eller at afslutte deres forløb således at restforløbet ikke skal dækkes af den studerende, ligeledes tilbagebetales ikke de moduler den studerende har taget.

Læs vores Disciplinære foranstaltninger her: https://heg.dk/disciplinaere-foranstaltninger-/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via din arbejdsplads kan du, såfremt arbejdspladsen godkender det, finansiere uddannelsen gennem bruttolønsordningen. 
Flere veje åbner sig for at opnå økonomisk støtte til din uddannelse. Her er nogle af dem:

Du kan finde yderligere oplysninger om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside her:
https://skat.dk/borger/personalegoder-hvis-du-er-medarbejder/bruttoloensordning

En anden mulighed er, at søge tilskud til uddannelsen igennem Statens kompetencefond, som du kan læse om her:
https://kompetenceudvikling.dk

En tredje mulighed er, at søge tilskud igennem den kommunale kompetencefond, som du kan læse mere om her:
https://denkommunalekompetencefond.dk

En fjerde mulighed er, at søge tilskud igennem den regionale kompetencefond, som du kan læse mere om her:
http://denregionalekompetencefond.dk


Datalov
Datalovgivningen kræver dit JA for dit studie hos os, om data - og hvad der er nødvendigt for dit studie.

For dit Studie på HEG får du en grundlæggende service: Vi håndterer dig som studerende i det daglige, vi taler sammen i telefonen, og vi sørger for at kommunikere i en bro imellem studievejleder - undervisere - og daglige leder på dine vegne, og når lovgivningen kræver det. Som en helt nødvendig del af dette studie, bruger, gemmer og videregiver vi de oplysninger, vi har om dig, så længe du er på studie imellem ovennævnte. Ellers kan vi hverken administrere dit studie eller hjælpe dig. Og alt dette kræver persondatareglerne, at du klart og tydeligt skal sige JA til.

HEG må gerne sende betalings information samt lovpligtig og anden nødvendig information om dit studie til dig pr. e-mail og sms.*1)

HEG må gerne opbevare din adresse og navn, fødselsdato = ikke cpr) samt mobil og e-mail på deres adresse lister.