Naturbads Instruktør

SANSE & NATURBADS INSTRUKTØR UDDANNELSE

En uddannelse med fokus på meditation, sansetræning og krops-afspænding i og med naturen.
Sanse & Naturbads instruktør uddannelsen er en uddannelse baseret på principperne i meditation, natursansning og afspænding.
 Under denne uddannelse foregår al undervisning i naturen. Du vil tilegne dig din egen unikke måde at arbejde med det på.

Målgruppe
 
Uddannelsen henvender sig til mennesker, som allerede arbejder med meditation, mindfulness, yoga eller fordybelse eller mennesker der ønsker at få opgraderet og fornyet deres viden, ved hjælp af nye perspektiver indenfor natur, udeliv og sundhedsfremme og som I forvejen bruger naturen personligt i deres liv.
 
 
Human Education Group
Human Education Group har i de sidste 27 år været et af de mest markante institutter i Danmark indenfor sub-psykologisk og spirituel forskning og uddannelsesforløb. Vi har nu udviklet dette nyskabende uddannelsesprogram for mennesker, der ønsker at arbejde med sundhedsfremme i naturen. 


Uddannelsen


Uddannelsen giver dig et bredt indblik i, hvordan naturen kan bruges i  sansearbejde, afspænding eller meditative forløb.
Du får kompetencer til at kunne gennemføre et forløb med naturbad både til grupper, familier, enkeltpersoner eller som workshop.
Ligeledes vil du blive undervist i observations-systemer, der vil give dig et stabilt fundament til at arbejde med mennesker.
 
Studiet


Hele forløbet er en palet af procesorienterede perspektiver og teorier.
Ligeledes danner vi bro til den urgamle bevidsthed om meditation og kontemplation.

 
Værdier
Den uddannede Sanse & naturtbads instruktør bruger ikke kun naturen, men lader sig inspirere af naturens energi.
Naturbads instruktører bruger naturens rum, der inspirerer til personlig udvikling og fordybelses-processer.
 
Fokus


Dette uddannelsesprogram er ikke kun et faglig, men også et personligt udviklingsforløb.
Under hele forløbet vil du løbende få finpudsninger og vejledninger. 
 

Hvad er naturbad
Naturbadning er en dybtgående og omfattende oplevelse, hvor kroppen og sanserne går i dialog med naturens livgivende energi.
Denne form for sundhedsfremme er ikke blot en fysisk tilstedeværelse i det grønne, men en integreret mental og spirituel fordybelse, der fremmer både psykisk og fysisk velvære. Fra nostalgiske minder om barndommens udflugter til naturen til den målrettede praksis af Shinrin-yoku, eller skovbadning, fra Japan, understreger naturbadning vigtigheden af at koble fra dagligdagens støj og forbinde sig med naturens beroligende atmosfære. Forskning viser, at naturbadning reducerer stress, forbedrer søvnkvaliteten, styrker immunforsvaret, og øger fokus og kreativitet, hvilket gør det til en væsentlig del af en sund livsstil.

Vores tilgang til naturbadning omfatter alle naturens elementer, hvilket opfordrer til en dybere interaktion med varierede landskaber og stimulerer sanserne på flere niveauer. Denne praksis involverer ikke kun de visuelle og auditive indtryk, men også de taktile oplevelser, såsom fornemmelsen af forskellige overflader under fødderne, fra blødt mos til skarpe sten, samt de helende virkninger af sol, vind, og vand på huden. Gennem naturbadning træner vi kroppens og sansernes evne til at være fuldt til stede i nuet og forbinde dybere med vores indre natur. Ved regelmæssigt at engagere os i denne praksis styrker vi vores fysiske sundhed og mentale velvære. Vi lærer at tolke og forstå de signaler, naturen udsender, hvilket fører til en mere harmonisk og balanceret tilværelse. Denne interaktive oplevelse med naturen går videre end det fysiske og psykologiske niveau.

Det er en sensorisk rejse, hvor hver eneste celle i kroppen aktiveres af naturens stimuli. Sanserne spiller en central rolle i, hvordan vi oplever og fortolker omverdenen. Lugten af regn på varm jord, følelsen af vindens bløde tryk mod ansigtet, synet af sollys, der filtreres gennem løvtræernes blade, og lyden af en nærved rindende bæk skærper vores sanselige opmærksomhed og øger vores følelse af forundring og forbundethed. Naturbadning er derfor ikke kun en form for motion eller afslapning, men en holistisk tilgang til sundhed, der involverer hver eneste sans og bevægelse, hvilket styrker både vores fysiske og mentale fundament. Ved at bringe vores krop og sanser i tættere kontakt med naturens rytmer og mønstre, kan vi opnå en dybere forståelse og respekt for det miljø, vi er en del af, hvilket i sidste ende kan føre til en mere bæredygtig og bevidst måde at leve på.

Undervisningsform/ læringsrum
Vi tilbyder studerende et læringsrum, der både rummer forskning og dannelse, ved at tage udgangspunkt i at undervise i fænomenologi og æstetiske erkendelses-processer. Fænomenologisk-undervisning lægger vægt på at beskrive de terapeutiske fænomener omfattende og nøjagtigt. Vi bestræber os på at forstå deres mening, også deres umiddelbart skjulte mening, snarere end at frembringe modeller for og teorier om deres årsager og oprindelse. Retningen forsøger at finde frem til det, der karakteriserer de psykiske fænomener og hvad der udgør deres væsen, hvad enten det drejer sig om perceptioner, tanker, følelser, handlinger, værdier etc., således at den studerende forudsætningsløst og åbent kan bruge metoden til, at kunne iagttage og beskrive den menneskelige oplevelsesverden, så fuldstændigt og omhyggeligt som muligt i sin læringsproces.

 

Kompetencemål for uddannelsen:
Følger kompetencemålene det enkelte modul?
Nogle få af kompetencemålene er koblet direkte til et bestemt modul, men de fleste af kompetencemålene går på tværs af modulerne.

 

Hvor mange kompetencemål er der på Sanse & Naturbads instruktør uddannelsen?

 

Der er i alt 8 kompetencemål fordelt på viden og færdighedsmål

Vidensmål:

 

  1. Den studerende kan inddrage natur og æstetiske udtryksformer i aktiviteter, der understøtter borgerens udvikling.
  2. Den studerende har viden om naturbads didaktiske overvejelser knyttet til borgerens problematik(ker).
  3. Den studerende har viden om kropslige eller meditative tilgange til brug i naturen.
  4. Den studerende har viden om æstetiske udtryks former og symbolik til brug i aktiviteten.

 

Færdighedsmål: 

 

  1. Den studerende kan udarbejde Naturbads planer og på baggrund heraf tilrettelægge, gennemføre og evaluere naturbads-aktiviteter.
  2. Den studerende kan identificere problemstillinger i relation til menneskers forskellige livbetingelser.
  3. Den studerende kan etablere programmer som er unikke.
  4. Den studerende kan udvikle og gennemføre naturbads gruppe sessioner.

 
MODULERNES INDHOLD
 
Modul 1: TILBAGE TIL NATURENS KILDER – Rold Skov 

* Naturens bade
* Konsistent nærvær
* Meditation i naturen
* Naturbads riter del 1

* Naturbade og grupper
 
Modul 2: NATURBADENES RITER – Fløjstrup Strand

* Naturens riter del 2
* Sanseterapi
* Stilhedsvandringer
* Åndedrættet

* Afspænding med naturens som redskab* Certificeringsopgave

* CertificeringPraktisk:

 

 
Certificering som Sanse & Naturbads instruktør

Certificering som Sanse & naturbads instruktør foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen.
  Certificering forudsætter fuld deltagelse i de 2 moduler, ligeledes, at den studerende har haft et 3-6 timers forløb med en borger under supervision. Samlet 90 timer.
 

 
Undervisningstider


Uddannelsen består af 2 moduler a' 4 sammenhængende dage.
Modulerne er fra Torsdage fra kl. 12.00 til Søndage kl. 15:00 (det vil sige at forløbet er med ovenatning i naturen hver gang)
Der overnattes på alle modulerne i naturen.

Datoer - Hold 5NBI:
Modul 1 26.06.- 29.06 2025
Modul 2 21.08.- 24.08 2025


Pris/økonomi:

Uddannelsesafgiften er kr. 6.400 kr. pr. modul og inkl. certificering: Ialt
 12.800 kr.
 

(som er incl. fuld forplejning og certificering)
Det eneste du selv skal stå for er kaffe/te og dine ekstra snacks.
Derudover betales et tilmeldings- og administrationsgebyr på 1.000. kr.


 

Modulerne betales senest tre dage før hver modulstart.


 Deltagere :
 Højst 12


Optagelse:


Optagelsen sker ved en personlig forsamtale på en 1/2 time, som er gratis. Vi forventer selvfølgelig, at du engagerer dig personligt såvel som fagligt.
Hvis du bliver forhindret/afmelding 


Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før NBIs start opkræves 50% af kursusafgiften. Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. 


 Orlov
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 


Sted 


Modulerne afholdes to steder i jylland som er Fløjlstrupstrand ved Århus og Rold Skov i Nordjylland

Fløjstrup Strand

Fløjstrup skov er det man kalder en vandre skov fordi den langsomt bevæger sig ud mod vandet ved Fløjstrup strand. 
Fløjstrup Skov er en cirka 220 hektar stor skov der ligger syd for Aarhus i forlængelse af Marselisborgskovene. Den ligger ned til stranden, fra Moesgård Strand , ved Giber Ås udløb, til lidt nord for Mariendal Strand. Skoven er en varieret løvskov med fugtige moser og lavninger og er rig på både planter og dyr.

Rold Skov

Rold Skov er en af Danmarks største skove og dækker et areal på omkring 80 km2 eller 8.000 hektar. Skoven består af mange skovpartier med hvert deres navn som for eksempel Hesselholt, Nørreskov, Nørlund Skov og Rold Vesterskov. Rold Skov er i dag primært en nåleskov. Den sandede og grusede morænejord kombineret med meget nedbør gør området til et af nåletræets allerbedste voksesteder. Skoven er kendt for sine store, tætte bevoksninger af gammel gran, men en storm i 1981 tyndede hårdt ud i dem.
Siden 1850 har der været plantet mange forskellige arter af nåletræer. Ud over rødgran og skovfyr blev der plantet flere nordamerikanske træarter som douglasgran, sitkagran, nobilis og kæmpegran (Grandis)


Tilmelding:
http://heg.dk/tilmelding/
Når du har tilmeldt dig, er din plads ikke sikret, før du har haft en personlig samtale med uddannelseslederen, dette sker telefonisk eller personligt. Du vil modtage en mail efter tilmelding, omkring datoer for en sådan samtale.
 
Undervisere:

Sanne Rimpler og David BR Camacho: Læs mere om dem her: https://heg.dk/undervisere/
 
Medbring en rygsæk, der indeholder:
Varm sovepose
Liggeunderlag
Ski-undertøj
Toiletpapir
Spisegrej med kop
Trangia
Regnslag
Varm hue
Kniv
Evt. vanter
Et par ekstra sokker
Vandrestøvler
Varmt tøj
Nem drikkeflaske til 1 liter
En pandelampe
Tarp/telt
Notesbogen (udleveres af uddannelsesstedet)

Litteraturlisten for Sanse & naturbads instruktør-uddannelsen:


 


Modul 1-2  - Naturbad - David BR Camacho og Robert S Ehlers og Naturens Nærvær - David BR Camacho

 

ANSVAR FOR NATUREN
Human Education Groups Natur-uddannelser forpligter sig til, at tage ansvar for vores miljø og natur. Vi er medlem af Green Care Netværket. Samt vi er altid i dialog med naturstyrelsen når vi overnatter i det fri. Vi har fokus på at passe på vores skønne danske natur og tage hensyn til naturens liv både micro og macro,  samt så er vi en del af Green Care netværket hvor vores undervisere deltager aktivt med at skabe virksomme og bæredygtige indsatser. Både menneskeligt, økonomisk og miljømæssigt.