LITTERATURLISTE DYNAMISKTERAPEUT

Litteraturliste Dynamiskterapeut

Modul Værktøj Litteratur  * litteratur i  modulerne Forfatter
 
 
Modul 1.
 
Magic Box-
Afklaring -
Afklarende terapeutiske modeller, Aktivlytning, feedback og sansesystemer
 

Ravnen i Glasbjerget………………………..
Gensidig terapi…………………………………
Dynamisk psykiatri (1-9)…………………
Psykoterapi og Psykoterapeutisk supervision (1-10)
Kreativ klientcentreret psykoterapi                                                                               *(1-9)
I Bevidsthedens Centrum (1-10)*

Kathrin Asper                              Kan læses
Klaus Gormsen                            Skal læses  
Johan Cullberg
Anette Wiklund, Kirsa Dechlis og David BR Camacho  
David Camacho, Cirkeline Kappel og Kirsten Haslund
David BR Camacho,
 
 
 
Modul 2.
 
Dybdeterapeutiske Redskaber.
Betydning af kropsprog, tonefald og ord. Kontakt og tillid – endnu bedre kommunikation. Om at lytte bag ordene. Overføringsmodeller. Tidslinie begreber. Integration af glemte og gemte ressourcer.
 

Det selvudslettende barn………………
NLP. – en grundbog i teori og praksis
Dit kompetente barn………………………

Alice Miller                                  skal læses
Joseph O´Conner.                       Skal læses
Jesper Juul.                                  Kan læses
 
 
 
Modul 3.
 
 
 
 
Udvidet kommunikation.
Positive forandringer via nye sprog/tankemønstre. Indre dilemmaer og konfliktløsninger (filtre). Spørgsmål som NØGLEN til afklaring af ressourcer. Projektions-struktur og integration.
 

Eksistentiel psykoterapi …………..(3-5)
På vej til sig selv……………………………..
Terapiens Essens …………………………..
 

Irvin D. Yalom                             Skal læses
Jytte Back Grønkjær                  Skal læses
Irvin D. Yalom                             Skal læses
 
 
 
Modul 4.
 
 
Værdi og overbevisninger.
Afklaring og prioritering af værdier.
Ændring af begrænsende overbevisninger.
 

Så kan du godt tro om ………………
Vi er vores relationer
Følelsernes intelligens……………… (4-9)
 
Robert Dilts………………………….skal læses
Tor Wennerberg
Daniel Colemann                        Skal læses                
 
 
Modul 5.
 
 
 
 
 
 
 
Modul
 
Dynamisk Terapi.
TA Transaktionsanalyse: Offer – Helt – Bøddel struktur.
Her og Nu fokusterapeutiske metoder og teorier
 
 
 
 
 
 
Værktøj

Se modul   3.
Tilbage til naturen
Som at se solen
 
 
 
 
 
 
Litteratur    * litteratur i modulerne   
 

David BR camacho, Anette Wiklund og Sanne Rimpler
Irvin D Yalom
 
 
 
 
 
 
Forfatter
 
 
Modul 6.
 
Følelsesstruktur og det indre barn.
Forløsning af følelsesstrukturen, forvandlingsredskaber og indre samarbejdsstrategier.
 

Forstå og træn din følelsesmæssige Intelligens
 
 

Bent Peterson ………………
 
 
 
 
 
Modul 7.
 
 
 
Trance
Stemmekontrol og hypnotiske teknikker. I trancearbejde tales der direkte til det ubevidste sind, på en sådan måde, at de indre ressourcer aktiveres til at skabe positiv forandring.
 

Autentisk nærværd I Psykoterapi og livet
 
Jørn Toustrup
 
 
 
Modul 8.
 
indre samarbejde og krops terapi
Find ind til dine kreative evner og styrk dine beslutningsprocesser i enhver situation, f.eks. på arbejdspladsen og i familien. Her går vi endnu dybere ind i samarbejdet mellem de indre dele. Ligeledes arbejder vi med kroppens Struktur, centrering og grounding
 
 
Se også modul 1. Og 4.
Kroppens fortælling ……………………….
Spædbarnets interpersonelle verden

 
Tove Hvid………………………………Skal læses
Daniel Stern…………………………..Skal læses
 
 
Modul 9.
 
Dynamisk rytme & kontaktterapi.
Bearbejdning af kroppens energier – forløsning og ressource
Frigørelse af fastlåste kropslige blokeringer og teknikker til at ændre og sikre kroppens signaler.
 
 
 
Bioenergektik
Anorexi og Bulami…………………………..
 
 
 
Alexander Lowen ….  skal læses
Richard Maisel ……….Kan læses
 
 
Modul 10.
Psykopatologi – evaluering
Psykopatologiske elementer.
Certificering, samt Etik & Lovgivning.
Integration af stoffet, samt evaluering.
Præsentation af Case (projekt- fremvisning )
 

Psykoterapi
Se også modul 1
Psykologibogen

Esben Hougaard
 
Anne Betke
Certificering som Dynamisk terapeut
Certificering som Dynamisk terapeut foregår, som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af grunduddannelsen. Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 10 moduler (318 timer), samt deltagelse i minimum 45 timers assistentstyret gruppetræning, 45 timers egenterapi, 45 timers givet terapi (klinisk), og 45 timers supervision. Samt godkendt projekt (case) 35 timer
Samlet i alt 533 timer.