LITTERATURLISTE DYNAMISKTERAPEUT

Litteraturliste – Dynamisk Terapeut, Human Education Group

 

Modul

Værktøjer

Litteratur  

Forfatter

Modul 1

Magic Box

Afklaring.

Afklarende terapeutiske modeller, aktiv lytning, feedback og sansesystemer.

 

Gensidig terapi

 

Dynamisk psykiatri

(Modul 1-9)*

 

Psykoterapi og Psykoterapeutisk supervision

(1-10)

 

Kreativ klientcentreret psykoterapi

(1-10)      

                               

I Bevidsthedens Centrum

(1-10)

 

Ravnen i Glasbjerget

(Kan læses)

 

Klaus Gormsen                        

 

Johan Cullberg

 

 

 

Anette Wiklund, Kirsa Dechlis og David BR Camacho 

 

 

 

David BR Camacho, Cirkeline Kappel og Kirsten Haslund

 

David BR Camacho

 

 

 

Kathrin Asper                                         

 Modul 2

Dybdeterapeutiske redskaber

Betydning af kropssprog, tonefald og ord. 

Kontakt og tillid – endnu bedre kommunikation. 

Om at lytte bag ordene. 

Overføringsmodeller.

Tidslinje-begreber. 

Integration af glemte og gemte ressourcer.

 

Det selvudslettende barn

 

NLP i teori og praksis

 

Dit kompetente barn

(Kan læses)

Alice Miller     

Joseph O’Connor  

Jesper Juul 

 Modul 3

 

 

 

Udvidet kommunikation

Positive forandringer via nye sprog-/tankemønstre.

Indre dilemmaer og konfliktløsninger (filtre).

Spørgsmål som NØGLEN til afklaring af ressourcer. 

Projektions-struktur og integration.

Eksistentiel psykoterapi

(3-5)

 

På vej til sig selv

 

Terapiens essens

 

Irvin D. Yalom                  

Jytte Back Grønkjær                                    

Irvin D. Yalom                                               

 

 Modul 4

 

Værdi og overbevisninger

Afklaring og prioritering af værdier.

Ændring af begrænsende overbevisninger.

 

Så kan du godt tro om igen

 

Vi er vores relationer

 

Følelsernes intelligens

(4-9)

 

Robert Dilts

 

Tor Wennerberg

 

Daniel Goleman                                                        

Modul 5

Dynamisk Terapi

Transaktionsanalyse: Offer – Helt – Bøddel struktur.

Her og nu - fokusterapeutiske metoder og teorier.

 

 

Som at se på solen 

 

 

Tilbage til naturen

 

(Se også modul 3)

Irvin D. Yalom 

David BR Camacho, Anette Wiklund og Sanne Rimpler

Modul 6

Følelsesstruktur og det indre barn

Forløsning af følelsesstrukturen, forvandlingsredskaber og indre samarbejdsstrategier.

Forstå og træn din følelsesmæssige intelligens

 

 

Bent Petersson

 

 

 Modul 7

 

 

Tilknytning

At møde livet med sunde relationer og faste tilknytninger. 

Autentisk nærvær i psykoterapi og livet

 Jørn Toustrup

Modul 8

Indre samarbejde og kropsterapi

Find ind til dine kreative evner og styrk dine beslutningsprocesser i enhver situation, f.eks. på arbejdspladsen og i familien.

Her går vi endnu dybere ind i samarbejdet mellem de indre dele. 

Ligeledes arbejder vi med kroppens struktur, centrering og grounding.

Kroppens fortælling

 

Spædbarnets interpersonelle verden

(Se også modul 1 og 4)

 

Tove Hvid

 

Daniel Stern

Modul 9

 

Dynamisk rytme & kontaktterapi

Bearbejdning af kroppens energier – forløsning og ressource.

Frigørelse af fastlåste kropslige blokeringer og teknikker til at ændre og sikre kroppens signaler.

Bioenergetik

 

Anoreksi og bulimi

(Kan læses)

 

Alexander Lowen 

Richard Maisel

Modul 10-11

Psykopatologi – Evaluering

Psykopatologiske elementer.

Certificering, samt etik & lovgivning.

Integration af stoffet, samt evaluering.

Præsentation af case (projekt- fremvisning).

Psykoterapi

 

Psykologibogen

 

(Se også modul 1)

 

 

 

EsbenHougaard
Catherine Collin

 

*(tallene i parentes henviser til de relevante moduler)

 

Certificering som Dynamisk terapeut

Certificering som Dynamisk terapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af grunduddannelsen. Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 10 moduler (318 timer), samt deltagelse i minimum 45 timers assistentstyret gruppetræning, 45 timers egenterapi, 45 timers givet terapi (klinisk) og 45 timers supervision. Samt godkendt projekt (