Hvad siger de studerende

Kaya Liv som så mange andre har Kaya oplevet ” at gå ned med stress”, hvilket hun betegner som en folkesygdom, og siger, hun har fået ” optimal støtte fra HEG til at komme gennem denne smertefulde proces og videre.” ” jeg oplever at der er et preds fra samfundet, som er forstærket af finanskrisen, og her ser jeg en udfordring i at tackle det eksistentielle i krisen”, fortæller Kaya. ” At gå fra: ” HVAD er jeg?” til ” HVEM er jeg?”. Jeg tænker, at midtvejskrisen for mange i dag indtræder allerede først i tyverne, og symptomerne er netop stress og depression, hvor man er tvunget til at tjekke sine værdier og spørge sig selv: Har jeg respekt for mine ønsker og mine grænser? Og netop derfor er det væsentligt at jeg videre uddanner mig til spirituel Psykoterapeut, så jeg er i stand til at imødekomme de eksistentielle kriser, som folk møder i livet!”

Som tidligere uddannet NLP Coach har Kaya gennem sin uddannelse på HEG fået øjnene op for det gavnlige i at arbejde dybere og mere helhedsorienteret på den enkelte klients præmisser. ” Kan man virkeligt på forsvarlig vis bearbejde dybtliggende problematikker hos en klient over et par timer? ” spørger Kaya retorisk. Det er tankegangen, som er anderledes på HEG, fremhæver hun. ” På HEG lærer man at gå til kernen og forholde sig til det hele menneske, at vi indeholder det hele, både de gode sider og skyggesiderne, og når skyggesiderne dukker op, er det ikke farligt.”

Henny Aakjær for Henny har det været særdeles brugbart også i hverdagen på arbejdspladsen som pædagog, at blive så trænet i at give og modtage respons, hvor responsen er konstruktiv og faglig. Samtidig oplever hun dagligt at gøre brug af sin skærpede iagttagelsesevne, opnået gennem mange timers intensiv øvelse i at ” kalibrere” klienter. Hun registrerer hurtigt, når der er  behov for at tage noget op kollegialt og er blevet  god til at sige til og fra i rette tid og på rette måde. Når livet byder på store udfordringer, ja selv når det kan synes næsten håbløst, oplever Henny nu at kunne navigere i det. ” Vejen går gennem ACCEPT !” siger hun. ” Ok, det er sådan det er lige nu, selvom det er smertefuldt falder verden ikke sammen, og det, jeg ikke kan klare lige nu, parkerer jeg til senere!”
Henny fortsætter: HEG har givet mig redskaber, rutine og sikkerhed, det har givet mig en tryghed til at turde springe ud i noget andet, hvis processen med en klient kører lidt fast. Jeg tænker lige nu på en bestemt klient, hvor jeg prøvede fra mange forskellige indfaldsvinkler, og til sidst var der hul igennem og processen fik flow. Da tænkte jeg: ” Jeg er rig!” HEG åbner mange døre til verdener, det er muligt at fordybe sig i, f.eks. tegneterapi, hypnose eller kropsterapi. Det store udvalg gør det forholdsvist let at finde en vej, som passer lige til såvel klient som terapeut. Jeg bliver stadig bedre til at stole på min intuition, og min faglige ballast gør, at jeg kan samle op, uanset hvor klienten og jeg kommer hen i processen. RO er det centrale!” slutter Henny. Evt. uro kan rummes af roen. Jeg stoler nu på min indre verden og kan holde mig i centrum! ”

Else Madsen mener selv, hun har udviklet sig fra at være ” den grimme ælling” til at blive en ”svane”, og at svanen har fået lov at udvikle sig på HEG. ” det er for mig stedet, hvor jeg får lov til at vokse og tro på mig selv!” siger hun. ” Jeg får hele tiden endnu mere indblik i hvor mange sider og ressourcer mennesker indeholder, jeg glæder mig altid til at komme her og synes, det er spændende at møde så mange mennesker og få lov at blive en del af deres liv. Jeg ser HEG som et hermenautisk sted, som en slags paraply, hvor egerne er alle de mange muligheder for at få fyldt på. HEG er kendetegnet ved mod til forandring og at turde lytte til nye ting. Her arbejdes med det hele menneske, nogle har spirituelle forståelser, andre ikke. HEG har gjort det muligt for mig at gå ud og arbejde med noget, jeg tror på!”