Naturbaseret psykoterapeut uddannelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURBASERET PSYKOTERAPEUT UDDANNELSE (NBP)

Denne overbygning til Naturbaseret Psykoterapeut udbydes til uddannede reg. naturterapeuter med fokus på: 

 • at opgradere naturterapeuten til at kunne mestre og håndtere naturbaserede psykoterapeutiske greb og metoder.
 • at tilegne sig ny viden om naturbaseret psykoterapi med fokus på sammenspil, krop, bevægelse, fordybelse og fællesskab i naturbaseret psykoterapi. 
 • at terapeuten kan videreudvikle sin praksis og videns-tank endnu mere. 
 • at veksle mellem det oplevende- og analytiske læringsrum i vores undervisning og struktur

Vi tager afsæt i fem grundlæggende fokuspunkter på overbygningen: Sammenspil - krop - bevægelse – fællesskab - fordybelse

 

Krop, bevægelse og fordybelse

Den fysiologiske effekt af den naturbaserede psykoterapi er, at de primære sanser integreres gennem stimulering af balancesystemet, stilling- og ligevægt-systemet samt berørings- og hudsansen, så klienten eller borgerens perception og oplevelse af sig selv og verden styrkes. Kredsløbet, skeletmuskulaturen og hormonsystemet reguleres og gennemiltes. Derved kan der ske en harmonisering af spændingsgraden i musklerne, og en hormonel regulering finder sted, hvor f.eks. stress-hormonerne sænkes, og lykke- og tilknytningshormonerne øges. Dette i sig selv kan give klienten eller borgeren oplevelsen af, at terapien kan mærkes længe efter, at terapien er endt.
 

Sammenspil og fællesskab

På overbygningen vil du blive præsenteret for og arbejde med terapeutiske familie- og parterapimetoder inden for eco-psykologi og den naturbaserede psykoterapi. Du vil lære at blive endnu bedre til at observere og indgå i samspil med familier, par og grupper. Samtidig vil du lære at rumme og skabe bro, tillid og omsorg for det enkelte menneske i familien, parrelationen eller gruppen. Derudover vil du blive undervist i at observere en families, et pars eller en gruppes profil samt opøve evnen til at møde familier, pars eller gruppers samlede energi, sammenspil og dynamik ude i naturen, der fungerer både som det fysiske terapirum og som psykisk assistent i det terapeutiske arbejde.

 

Hovedvægt

Overbygningens hovedvægt lægges på naturbaseret klientcentreret psykoterapi og eco-psykoterapi. Dette vil give dig fokus på egne cyklus-kriser gennem naturbaserede terapeutiske opgaver, hvor også din evne til at komme i kontakt med din egen indre natur og din ydre kontakt til naturen vil blive aktiveret. Derudover vil der blive lagt vægt på metoder som: Familier i naturen, par i naturen, fordybelse og kropsarbejde i naturen, samt stilhed og kontemplationsdage. Det er alle blide og dybdegående procesmetoder, der integrerer og poder de indlærte områder, som du har med dig fra naturterapeut-uddannelsen. Ydermere vil der komme en introduktion til kontemplations-teori i naturen. Derfor vil der på overbygningen blive lagt hovedvægt på din evne til at sammenkoble og integrere disse podninger i et ægte værdisæt for dig som menneske og som Naturbaseret Psykoterapeut.

 

Læringsrummets funktionalitet

Naturbaseret psykoterapi er i familie med læringsrummet i vildmarksterapi set ud fra det perspektiv, at vildmarksterapi også er kendt som en udendørs eventyrbaseret psykoterapiform. Denne form for læringsrum giver den studerende en naturlig tilgang til teorien. Vi arbejder således ikke med afgrænsede natur- eller sansehaver, ej heller indendørs undervisning - studiemiljøet er 100% udendørs. 
Vi arbejder ud fra to modeller af baser i naturen. Den første model er en fast base, hvor den studerende har adgang til shelters, toiletter og et fast bålsted. Den anden model er en mere vandringsbaseret retning, hvor den studerende placerer sin base fra sted til sted, hvilket vil sige, at der ikke er toiletforhold og shelters, men hvor overnatningen foregår i soveposer og på liggeunderlag. 
Naturbaseret psykoterapi er ikke overlevelsesture. Vi arbejder med ro og sansning som udgangspunkt for et stabil læringsmiljø. Vores formål med naturbaseret psykoterapi er at undersøge forholdet mellem mennesker og den naturlige verden gennem flere grene af naturterapien. Vi søger at udvikle og forstå måder, hvorpå vi kan udvide den følelsesmæssige sammenhæng mellem den studerende og den naturlige verden, for derved at guide de studerende i at udvikle en bæredygtig livsstil og afhjælpe fremmedgørelsen fra naturen. 
 
Teoretiske segmenter på uddannelsen
Biologisk psykoterapi - Den eksistentielle psykoterapi - Den transpersonelle psykoterapi 


MODULERNES INDHOLD

 

Modul 9: I NATURENS SPOR - ROLD SKOV  

Ud fra forståelsen om, at der findes en mangfoldig vitalitet i naturen, som er tilgængelig for alle i arbejdet med at slippe fortidens bindinger, tilstræber vi åbenhed overfor de muligheder, der opstår ved at indlejre os endnu mere i naturen. På denne overbygning arbejder vi kontinuerligt med fokus på at integrere særlige teknikker til brug for personlig udvikling. For at skabe fokus på din udvikling som menneske og kommende Naturbaseret Psykoterapeut præsenteres du på dette modul for forskellige naturbaserede redskaber, som f.eks.: ”DEN NATURLIGE ØKOLOGIRAMME”, & “NATUR-ESSENS” som giver grundlag for at arbejde bevidst og målrettet mod vores essens af harmoni og enhedsoplevelse. Ligeledes vil du blive informeret om hele uddannelsens sigte, greb og teori samt alle de praktisk ting i forhold terapi, klienter, supervision og certificering.

* Intro til den naturbaserede psykoterapeut uddannelse

* Naturgruppens terapeutiske processer

* Organisationsnatur

* Grupper i naturen

 

Modul 10: I NATURENS MOSAIK - FJØLSTRUP STRAND

På dette modul får du direkte redskaber og greb til at kunne arbejde med imagination, æstetik og naturkunstterapeutiske tilgange. Vi skal arbejde med skulpturer og forme naturbilleder samt undersøge underbevidsthedens forbindelse til alle naturens symboler. På dette modul slipper vi vores kreativitet løs, maler, tegner og former i og med naturen.

* At være medskaber i naturen

* At være i æstetikkens øje

* At være billedet af naturen

* Naturkunstterapeutiske greb og teknikker

* At bruge symbolriget.

 

Modul 11: I HAVETS VUGGE - MOESGAARD STRAND

På dette modul tager vi det store hav, søer eller regnen ind som assistenter. At vende tilbage til at flyde, fornemmelsen af at være knyttet til og vægtløs i det store hav og symbolikken i at tage et mentalt brusebad søger vi i helt bogstavelig forstand at integrere som et naturbaseret redskab. Så på dette modul vil vi arbejde med at bevæge os i vand, soppe i vandkanten og blot sidde i kontemplation og høre, sanse og se havets storslåethed. Med inspiration fra Wim Hof metoden og via åndedrætsteknikker arbejder vi på at kunne være selvregulerende i vandet, uanset om det er koldt eller varmt. Således vil alle kunne føle sig integreret i vandets vuggende favn, uanset om de er vinterbadere eller vandskræk. 

* Vand som element 

* Kroppen og tyngde

* At forbinde sig med havet

* Havets kontemplation 

 

Modul 12: NATURENS KROP - LISBJERG SKOV 

Vi vil på dette modul arbejde med naturlige bevægelses-systemer og her genopdage kroppens natur. Kroppen er bygget til at veksle i bløde kurver mellem arbejde og hvile. Med forskellige ”arousel-tilstande” i forskelligt naturterræn vil vi lære, hvordan vi bevidst skaber transformation. Gennem bevægelses-systemer inspireret af bioenergetikken og vores indlejring i de fire årstider, vil du lære at genfinde kroppens ressourcer og dit eget selvhelende system. Du vil få viden og erfaring med at arbejde med alt fra det højstressede menneske til det underspændte og energiforladte. Vi vil have fokus på at gå fra ”degenerativ” til ”regenerativ” ved at lade kroppens natur og naturen assistere processen. Der vil ud over dette være meditative teknikker indlejret i fænomenologisk naturassisteret terapi.

* Naturen som tyngdepunkt

* Bioenergetik i natur 

* At slippe nervesystemet og falde til ro

* At være naturens krop

 

Modul 13: VINDENS BEVÆGELSE - ANNEBJERG SKOV

Vindens bevægelse en af elementerne i naturen. På dette modul skal vi se på vores relationer både familie, par, venner og kollegaer vi vil forsøge at kredse os omkring emnerne ved at spejle os i naturens relationer og arts-systemer. Vi indgår jo i et system i naturen så vi er jo i familie med naturen. Hvad sker der, når vi lader os flyve med og glider ind i sammenhængskraften og ikke imod. På dette modul arbejder vi med systemer og forbindelse til det der er omkring os. 

* Rødderne i vores liv

* Naturens aftryk i vores opvækst

* Naturens kraft i os som menneske

* Nærvær og forbindelsen til naturen

* Naturen som relation

 

Modul 14: STIERNES PULS - HÆRVEJEN 

Endelig kom modulet, hvor du udvider naturterapien gennem to dages vandring med narrative milepæle, hvor stiernes puls inspirerer og kommunikerer med enhver naturterapeut og klient. En vandreterapi, hvor et længere forløb er bygget op på Camino-tanken. hvilket betyder, at dine sanser kommer i et endnu mere naturligt flow. På dette modul er du klar til at arbejde med uddannelsens redskaber, øvelser samt alle dine noter, der nu sættes i spil. Vi vil inspirere dig med en kompetent og lærerig ramme, hvor naturterapien får et æstetisk løft. Du får muligheden for at have god tid til din klient gennem en lille Camino på 10-15 km ud ad Hærvejen og det samme tilbage næste dag. På dette modul kommer du endnu mere i dybden med din klient og som naturterapeut. Du kommer endnu tættere på naturen og på, hvad naturterapi er i stand til. Det forventes, at du kan vandre ovenstående km på to dage, og at du har pakket en rygsæk med alt, hvad du skal bruge på en weekend-vandring.

* Vandring med naturen

* Fordybelse i vandringen

* De få milepæle

* Camino-tanken

Modul 15: DEN STILLE ROD - SKÅDE SKOV 

Dette moduls fokus er på nonverbal kommunikation, meditation, og på hvordan det, at give slip i naturen, skaber mere ro og et indadvendt fokus. Vi lever som mennesker ofte ikke forbundet med roen. Vi bruger i stedet meditation, yoga og afspænding i en travl hverdag til at få denne ro og en afspændt tilstedeværelse. På dette modul vil vi spejle naturens cyklus fra morgen til nat, søge at følge den naturlige puls og indlejre os i den, så vi kan mærke, hvordan det er blot at stå stille, være stille og ikke at skulle foretage os andet end at søge den indre og ydre ro.

* At være ”natureful” i dens cyklus

* Fordybelsesprocesser

* Meditationer i naturen

* At være

 

Modul 16:  TILBAGE TIL MULDEN - ANNEBJERG SKOV

Gennem vores liv møder vi de store spørgsmål LIV & DØD i vores relationer og familier som har dannet vores rødder, og de sætter deres spor i vores liv som menneske også når de ikke er her længere. På dette modul tilfører vi den terapeutiske proces berigende LIVS redskaber, som åbner døre ind til glemte drømme og bortgemte værdier. På dette modul er vores omdrejningspunkt de store spørgsmål hvorfor lever vi, hvad sker der når vi går bort og opløses i jordens muld. Vi skal arbejde med det at blive født og det at accepterer vores cyklus og skulle DØ som biologisk menneske, dette gør vi med at spejle os i naturens cyklus på alle måder og perspektiver og arbejde med bioeksistentialisme.

 

* Livet i cyklus

* Bål og ild som indgang og fordybelse

* At slå rødder og give slip

* De store eksistens spørgsmål

 

Modul 17: I VILDMARKENS KOMPAS - (STED Bliver oplyst 1 mdr før) 

På dette modul tager vi udgangspunkt i disciplinen Wilder-Therapy, en terapi form, hvor fokus er at vandre og være i naturen uden så meget andet end det mest nødvendige. Kodeordet er LIM= Less Is More. Fokus er, at du kan give slip på retning, mål og resultat og give dig helt hen til naturens essens - at lade dig indhylle og være en del af naturens cyklus og mærke, lytte og sanse og vandre i det, der er og være en del af det, der er. Det er en disciplin, der er vigtig i arbejdet med at finde ind til sin kerne og at kunne give slip på at ville opnå noget.

 

* At slippe kontrollen og lade naturen vise vej

* At følge naturens rytme uden ur og elektronik

* At leve med naturen

* At give slip og finde hjem

* forberedelse af Certificeringsopgave

 

Modul 18: TILBAGE TIL NATUREN - HØRHAVEN

At være i mødet med et andet menneske, enten som terapeut eller i en dagligdags relation, er af en sådan vigtighed, at redskaberne ikke kan stå alene. Vi diskuterer derfor etiske synspunkter og overvejelser, med udgangspunkt i den faktiske lovgivning og klinik-vejledning for naturbaserede psykoterapeuter. Der er ligeledes evaluering af uddannelsesforløbet og holdets præsentation i forbindelse med projektopgaver. Du vil på dette modul få en afsluttende certificerings-opgave med klient og feedback af censor.
 

* Dit natur-psykoterapeutiske mantra

* Dig som Naturbaseret Psykoterapeut

* De sidste skridt/finpudsning

* Personlig evaluering af dig som Naturbaseret Psykoterapeut 

* Certificeringsopgave

* Certificering

 

Mission

Vores Naturbaseret Psykoterapeut uddannelse lægger stor vægt på at uddanne hele mennesker, som kan fungere ud fra en indre base af væren i den indre og ydre natur. Uddannelsens overordnede mål er, at den studerende selvstændigt integrerer en dyb respekt for naturen, og at den studerende arbejder ud fra et tempo, der harmonerer med deres essens og naturens cyklus. 

 

Den menneskelige side

Du vil lære at arbejde målorienteret med at afdække de begrænsninger og mønstre, der forhindrer dig i at leve dit liv frigjort og i stadig udvikling. Du vil komme tættere på dit dybeste selv, naturen og din intuition og lære at handle og leve i frihed og glæde efterhånden, som du slipper taget i uhensigtsmæssige bindinger. Du vil uddanne dig i et rum af naturlige omgivelser med visdom og kærlighed til at blive et menneske, der vil arbejde ud fra stor fleksibel naturterapeutisk base i forhold til dig selv, naturen og dine medmennesker.

 

Den faglige side

Uddannelsen kvalificerer dig til at nedsætte dig som privatpraktiserende Naturbaseret Psykoterapeut (NBP) for borgere, grupper og kurser. Efter endt uddannelse kan du arbejde selvstændigt, cyklusorienteret og respektfuldt med andre mennesker. Hver enkelt deltager opnår igennem uddannelsen sin egen specielle måde at arbejde på.  

 

Undervisningsform/læringsrum

Vi tilbyder studerende et læringsrum, der både rummer forskning og dannelse ved at tage udgangspunkt i at undervise i fænomenologi og æstetiske erkendelses-processer. Fænomenologisk terapeutisk undervisning lægger vægt på at beskrive de terapeutiske fænomener omfattende og nøjagtigt. Vi bestræber os på at forstå deres mening, også deres umiddelbart skjulte mening snarere end at frembringe modeller for og teorier om deres årsager og oprindelse. Retningen forsøger at finde frem til det, der karakteriserer de psykiske fænomener, og hvad der udgør deres væsen, hvad enten det drejer sig om perceptioner, tanker, følelser, handlinger, værdier etc., så den studerende forudsætningsløst og åbent kan bruge metoden til, at kunne iagttage og beskrive den menneskelige oplevelsesverden, så fuldstændigt og omhyggeligt som muligt i sin læringsproces.

 

Uddannelsens didaktiske tilgang

I undervisningen på uddannelsen indgår: Den naturbaserede psykoterapeutiske histories udvikling i samfundsmæssig sammenhæng. Teori om naturbaseret psykoterapi. Teori om natur-relationer. Teori om kommunikation, udvikling, personlighed og natur-dannelse. Forståelse af den naturbaserede psykoterapis teori om komplikationer. Indføring i den naturbaserede psykoterapis mål, muligheder og begrænsninger. Teori om naturbaserede psykoterapeutiske processer. Teori om relationerne i naturbaseret psykoterapi. Den naturbaserede psykoterapis behandlings-forståelse.  Relevante behandlingsmetoder og teknikker inden for den naturbaserede psykoterapis retnings-anvendelsesområder, hvor der lægges stor vægt på teorien om etik og værdibegreber i behandling og i kollegiale forhold.

 

Værdier

Den uddannede naturbaserede psykoterapeut bruger ikke kun naturen, men lader sig inspirere af naturens energi. Terapeuter bruger naturens rum, der inspirerer til personlig udvikling og fordybelses-processer.

 

Fokus

Dette uddannelsesprogram er ikke kun et faglig, men også et personligt udviklingsforløb. Under hele forløbet vil du løbende få finpudsninger og vejledninger. Forløbet afsluttes med, at du forpligter dig til forsat udvikling indenfor Naturbaseret Psykoterapi.

 

Kompetencemål for uddannelsen:

Følger kompetencemålene det enkelte modul?

- Nogle få af kompetencemålene er koblet direkte til et bestemt modul, men de fleste af kompetencemålene går på tværs af modulerne.

Hvor mange kompetencemål er der på Naturbaseret Psykoterapeut uddannelsen?

- Der er i alt 8 kompetencemål fordelt på viden og færdighedsmål

 

Vidensmål:

1. Den studerende kan inddrage natur og æstetiske udtryksformer i terapeutiske aktiviteter, der understøtter klientens udvikling.

2. Den studerende har viden om natur-terapeutiske didaktiske overvejelser knyttet til klientens problematik(ker).

3. Den studerende har viden om kropslige eller meditative tilgange til brug i naturen.

4. Den studerende har viden om æstetiske udtryksformer og symbolik til brug i naturterapi.

 

Færdighedsmål:

5. Den studerende kan udarbejde naturterapeutiske planer, og på baggrund heraf tilrettelægge, gennemføre og evaluere natur-terapeutiske aktiviteter.

6. Den studerende kan identificere terapeutiske problemstillinger i relation til menneskers forskellige livsbetingelser.

7. Den studerende kan etablere, og vurdere naturterapeutiske møder.

8. Den studerende kan udvikle og gennemføre natur gruppeterapeutiske sessioner.

 

Praktisk:

Undervisningstider

Uddannelsen strækker sig over to år, og består af 10 moduler:

Modulerne fra modul 9 til 16 er 2-dages moduler. Modul 17 og 18 er 4-dages moduler.

 

Modulerne 9 til 16 er fra lørdag fra 09.00 til søndag kl. 18:00. Modulerne 17 og 18 er fra torsdag fra 09.00 til søndag kl. 18:00. 

Der overnattes på alle modulerne i naturen.

 

Naturbaseret psykoterapeut uddannelsen
Datoer HOLD NBP 16B
Modul 9  19-20 April 2025
Modul 10 07-08 Juni 2025
Modul 11 23-24 August 2025
Modul 12 20-21 September 2025
Modul 13 01-02 November 2025
Modul 14 24-25 Januar 2026
Modul 15 14-15 Marts 2026
Modul 16 02-03 Maj 2026
Modul 17 13-16 August 2026
Modul 18 01-04 Oktober 2026

 

Pris/økonomi:

Uddannelsesafgift:
2.900 kr. pr. modul for modul 9 til 16 ( som er incl fuld forplejning = pr modul= 1 gang morgenmad - 2 gange middagsmad og 1 gang aftensmad)
5.300 kr. pr. modul for modul 17 og 18 inkl. certificering = ( som er incl fuld forplejning = pr modul=  3 gange morgenmad - 4 gange middagsmad og 3 gange aftensmad)

I alt 33.800 kr. 

 

Derudover betales et tilmeldings- og administrationsgebyr på 1.000. kr. 

 

Modulerne betales senest tre dage før hver modulstart. 

 

Udover selve prisen må du regne med at skulle bruge 4 x 3.600. kr. til 4 x 24-timers individuelle og gruppe sessioner, som du skal have med en Naturbaseret Psykoterapeut for at blive certificeret. 

Sessionerne bliver sammen med en udpeget Naturbaseret Psykoterapeut fra instituttet.

 

Deltagere:Max. 14 personer.

 

Optagelse:

Optagelsen kan kun ske ved, at du har gennemført den 1-årige naturterapeut-uddannelse, og har haft en personlig samtale af en times varighed. Denne samtaletime er gratis. Vi forventer selvfølgelig, at du engagerer dig personligt såvel som fagligt.

 

Hvis du bliver forhindret/afmelding 

Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding før 50 hverdage før NBP’s start opkræves 50% af kursusafgiften. Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften.

 

Gruppetræning, klienttræning og Supervisionstræning
Du skal have 4 forløb af 24 timer med en klient i naturen, hvor du har en medstuderende med, som giver dig supervision. Ligeledes skal du have 4x24 timer, hvor du skal med en af dine medstuderende og give supervision. Derudover skal du mødes med dine medstuderende 4x24 timer og afholde gruppetræning.

 

Speciale:

Ligeledes skal du som kandidat skrive et speciale om et emne, hvor naturbaseret psykoterapi indgår som problemformuleringens fokus. Specialet skal bygges op om et forløb med en klient. Speciale-struktur og vejledning om dette følger på modul 15.

 

Orlov

Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 

 

Sted 

Modulerne afholdes i Skåde, Moesgaard, Rold Skov, Røsnæs, Odsherred og et andet sted på modul 17.

 

Certificering

Certificering som Naturbaseret Psykoterapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen. 

 

Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 18 moduler = 540 timetal, somer inkl. naturterapeut-uddannelsen samt deltagelse i minimum: 

 • 96 timers gruppetræning
 • 96 timers egen terapi
 • 96 timers givet terapi
 • 96 timers supervision. 
 • Godkendt projekter (cases) 140 timer
  Samlet i alt 1058 timer.

Godkendelser

1. Uddannelsen er godkendt af FaDP som er godkendt af EAP = Den europæiske sammenslutning for Psykoterapi. Den europæiske paraplyorganisation forener faglige organisationer for denne modalitet. EAP er organisatorisk medlem af European Association for Psychotherapy (EAP) i Wien.

 

2. Uddannelsen er godkendt til at uddanne reg.psykoterapeuter, en beskyttet titel under Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere sundhedsstyrelsen).

Dette betyder, at du som Naturbaseret Psykoterapeut kan blive reg. psykoterapeut efter gennemført uddannelse - en beskyttet titel i Danmark.

 

3. Den naturbaserede psykoterapeut-uddannelse følger EU´s retningslinjer beskrevet i Strasbourg Declaration of Psychotherapy 1990.

 

Tilmelding:

http://heg.dk/tilmelding/

Når du har tilmeldt dig, er din plads ikke sikret, før du har haft en personlig samtale med uddannelseslederen. Dette sker telefonisk eller personligt. Du vil modtage en mail efter tilmelding om datoer for en sådan samtale.

 

Litteraturlisten for Naturbaseret Psykoterapeut uddannelsen

Modul 9

Psykoterapi og Psykoterapeutisk supervision, David BR Camacho, Anette Wiklund og Kirsa Dechlis

Træernes hemmelige liv

Peter Wohlleben

Modul 10

GRØN TERAPI

David BR Camacho, Sanne Rimpler & Robert Ehlers

Kreativ Klientcentreret Psykoterapi

Cirkeline Kappel, Kirsten Haslund og David BR Camacho

Modul 11

The secret Life of water 

Masaru Emoto

The Voice  of The Earth

Theodore Roszak 

Modul 12

Bioenergetik 

Alexander Lowen 

Krop og Natur
Sanne E Rimpler

Modul 13

Kunsten At Leve

Robert Ehlers og David BR Camacho

Kærestebilleder

Hanne Houstrup

Modul 14 

GÅ!

Frédéric Gros

Modul 15

Forelsket i verden

Rinpoche Yongey Mingyur, Helen Tworkov

Modul 16

The Promise of Wilderness Therapy

Jennifer Davis Bernan

Når du bliver født er du gammel nok til at dø

David BR Camacho og Else Madsen

Modul 17

Han gør de døde levende

Eske Willerslev

Modul 18

With Nature in Mind 

Andy McGeeney

 

ANSVAR FOR NATUREN
Human Education Groups Naturterapeut uddannelser forpligter sig til, at tage ansvar for vores miljø og natur. Vi er medlem af Green Care Netværket. Samt vi er altid i dialog med naturstyrelsen når vi overnatter i det fri. Vi har fokus på at passe på vores skønne danske natur og tage hensyn til naturens liv både micro og macro,  samt så er vi en del af Green Care netværket hvor vores undervisere deltager aktivt med at skabe virksomme og bæredygtige indsatser. Både menneskeligt, økonomisk og miljømæssigt.