NGH Hypnotisør

NGH GODKENDT HYPNOTISØR UDDANNELSE
Nyt hold 17B d. 19. September 2024 i Århus

Uddannelsens pris er 7.750 kr. En pris, der ikke matches af andre hypnoseuddannelser i Danmark. Med i prisen er også en uddannelses-mappe, 1 års medlemskab af NGH og certifikater fra både NGH og Human Education Group. 


Bliv uddannet NGH certificeret hypnotisør  
Fordyb dig i underbevidsthedens arbejde med suggestion. Lær at mestre trance, hypnose-redskaber og fordybelses-teknikker i dit arbejde med andre mennesker.

Human Education Groups NGH-certificerede hypnotisør-uddannelse er baseret på den nyeste viden indenfor hypnose, og danner bro mellem hypnose og terapeutisk arbejde.
 
Med denne uddannelse kan du udvide din indsigt, få ny viden og dygtiggøre dig i dit terapeutiske felt. Den er målrettet dig, der ønsker at have den hypno-terapeutiske mulighed i dit arbejde som terapeut.
Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau med fokus på den enkelte deltagers potentiale, kompetence og terapeutiske evner. Uddannelsen vil optimere dig, så du bliver i stand til at arbejde endnu mere professionelt indenfor det terapeutiske område.
 
Da vi er et psykoterapeutisk institut, har vi en stor gruppe af tilknyttede undervisere. De kommer med indspark til forskellige psykoterapeutiske tilgange, der kan kobles til hypnose.
 
Vores undervisere er hele tiden i ilden og opdateret indenfor det terapeutiske felt, og har kollegaer at sparre fagligt med på daglig basis. Vi har løbende 85 studerende på vores forskellige uddannelser.
 
Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til mennesker, som allerede arbejder terapeutisk, og ønsker at få opgraderet og forfinet deres viden ved hjælp af nye perspektiver indenfor psykoterapien.

Human Education Group (HEG):
HEG har i de sidste 20 år været et af de mest markante institutter i Danmark indenfor sub-psykologisk, spirituel forskning og uddannelsesforløb.

Som det eneste institut i Danmark, er vi både medlem af NGH (National Guild of Hypnotists - en international hypnoseforening) og EAHP (Den europæiske sammenslutning for Hypnopsykoterapi. EAHP er organisatorisk medlem af European Association for Psychotherapy (EAP) i Wien). Vores institut er det eneste i Danmark, der er EAHP certificeret.
 
Uddannelsen:
Gennem hele forløbet vil vi have fokus på, at du lærer, at kunne hypnotisere som en naturlig terapeutisk mulighed. Du vil blive undervist i analytiske og kreative observations- og hypnosetilgange.
 
Gradvist vil du oparbejde et fundament, til at kunne bruge hypnose. Ligeledes vil du lære at forme og implementere hypnose i andre psykoterapeutiske og psykologiske tilgange indenfor terapi.

Hele studiet er sammensat af enestående tilgange til arbejdet med underbevidstheden.
  
FORLØBET / MODULERNE: 
 
Modul 1: HYPNOSENS FUNDAMENT

Hovedfokus på det første modul er, at du får integreret hypnoseteorien og at få tilrettelagt dit individuelle forløb. Modulets formål er, at du inkorporerer redskaber, som du kan benytte til at få erfaringer med underbevidstheds-arbejde, og finde ind til din egen unikke måde at arbejde med hypnose på.
 

 • Hypnosens historie gennem de sidste 100 år og hypnosens tilgang i psykologien og psykoterapien.
 • Terapeutiske teorier knyttet til hypnose.
 • Modtagelighedstest.
 • Hypnose som redskab og tilgang.
 • Hypnose - grundteknikker.
 • Hypnose - dybder.
 • Hypnose - teknikker og opvågningsprocerdure.
 • Hypnose som bevægelig terapi.
 • Hypnose med bevidsthed.

 
Modul 2: UDVIDET HYPNOSE
På det andet modul har vi fokus på at integrere flere elementer af hypnose, underbevidsthedens system og bevægelighed. Vi vil på dette modul træde ind det terapeutiske rum, hvor vi vil kombinere hypnosens delelementer. Du kommer til at arbejde med at forme lyd og bevægelse til hypnose og bruge din stemme som et redskab - et instrument til hypnose.
 

 • Nonverbal hypnose.
 • Hypnosesprog - udvidet.
 • Kognitiv hypnose.
 • Kropshypnose.
 • Regressionshypnose.
 • Advancerede hypnose-processer.
 • Hypnose analyse.
 • Hypnose tilgang til drømmeterapi.
 • Trance-processer.
 • Etik og brug af hypnose - hvornår.

 
Praktisk: Certificering som Hypnotisør
Certificering som Hypnotisør foregår som en teoretisk og en praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen. Bemærk, at certificering forudsætter 100 % deltagelse på alle undervisningsdage.
 
Undervisningstider:
Uddannelsen er fordelt over 2 moduler á 4 dage og 1 certificerings dag – I alt 9 dage. Modulerne foregår fra
Torsdag til Søndag og er fra kl.10:00 - 18:00.
Certificeringsdagen aftales løbende med hvert hold fra kl.10:00-18:00.
 
Datoer: Hold HHT 17B
Modul 1: 19-22 September 2024 
Modul 2: 28. November - 01. December 2024
CERTIFICERING: En dag som aftales med undervisere i Februar 2025


 
Pris/økonomi:
Uddannelsens pris er 7.750 kr. En pris, der ikke matches af andre hypnoseuddannelser i Danmark. Uddannelsen betales 30 dage før start.


Med i prisen er også en uddannelses-mappe, 1 års medlemskab af NGH og certifikater fra både NGH og Human Education Group.


Antal deltagere: Højst 14
 
Optagelse:
Optagelsen sker ved en personlig forsamtale på en time, som er gratis. Vi forventer selvfølgelig, at du engagerer dig personligt såvel som fagligt i uddannelsen.
 
Hvis du bliver forhindret/afmelding: 
Evt. afmelding skal foregå skriftligt, være rettet til instituttet. Ved afmelding senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves 50% af uddannelses/kursusafgiften: Ved afmelding senere end 20 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele uddannelses/kursusafgiften. Tilmeldingsgebyr refunderes ikke. Ligeledes er du påbegyndt vores uddannelser har du valgt forløbet og ovenstående er ligeledes gældende.
 
Orlov:
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 
 
Sted 
Modulerne i Aarhus afholdes på Instituttet, Sankt Georgs vej 1. 8260 Viby j.
 
Overnatningsmuligheder: 
Kontakt evt. instituttet ved behov for overnatning i forbindelse med undervisningsmodulerne. Koster 300,-dkr for hvert modul.
 
Du vil endvidere blive vejledt af flere forskellige undervisere og foredragsholdere under dit uddannelsesforløb.
 
Tilmelding: www.heg.dk/tilmelding 
Når du har tilmeldt dig, er din plads ikke sikret, før du har haft en personlig samtale med uddannelseslederen. Dette sker telefonisk eller personligt. Du vil modtage en mail efter tilmelding omkring datoer for en sådan samtale.
 
Litteratur obligatorisk
 
Hypnoterapi i praksis af Jens Jørgen Gravesen forlaget klim

Psykoterapi og Psykoterapeutisk supervision, David BR Camacho, Anette Wiklund og Kirsa Dechlis. Mellemgaard, 2018