Generelt om psyko-udd.

Generelt om uddannelserne

Målsætning

Vores uddannelser lægger stor vægt på at uddanne hele mennesker, som kan fungere ud fra en indre base af væren. Uddannelsernes overordnede mål er, at eleven selvstændigt integrerer en dyb respekt for redskaberne og at eleven arbejder ud fra et tempo der harmonerer med deres essens. 


 


Den menneskelige side

Du vil lære at arbejde målorienteret med at afdække de begrænsninger og mønstre der forhindrer dig i at leve dit liv frigjort og i stadig udvikling. Du vil komme tættere på dit dybeste selv og din intuition og lære at handle og leve i frihed og glæde, efterhånden som du slipper taget i uhensigtsmæssige bindinger. Du vil uddanne dig i et rum med visdom og kærlighed til, at blive et menneske der vil arbejde ude fra stor fleksibel terapeutisk base i forhold til dig selv og dine medmennesker.
 Den faglige side


Uddannelserne kvalificerer dig til at nedsætte dig som privatpraktiserende terapeut og til at være spirituel vejleder for grupper og kurser. Efter endt uddannelse kan du arbejde selvstændigt, dynamisk og respektfuldt med andre mennesker. Hver enkelt deltager opnår igennem uddannelserne sin egen specielle måde at arbejde på.  


 

 

Uddannelsens struktur og indhold

I undervisningen på den 4 årige spirituel psykoterapeut- uddannelse indgår: psykoterapeutiske historiers udvikling i samfundsmæssig sammenhæng. Teori om psykoterapibegrebets historiske udvikling. Teori om relationer til den sociale struktur. Teori om kommunikation, udvikling, personlighed og den spirituelle dannelse. Forståelse af den dynamiske og spirituelle psykoterapis teori om komplikationer.  Indføring i om dynamisk og spirituel psykoterapis mål, muligheder og begrænsninger. Teori om dynamiske og spirituelle psykoterapeutiske processer. Teori om relationerne i selve psykoterapien og den spirituelle terapi. Spirituel og psykoterapeutisk behandlingsforståelse. Endvidere er der undervisning i metodik fra dynamiske og spirituelle psyko- terapeutiske processer og i vidensbaserede psykoterapimetoder. I undervisningen i metoder og praksis indgår: Relevante behandlingsmetoder og teknikker inden for den dynamiske og spirituelle retnings anvendelsesområder, hvor der lægges stor vægt på teorien om Etik og værdibegreber i behandling og i kollegiale forhold. 


 

 

Hvem henvender vi os til

Uddannelserne henvender sig til det private erhvervsliv, det offentlige og arbejdsløse, samt alternative behandlere der ønsker en professionel terapeutisk uddannelse/efteruddannelse og et stærkere personligt fundament med ressourcer og bevidsthed til at være gruppeleder og terapeut.
Henvender sig endvidere til mennesker, som ønsker at opdatere deres erhvervskompetence og at udvide deres nuværende arbejdsfelt eller at forbedre deres muligheder for avancement.Uddannelserne er tilrettelagt, så det er muligt at arbejde eller følge anden uddannelse.

Hvornår starter der hold 


2 gange om året (se under tilmelding for nye hold)


 

Instituttet er godkendt af WAPCEPC og medlem af AHP og ATP


Instituttet er godkendt af WAPCEPC &  NEAPCEPC : World and Network of the European Association for Person Centered and Experiental psychotherapy and Counseling i Zurich, samt medlem af AHP : Association for Humanistic Psychology i USA. ATP : Association for Transpersonel Psychology.


 

Institut for dynamisk og spirituelpsykoterapi er medlem af EAHP
 og ADTA

Den europæiske sammenslutning for Hypno Psykoterapi. Den europæiske paraplyorganisation forener faglige organisationer for denne modalitet. EAHP er organisatorisk medlem af European Association for Psychotherapy (EAP) i Wien.
ADTA er den Amerikanske sammenslutning for psykoterapeutisk danseterapi og bevægelse som støtter og udvikler indenfor det psykoterapeutisk felt.
 

Psykoterapeut uddannelsen er reg. godkendt

En beskyttet titel under Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere sundhedsstyrelsen).

Dette betyder, at vores psykoterapeuter stud. kan blive Reg. psykoterapeuter efter gennemført uddannelse, en beskyttet titel i Danmark.

Uddannelserne er godkendt af FaDP

FaDP er Danmarks eneste tværfaglige brancheforening, hvis mål er at samle terapeuter under samme paraply og dermed varetage, registrere, støtte og formidle ud fra den enkle terapeuts behov. 


 

Uddannelserne er godkendt af SAB 


SAB står for: Sammenslutningen af Alternative Behandlere, og er landets eneste tværfaglige alternative behandlerforening. SAB er med i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling (siden 1989).


 

Strassbourg Declaration of Psychotherapy 1990


Den dynamiske terapeut uddannelse følger EU´s retningslinier beskrevet i Strassbourg Declaration of Psychotherapy 1990.
Kriterier for en certificering af private uddannelser til psykoterapeut.
Institut for Dynamisk og spirituel psykoterapi søger at følge de kvalitetskriterier for psykoterapeutiske uddannelser, som Social, Indenrigs- og Undervisningsministerierne har udarbejdet som vejledning til studerende og brugere. 


 


Undervisningstider


Alle undervisningsmoduler er på 4 sammenhængende dage. 
Moduler er cirka hver 2 måned.
Alle moduler er fra torsdag til søndag. 
Torsdag fra kl. 11:00-18:00, 
fredag og lørdag fra kl. 10:00-18:00,
søndag fra kl. 10:00-17:00. 
11 modul på hvert uddannelsesforløb er på 5 dage som forløber : 
Onsdag-lørdag. kl. 10.00 - 18.00. samt søndag. kl. 10.00 - 17.00
 Sted


Alle moduler afholdes på Instituttet, Birkeparken 4, 8230 Åbyhøj.


 

 

Overnatningsmuligheder

Kontakt evt. instituttet ved behov for overnatning i forbindelse med undervisningsmodulerne.
 

 Beliggenhed
Instituttet

Ligger på Sankt Georgs vej 1. 8260 Viby j
 

 

Tilmelding


Tilmelding sker via tilmeldingsblanketten eller ved at ringe eller maile til instituttet.


 

 

Skriftlig bekræftelse 


Når du tilmelder dig vil du modtage en foreløbig bekræftelse.


 

 

Hvis du bliver forhindret. 
Afmelding til vores kurser/uddannelse? 


Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves 50% af afgiften: Ved afmelding senere end 20 hverdage før uddannelsens startdato, opkræves hele uddannelsens afgift. Tilmeldingsgebyr refunderes ikke
 Gruppetræning


Du og dine medstuderende er sammen i gruppetræning imellem selve modulerne. Der vil blive oprettet grupper forskellige steder i landet. Gruppernes mål og effekt er, at her har du mulighed for at øve og træne alt du lærer. Grupperne vil være assistentstyret, for at sikre at alle dine spørgsmål bliver besvaret og at træningen forløber med støtte og intensitet.


 

Hvor mange studerende er der på et uddannelseshold


Vi optager 12-14 elever pr. hold.


 

Praktiske gøremål.

Eleverne må påregne at deltage i de praktiske gøremål.
 

Tavshedspligt 


Vi gør opmærksom på, der er tavshedspligt vedrørende viden om medkursister.


 

Deltagerfravær


Fremmøde registreres. Ved fravær på 10% og derudover udstedes der ikke et uddannelsesbevis. Der ydes ikke kompensation for fravær uanset årsagen dertil.


 

Orlov


Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning.
 Mødre


Ammende mødre kan naturligvis medbringe børn.
  Uddannelsen som selvudviklingsforløb


På hvert hold er der typisk også et antal ansøgere, der ønsker at bruge grunduddannelsen som led i egne personlig udvikling. Motivationen er ofte et ønske om øget selvindsigt og dermed stimulering af evnen til at træffe nye og bedre valg. 


 

Optagelseskriterier  

Dynamiskterapeut


Du skal være fyldt 25år og kunne tale, skrive og forstå det danske sprog. Der optages typisk ikke ansøgere under 25 år men der kan i særlig tilfælde gives dispensation. Vi forventer desuden at du engagerer dig personligt såvel som fagligt, at du er parat til at bruge dine menneskelige erfaringer i det terapeutisk rum med dine medstuderende og undervisere og hele tiden bestræber dig på at bevare og styrke din personlige og faglige kvalitet.


 

Spirituel psykoterapeut


Du skal være fyldt 25 år. 
Gennemført mindst en 2-årig terapeutisk grunduddannelse. Derudover skal du have en relevant 3-årig uddannelse. Der kan dispenseres fra dette, hvis du kan dokumentere relevant erhvervserfaring. 


 

Uddannelsesmuligheder


Uddannelsessystemet ved HUMAN EDUCATION GROUP består af 2 forskellige modulopbyggede uddannelser. Du kan tilmelde dig og afslutte et uddannelsesforløb ad gangen. Efter den Dynamisk terapeutiske grunduddannelse kan du vælge at afrunde dit uddannelsesforløb eller at gå videre til spirituel psykoterapeut.Du kan uddanne dig til henholdsvis

- Dynamisk terapeut (grunduddannelsen).

- Spirituel psykoterapeut. 

Timer i alt


Hvert uddannelsesforløb består af 318 timers teoretisk og praktisk undervisning :(50t. selverfaring - 37t. gruppesupervision - 30t. strategi - 70t. gruppeterapi - 50t. kliniskterapi & 81t. metode). Derudover har eleven 45 timers assistentstyret gruppetræning, 45 timers egen terapi, 45 timers givet terapi (klinisk), og 45 timers supervision. Samt godkendt projekt (case) 35 timer. Samlet i alt pr. uddannelsesforløb 565 timer.
 

Hvor tit er der prøver/eksamen


Der er 4 dages evaluering ved afslutningen af hvert undervisningsår. Hertil kommer 2 skriftlige prøver årligt. Uddannelsen afsluttes med en eksamen der består af en skriftlig opgave og en klinisk prøve, hvor man under en censors og en eksaminators overværelse giver terapi til en beskikket klient. 


 

Certificering som Dynamisk-terapeut


Certificering som Dynamisk terapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af grunduddannelsen. Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 11 moduler (350 timer), samt deltagelse i minimum 45 timers assistentstyret gruppetræning, 45 timers egen terapi, 45 timers givet terapi (klinisk), og 45 timers supervision. Samt godkendt projekt (case) 35 timer
Samlet i alt 565 timer.


 

Certificering som Spirituel psykoterapeut


Certificering som Spirituel psykoterapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af både grunduddannelsen og overbygningen. Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 20 moduler (700 timer), samt deltagelse i minimum 90 timers assistentstyret gruppetræning, 90 timers egen terapi, 90 timers givet terapi (klinisk), og 90 timers supervision. Samt godkendt projekter (cases) 70 timer. Samlet i alt 1130 timer.
 

Hvornår er jeg færdiguddannet

Vores 4-årige uddannelse som Spirituel psykoterapeut giver mulighed for medlemskab af LNS, SAB, FaDP, RAB og skal være afsluttet inden for seks år.


 

Økonomi: Dynamiskterapeut og Spirituel psykoterapeut


Kursusafgiften er kr. 3200,- pr. modul 

(4 dage: 31 timer)

kr. 35.200,- for Dynamisk terapeutuddannelsen 

(45 dage: 350 timer = 11 moduler)
og ligeledes kr. 35.200,- for Spirituel psykoterapeutuddannelsen.

(45 dage: 350 timer= 11 moduler))

derudover betales et tilmeldingsgebyr 
på kr. 3.200,- pr. uddannelsesforløb.Udover selve kursusprisen må du regne med at skulle bruge gennemsnitligt ca. 1000. kr. om måneden til egenterapi igennem de 2 år på den Dynamisk terapeut uddannelse eller de 4 år på Spirituel psykoterapeut uddannelsen.

 (med en udpeget psykoterapeut af instituttet)

Hvis du bliver forhindret/afmelding?
Evt. afmelding skal foregå skriftligt, være rettet til instituttet. Ved afmelding senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves 50% af uddannelses/kursusafgiften: Ved afmelding senere end 20 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele uddannelses/kursusafgiften. Tilmeldingsgebyr refunderes ikke. Ligeledes er du påbegyndt vores uddannelser har du valgt forløbet og ovenstående er ligeledes gældende.

Certificeringsgebyr


Den dag du ønsker at gå til den afsluttende eksamen på hvert forløb, 
koster det kr. 3.200,-i certificeringsgebyr.
 

Betaling kan ske til

Sparekassen Danmark: 8140 0002359820
(Husk navn ved indbetaling til bank)

 

Afdragsordning


Afdragsordning er mulig ved tillæg af rente og administrationsgebyr på 1000 kr. pr. år. Kontakt instituttet for vejledning.
 

Individuel terapi for studerende


Kr. 700,- pr. session af 60 minutter. Denne pris ligger fast gennem begge uddannelser.