Undervisere

Medlemmer

Poul Fasdal
Poul Fasdal

A-Studieleder

Tager sig af studievejledningen af igangværende og nye studerende i forbindelse med uddannelsen, samt eksamens-indkaldelse og afvikling.

Kontortid: løbende på:

Tlf.: 30554080 Mail: Poul@heg.dk

David BR Camacho
David BR Camacho
Administration & økonomi

Tager sig af tilmelding og framelding af uddannelsesforløb. Samt af økonomi og afdragsordninger.

Kontortid: Mandag til fredag 09.00-13.00 

Tlf.: 26124308 Mail: info@heg.dk

Kirsa Dechlis
Kirsa Dechlis

Daglig ledelse

Tager sig af den daglige drift på instituttet samt deltager i samtaler med kommende studerende og optagelses samtaler.

Kontortid: Mandag og Tirsdag 10.00-14.00 

Tlf.: 81730101 Mail: kirsa@heg.dk

Dennis Stenbjerg / Helle Mikkelsen /
Dennis Stenbjerg / Helle Mikkelsen /

Studierådet

Studierådet er de studerendes repræsentanter til instituttet. Studierådet fungerer som et forum for drøftelse af nye ideer og initiativer vedrørende vejledning til og af de studerende og samtidig et værktøj, der er med til løbende at sikre en kvalitet på uddannelserne. Rådet består af 3 repræsentanter fra de igangværende studerende. Rådet mødes to gange årligt med uddannelseslederen og studievejlederen, hvor de drøfter nye tiltag og kvalitetssikringer for de studerende.
Email til studierådet er sr@heg.dk

Advisory board