Medlemskaber

Institut for dynamisk og spirituel psykoterapi er godkendt som reg. psykoterapeut uddannelse, en beskyttet titel under Styrelsen for Patientsikkerhed ( tidligere sundhedsstyrelsen)

 

Institut for dynamisk og spirituelpsykoterapi er medlem af EAHP

Den europæiske sammenslutning for Hypno Psykoterapi. Den europæiske paraplyorganisation forener faglige organisationer for denne modalitet. EAHP er organisatorisk medlem af European Association for Psychotherapy (EAP) i Wien.
 

Instituttet er medlem af FaDP

FaDP: Foreningen af Danske Psykoterapeuter.
 

Instituttet er medlem af AHP

AHP : Association for Humanistic Psychology i USA.
 

Instituttet er godkendt af WAPCEPC

Instituttet er godkendt af WAPCEPC &  NEAPCEPC : World and Network of the European Association for Person Centered and Experiental psychotherapy and Counseling i Zurich.
 

Instituttet er medlem af ATP

ATP : Association for Transpersonel Psychology.
 

Instituttet er medlem af GREEN CARE

Den danske sammenslutning for naturen som sundhedsfremmende.
 

STRASBOURG DECLARATION

Strasbourg Declaration of Psychotherapy 1990.
Den dynamiske terapeut uddannelse følger EU´s retningslinier beskrevet i Strasbourg Declaration of Psychotherapy 1990.

 

Kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut

Institut for dynamisk og spirituel psykoterapi følger et evaluringskoncept for psykoterapeutiske uddannelser, udarbejdet af EAHP.

NGH

NGH er den største organisation af praktiserende hypnotisører/hypnoterapeuter i verden. NGH har ca. 8000 medlemmer fordelt på verdensplan. NGH sætter niveauet for uddannelse af hypnotisører, samt kontrollere der sker løbende efteruddannelse.