samtykkeerklæring

Datalovgivningen kræver dit JA for dit studie hos os, om data - og hvad der er nødvendigt for dit studie.

For dit Studie på HEG får du en grundlæggende service: Vi håndterer dig som studerende i det daglige, vi taler sammen i telefonen, og vi sørger for at kommunikere i en bro imellem studievejleder - undervisere - og daglige leder på dine vegne, og når lovgivningen kræver det. Som en helt nødvendig del af dette studie, bruger, gemmer og videregiver vi de oplysninger, vi har om dig, så længe du er på studie imellem ovennævnte. Ellers kan vi hverken administrere dit studie eller hjælpe dig. Og alt dette kræver persondatareglerne, at du klart og tydeligt skal sige JA til.

HEG må gerne sende betalings information samt lovpligtig og anden nødvendig information om dit studie til dig pr. e-mail og sms.*1)

HEG må gerne opbevare din adresse og navn, fødselsdato = ikke cpr) samt mobil og e-mail på deres adresse lister.
Tak for dit JA

Human Education Group