Læringsrum og undervisnings-tilgange.

Human Education Groups læringsrum og undervisnings-tilgange.
-Fænomenologi -Æstetik -Erfaring -Undersøgelse -Tese

Vi tilbyder studerende et læringsrum, der både rummer forskning og dannelse, ved at tage udgangspunkt i at undervise i fænomenologi og æstetiske erkendelses-processer igennem erfaringsbaserede læringsrum.

Fænomenologisk tilgang og læringsteori
Fænomenologisk psykoterapeutisk undervisning lægger vægt på, at beskrive de psykoterapeutiske fænomener omfattende og nøjagtigt. Vi bestræber os på at forstå deres mening, også deres umiddelbart skjulte mening, snarere end at frembringe modeller for og teorier om deres årsager og oprindelse.

Retningen forsøger at finde frem til det, der karakteriserer de psykiske fænomener og hvad der udgør deres væsen, hvad enten det drejer sig om perceptioner, tanker, følelser, handlinger, værdier etc. Således at den studerende forudsætningsløst og åbent kan bruge metoden til, at kunne iagttage og beskrive den menneskelige oplevelsesverden, så fuldstændigt og omhyggeligt som muligt i sin læringsproces.

Æstetiske erkendelses-processer
Æstetisk erkendelses-processer kan forstås som det, der sker, når noget du har sanset, følt og oplevet, bliver bearbejdet og eventuelt får et udtryk gennem billedsprog eller kropssprog. Undervisningen skal give mulighed for æstetiske oplevelser, der efterfølgende kan bearbejdes og udtrykkes gennem billedfremstilling i fysiske, materialer og dermed kan give, en gestaltet erkendelse og selvforståelse.

Erfaringsbaseret viden 
Erfaringsbaseret viden – også kaldet best-practice. 
Vi formilder og underviser i erfaringsbaseret viden som indebærer, at man som kandidat på vores uddannelser tager sine egne og kollegernes erfaringer alvorligt, at man aktivt vender sig mod hver enkelt klient, bruger, kollega og underviser for at få del i hans/hendes erfaringer samt at man holder sig orienteret om videns-udvikling inden for det terapeutiske felt, man uddannes inden for hos os.

Undersøgelsen
Vi arbejder med sub-psykoterapeutiske og transpersonelle-undersøgelser -og uddannelses forløb. Vores mission er at forene psykoterapi med transpersonel psykoterapi og spirituel fordybelse, med særlig vægt på at forene krop, sind og bevidsthed. Vi ser hvert enkelt menneske som noget unikt, og tror på, at den sundeste livsbetingelse er at være ønsket og at ønske sig til. Med denne betingelse, vil den studerende kunne byde ind i fælleskabet, med håb, nærvær og innovation på sin helt egen autentiske måde.

Tesen
Vi har en tese i vores læringsrum som er, at det enkelte menneskelige individ udvikler sig efter samme mønster som det almene individ = verdensånden. Erkendelsesprocesser og historiske forløb finder sted i tre stadier: Først er man i sig, så er man for sig og siden bliver man i og for sig. Først står man over for verden som noget fremmed. Så sætter man sig selv i verden og endelig ser man sig selv i verden og verden i sig selv..