LITTERATURLISTE SPIRITUELPSYKOTERAPEUT

Litteraturliste Spirituelpsykoterapeut
                                      Modulopdeling og litteratur liste over Spirituel psykoterapeut uddannelsen.

Modul Værktøj Litteratur Forfatter


MODUL 12


Essensterapi
Essensstruktur – at skabe kontakt til din indre essens og via denne skabe forandring i dit liv. Samt redskaber i Spirituelle værdirammer. 
 
Psykologibogen: om børn, unge og voksne.                                        
                                                             *(1-9)


Kunsten at Leve                                                *(1-2)
 
Kærlighedens mirakler                             *( 1-5)
 
Meningen med livet                                 *(1-3)
Klient centreret terapi i psykiatrien           *(1-5)
I Bevidsthedens Centrum                       *(1-10)
Redigeret af bl.a.– Mogens Brørup
                                  Opslagsbog

David Camacho                 Skal læses

Marianne Williamson          kan  læses
 
Irvin D. Yalom.                 Skal læses
Lisbeth Sommerbeck         Kan læses
David Camacho                Skal læses


Modul 13 

KREATIVE PROCCESSER
På dette modul arbejder vi med kreative udtryksformer i den psykoterapeutiske proces. Vi har fokus på æstetiske læreprocesser, fænomenologiske tilgange og triangulære processer i arbejdet med farver og udtryk. 

Kreativ klientcentreret psykoterapi  
Triangulær Terapi
Skabende Kunstterapi

David Camacho, Cirkeline Kappel og Kirsten Haslund                 skal læses

Lise Maj Jensen
Skal Læses

Hanne Stubbe
Skal læses

 MODUL 14-15

Chok og Traumer
Bearbejdning af traumatiske erindringer og post-traumatisk stress. Teknikker til at tilgive og frigive kærligheden i vore Jeg, sjæl og dybeste personlighed.

TRANS-GENERATIONELLE TRAUMER & EPIGENETIK
På dette modul fortsætter vi undersøgelsen af fænomenet traumer og breder det endnu mere ud. Vi vil komme ind på begrebet trans-generationelle traumer og se på hvordan traumer kan nedarves helt genetisk og neuro-strukturelt gennem generationer.

Væk tigeren
Traumahealing
Kroppen husker


 

Peter A. Levine                 Skal læses
Diane Poole Heller            Skal læses
Babette Rothschild           Skal læses


 
MODUL 16 

PSYKODRAMA & EVENTYR TERAPI
Gennem livshistorien og eventyret, tilfører vi den terapeutiske proces berigende redskaber, som åbner døre ind til glemte drømme, fortrængte oplevelser, overbevisninger og bortgemte værdier.

Kreativ klientcentreret psykoterapi  
 
David Camacho, Cirkeline Kappel og Kirsten Haslund                 skal læses
 
 
 
 
 
MODUL 17 
 

MENNESKETS SYMBOLVERDEN

Vi skal på dette modul bevæge os ned i psykens dybere lag, et sted hvor hverdagssproget kommer til kort, og hvor vi må lære os det ubevidstes symbolsprog,

Drømmenes Dimensioner
 


Ole Vedfelt
Skal læses 

 

 

 

 

Modul Værktøj Litteratur Forfatter


MODUL 18


 
Tilgivelse – Liv & Død.
Teknikker til at stabiliserer fastlåste energier og rensning af de menneskelige strukturer. Blide og dybdegående metoder til at finde hvile og ro i os selv.
 

Når vi bliver født er vi gamle nok til at dø *(6)


Shamanens krop
Livet mod døden                              *(6-7)

 

David Camacho             Skal læses
og Else madsen
Arnold Mindell                 Skal læses
Tove Hvid                       Kan læses


MODUL 19
Transpersonel Åndedrætsterapi & Silence.
På dette modul arbejder vi respektfuldt og i dyb STILHED, ud fra forståelsen om, at disse intense metoder virker stærkt  forvandlende øg at effekten vil formindskes ved at intellektualisere over de individuelle oplevelser.

Den indre rejse – Menneskets møde med døden.

(bind 2) Stanislav Grof (4, 5 -6) Skal Læses

 
MODUL 20

FILOSOFISK EKSISTENTIEL LIVSPRAKSIS
Filosofi handler om evnen til at undre sig over livet. Eksistentiel psykoterapi om evnen til at håndtere livet, vi undres over. At dykke ned i de store filosofiske livsspørgsmål er en måde, hvorpå vi kan skabe rum for de ’forundringsøjeblikke’, der har deres liv i spændingsfeltet mellem eksistens og dannelse – mellem eksistentialismens fire søjler (ensomheden, friheden, meningsløsheden og døden) og filosofiens fire kerneværdier (det gode, det sande, det skønne – og det frie valg). Det er i dette spændingsfelt, vi erkender, at styrken i vores livsduelighed er proportionel med modet til at stå i det åbne – der hvor vi ikke er ledt af sikker viden, men af søgen efter visdom. Vi sætter fokus på integreret erfaring, værdibaseret livsførelse, åndelig praksis, et etisk udsyn og en selvkritisk refleksionsevne baseret på praksisfænomenologi og praksishermeneutik.

Filosofi og psykoterapi
At stå i det åbne
Tag vare på det autentiske selv

Livskunsten af Anders Dræby

af Finn Thorbjørn Hansen

af Thomas Moore. 
 

Skal læses alle tre

 
 MODUL 21-22

MEDITATIV FOKUSERINGS-TERAPI 
Flere og flere mennesker ønsker at have meditation og fordybelse som en fast spirituel praksis.
På dette modul guides du til at arbejde med, at imødekomme disse menneskers ønsker om fordybelse via meditative tilstande, ud fra et terapeutisk energetisk fokuserings arbejde.

TRANSPERSONLIG-PSYKOTERAPI 
Transpersonlig-psykoterapi tager udgangspunkt i at hele selvet har brug for at være sundt for, at have den bedste balance i livet. I Transpersonlig psykoterapi ser vi på den del af mennesket som ofte ignoreres. 

Skygger i Byen
Transpersonlig Udvikling
The point of existence
En guide til Integral Psykoterapi
Arnold Mindell
(kan Læses)
Robert Assagioli 
Skal Læses)
AH Almass
(kan Læses)
Mark D Foremann
Skal læses