LITTERATURLISTE SPIRITUELPSYKOTERAPEUT

Litteraturliste Spirituelpsykoterapeut
                                      Modulopdeling og litteratur liste over Spirituel psykoterapeut uddannelsen.

Modul Værktøj Litteratur Forfatter


MODUL 1.


Essensterapi
Essensstruktur – at skabe kontakt til din indre essens og via denne skabe forandring i dit liv. Samt redskaber i Spirituelle værdirammer. 
 
Psykologibogen: om børn, unge og voksne.                                        
                                                             *(1-9)


Kunsten at Leve                                                *(1-2)
 
Kærlighedens mirakler                             *( 1-5)
 
Meningen med livet                                 *(1-3)
Klient centreret terapi i psykiatrien           *(1-5)
I Bevidsthedens Centrum                       *(1-10)
Redigeret af bl.a.– Mogens Brørup
                                  Opslagsbog

David Camacho                 Skal læses

Marianne Williamson          kan  læses
 
Irvin D. Yalom.                 Skal læses
Lisbeth Sommerbeck         Kan læses
David Camacho                Skal læses


Modul 2
Krop og kosmisk chokterapi.
Bearbejdning af traumatiske erindringer og post-traumatisk stress. Teknikker til at tilgive og frigive kærligheden i vore Jeg, sjæl og dybeste personlighed.

Væk tigeren
Traumahealing
Kroppen husker

Peter A. Levine                 Skal læses
Diane Poole Heller            Skal læses
Babette Rothschild           Skal læses


MODUL 3
Tegne & Maleterapi
Kreativ og effektive tegne og maleterapi er redskaber som kombinerer både psykologiske teorier og kreative processer.Drømme, Chakrasymboler & Meditation  *(3-9)
Kreativ klientcentreret psykoterapi                                                                               *(3-9)Jes Bertelsen                    Skal læses
David Camacho, Cirkeline Kappel og Kirsten Haslund                 skal læsesMODUL 4 
Eventyrterapi
Med en teoretiskforståelse af tankemønster, associationsdannelser og helhed bruger vi eventyret til at forstå de forskellige processer i klientens fortidige, nuværende og fremtidige liv.

Den indre rejse – Menneskets møde med døden.Drømme og Individuation                         *(4-5)

 (bind 2) Stanislav Grof (4, 5 -6)
                                       Skal læses
 
 Jytte Bach Grønkjær          Kan læses
 
 
 
 
MODUL 5 
Drømmeterapi.
Med udgangspunkt i psykologiske teorier om bevidsthedens og underbevidsthedens funktioner for vores selvopfattelse, adfærd og indsigt, bruger vi dette modul til at se på varselsdrømme og symboler og søger at bygge bro til vores højere bevidsthed.
 
 

Se modul 4.
Viljens psykologi                             *(5-10)
 
Drømmenes dimensioner(modul 5)


 

Roberts Assagioli            Kan læses
 
Ole Vedfelt                                  Skal læses
 

 
 
 
 
 

Modul Værktøj Litteratur Forfatter


MODUL 6


 
Tilgivelse – Liv & Død.
Teknikker til at stabiliserer fastlåste energier og rensning af de menneskelige strukturer. Blide og dybdegående metoder til at finde hvile og ro i os selv.
 

Når vi bliver født er vi gamle nok til at dø *(6)


Shamanens krop
Livet mod døden                              *(6-7)

 

David Camacho             Skal læses
og Else madsen
Arnold Mindell                 Skal læses
Tove Hvid                       Kan læses


MODUL 7
Regressionsterapi.
At forløse og forvandle karmatiske forhindringer og gamle sjælemønstre. Frigøre, modtage og heale de gamle beslutninger vi har lavet i tidligere liv.
 

Sjælerejser
Awakening THE SPIRIT

Micahel Newton                Skal læses
Wayne TeasdaleMODUL 8
Transpersonel Åndedrætsterapi & Silence.
På dette modul arbejder vi respektfuldt og i dyb STILHED, ud fra forståelsen om, at disse intense metoder virker stærkt  forvandlende øg at effekten vil formindskes ved at intellektualisere over de individuelle oplevelser.

Skygger i Byen                          *(8-9)
Transpersonlig udvikling         (5-10)

 

Arnold Mindell                 kan læses
Robert Assagioli                   Skal læsesMODUL 9
Visualiseringsterapi – Energiterapi
Teknikker til indre billedebuilding, og kontakt til dele af essenser – som giver balance og kraft. Chakrabearbejdning – Aura, og energiforståelse ­ + Indre model til bedre at forstå ikke fysiske reaktionsmønstre.


The point of existence                                  (9)
En guide til Integral Psykoterapi
 
 
A.H Almass                   Skal læses
Mark D. ForemannMODUL 10
Fokuseringsterapi & spirituel mentoring
Afslutningsvis stilles du overfor opgaven, at udforme etiske regelsæt, som ramme for dit fremtidige arbejde som psykoterapeut, eller spirituel vejleder. I denne forbindelse fremlægges også de gældende love og regler for området.

Focusing                                                (10)
 
Bevidsthedens flydende lys                      (10)

Eugene T Gendlin        Skal læses

Jes Bertlesen              kan læses


Certificering som spirituel psykoterapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af både grunduddannelsen og overbygningen. Certificering forudsætter desuden 95 % deltagelse i alle 20 moduler (636 timer), samt deltagelse i minimum 90 timers assistentstyret gruppetræning, 90 timers egen terapi, 90 timers givet terapi (klinisk) og 90 timers supervision, samt godkendt projekt (cases) 70 time. Samlet i alt 1066 timer.