Spirituel-Trainer

Spirituel Trainer
- en uddannelse med bevidstheden i centrum!

Er du parat til at tage en ét årig bevidsthedsudvidende uddannelse hvor du samtidigt får styrket din indsigt og visdom til at kunne være mentor for andre i spirituelle øjemed og meditations sammenhænge, så læs mere her
 
En banebrydende Spirituel Trainer-uddannelse indenfor spirituel vejledning som tager afsæt i 5 grundlæggende værdier, som vi kalder VIBRA:

Visdom - Indsigt - Bevidsthed - Refleksion - Autenticitet
 
* Ønsker du at opnå en dybere spirituel visdom og indsigt?
* Vil du give dig selv muligheden for at leve endnu mere bevidst på det 
   personlige plan i din spirituelle rejse?
* Er dit liv inde i et spirituelt refleksions-flow?

* Er din vision/mission at være en autentisk, professionel
   vejleder, der guider i en spirituel personcentreret tilstand?
 
Så har denne Spirituelle Trainer-uddannelse, paletten af værktøjer, der sikrer dig, at du kan få endnu mere spirituel vækst, og at du kan arbejde professionelt, etisk, unikt og med bevidsthed indenfor det spirituelle område.
 
VIBRA betyder bølge på latin
Bølger er svingninger der forplanter sig og flytter energi -ikke masse (vand). Det er grunden til at man ikke bliver båret af sted af bølgerne når man er i vandet. Det er tidevandet der flytter en og dermed masse (vand). 
 
Alle bølger har 3 egenskaber til fælles: 
 
Bølger kan (1.) bøje om hjørner, (2.) reflekteres og (3.) interferere.
 
Interferere er når to eller flere harmonisk svingende fænomener af samme beskaffenhed blandes, så bliver de  bogstavelig talt, til et nyt signal.
 
Således ser vi på de fem værdier, uddannelsen er bygget udfra, som bølger, der sammen kan skabe svingninger der forplanter sig og flytter energien ind til en dybere essens og dermed skaber grobund for et autentisk spirituel flow.
 
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til mennesker, der allerede arbejder spirituelt og ønsker at få endnu mere indsigt, fokus og vækst på sine bevidstheds planer.
 

Human Education Group har i de sidste 23 år været et af de mest markante institutter i Danmark indenfor sub-psykologisk spirituel forskning og uddannelsesforløb og har nu udviklet et nyt uddannelsesprogram for mennesker, der ønsker at guide og vejlede samt yde støtte og opmuntre andre på deres spirituelle vej.

Det banebrydende fokus
Det banebrydende fokuspunkt ved denne Spirituel Trainer-uddannelse er at vi trainer udfra et interspirituelt værdisæt.

Vores uddannelsesprogram har fokus på den personlige spiritualitet, som ikke er forbundet med en bestemt religion, et chakrasystem eller en spirituel teorimodel, men mere som et autentisk interspirituelt flow. 
 
Vores uddannelsesprogram  er ligeledes  rettet mod den individuelle iboende udviklingsspiral. Vi oplever spirituel modning individuelt og kan se, at når det enkle menneske modnes og trænes med dette udgangspunkt, så højnes bevidstheden i et rent spirituelt personcentreret essens-flow.

              
En Spirituel-Trainings session er altså et dybt spirituel filosofisk rum for vejledning, hvor traineren opererer inden for et mere fokuseret sæt af spørgsmål, som de fleste der har arbejdet med spiritualitet har sat ord på, såsom:
 
• Hvordan kan jeg uddybe og udvikle mit meditative liv?
 
• Hvordan kan jeg forstå den spirituelle retning, der kan komme fra mine    drømme?
 
• Hvordan kan jeg opfylde min sande skæbne eller sjæls formål?
 
• Hvordan kan jeg fortolke og anvende forskellige former for vejledning, som kan være til rådighed for mig, herunder synkronicitet, kreativ inspiration, og intuitiv indsigt (mit eget eller den, der tilbydes af andre)?
 

En Spirituel Trainer er en person, der arbejder aktivt med personlige svar på disse spørgsmål, men det er også en, der er uddannet til at hjælpe andre mennesker til at finde sine egne svar.

 
Værdier
Den vågne og bevidste Spirituelle Trainer undgår at blive støbt i rollen som åndelige autoriteters talerør, men fungerer snarere som en viis guide eller en erfaren følgesvend langs den spirituelle vej.
 
Denne Spirituelle Trainer uddannelse er en form for holistisk coaching som engagerer krop, sind og ånd. 
 
Human Education Groups uddannelsesprogram er designet til at forberede den kommende Spirituelle Trainer ved at hjælpe den pågældende person til at opnå de nødvendige færdigheder og den fornødne erfaring. 
 
Fra denne uddannelse kan den studerende Spirituelle Trainer så begynde at hjælpe andre på den måde, der bedst tjener hans eller hendes egen følelse af kald.
 
En effektiv Spirituel Trainer  er ligeledes aktivt engageret i hans eller hendes eget sæt af spirituelle discipliner, herunder en klar følelse af personlig idealer, et regelmæssigt meditationsliv, og en konstant igangværende forskning og undersøgelse af ens egen spirituelle vej.
 
Spirituel Trainers vejledning
Spirituel Trainervejledning bygger ligeledes på et spirituelt personligt forhold mellem trainer og vejledt, hvor traineren anerkender den vejledte som ekspert på sit eget liv.

Vejledningen bygger bl.a. på trainers ægthed, nærvær, empati, indlevelse og anerkendelse af den vejledte. 
 
Spirituel trainings vejledning er ikke-dirigerende vejledning.
 
De tre essensbetingelser i spirituel trainings vejledning er;
 
1.   Trainerens ubetingede, positive anerkendelse af den vejledte. 
 
2.   Trainerens spirituel-empatiske forståelse af den vejledte. 
 
3.   Trainerens spirituelle kongruens. 
 
Uddannelsen
Gennem hele forløbet vil vi have fokus på at du lærer at vejlede dine budskaber på din måde, at du evner at være autentisk i dine præsentationer, traininger, og spirituelle vejledninger  
 
Du vil blive vejledt i at gå fra fagformidling til hjerteformidling over i spirituel vejledning.
 
Du vil lære at se bag mulige sinds- og ego-konflikter, sammensætte og integrere dig i grupper, arbejde med spirituel gruppedynamik, samt at kunne bryde fastlåste ego- og sindssystemer og tage ansvar for at pace, matche og lede både den enkle og grupper spirituelt i en konstruktiv retning.
Du vil blive undervist i kunsten at kunne afdække en gruppes spirituelle behov, samt lære at tage ansvaret for, hvorledes grupper og individerne i gruppen bedst udvikler sig fremad.
 
Derudover vil du blive præsenteret for spirituelle trainings- og vejledningsredskaber, der bruges af professionelle spirituelle trainere og undervisere.
Hele uddannelsesprogrammet er sammensat af enestående og unikke spirituelle metoder baseret på mange års erfaring for hvad der skal til, for at kunne formidle, vejlede og kommunikere spirituel visdom, nænsomt og helende. 
 
Ligeledes vil du lære at mestre formuleringen af dine spirituelle mål og opleve, hvor afgørende det er, for at kunne opnå dem!
 
Du skal ligeledes være klar til at arbejde med et selvdefineret spirituelt mantra som skal realiseres/manifesteres i dit fremtidige spirituelle liv.   Du vil få spirituelle opgaver, så du optimerer og udvikler dig under hele forløbet.
 

Meditation
Du vil få et personligt designet meditationsforløb, som du i samarbejde med dine trainere på uddannelsen bygger op, og som ligeledes vil blive en disciplin, du vil kunne mestre som en fast struktur i dit liv.
 

Fokus
Dette uddannelsesprogram er ikke kun et spirituelt fagligt, men også et spirituelt personligt udviklingsforløb. Under hele forløbet vil du løbende få spirituel vejledning. Forløbet afsluttes med at du committer dig til en forsat udviklende egen spirituel vækst.

 
Hvad forbinder vi med og lægger i begrebet interspirituel training?
Ordet blev opfundet af Wayne Teasdale, en pioner i at udforske den
underliggende essens af åndelig og spirituel erfaring i alle verdens religioner.
 
Ordet interspirituel refererer til en spiritualitet så dybt rodfæstet i hjertet og oplevelsen af enhed,.
 
Interspiritualitet handler om kærlighed og enhed, ikke "hvem der har ret" i den verden af eksklusive, religiøse fortællinger, historier eller krav med hensyn til historie, historiske personer, eller hvad der vil ske i fremtiden.
 
Interspiritualitet transcenderer og dykker dybere end den konventionelle trans-traditionelle spiritualitet, som er en ægte nydelse af mange veje, men måske ikke med den faktiske oplevelse af dette mysteriums absolutte enhed i mangfoldighed.
 
Således at sandheden om, hvem vi er i bevidsthed og hjerte har været under udvikling og konvergerende gennem alle de spirituelle stier og spirituelle oplevelser af vores arter. Det er en vertikal proces, ikke om spørgsmålet om "Hvem ved bedst" med hensyn til tro eller tro, men om højere bevidsthedsniveauer der realiseres af kærlighed.
 

FORLØBET / MODULERNE: 
 
Modul 1; VISDOMMENS KILDE
Hovedfokus på det første modul er at få skabt et autentisk spirituelt fundament for dig, og ligeledes at få det grundfæstet som en naturlig måde, du kan begynde at gå igennem livet på.
 
* Visdommens værktøjskasse – spirituel fokuseringsarbejde
* Træning i groundingteknikker
* Spirituel storytelling
* Hvem er du som spirituel trainer/vejleder
* Kunsten at være autentisk i din vejledning
* Redskaber og refleksion på spirituel isolation
 
Modul 2; INDSIGTENS FJER
På det andet modul har vi fokus på at integrere flere grundelementer af din subspiritualitet, at få den optaget i dit fysiske, psykiske og åndelige liv. Vi vll arbejde med at designe et meditativt program som passer ind i din struktur.
 
* Grundbegreber i åben spirituel filosofi
* Autentisk formidling, at bruge din egen spiritualitet
* Meditative centreringsredskaber
* Troværdighed i dine budskaber
* Dit spirituelle mantra
* Redskaber og refleksion på spirituel frihed
 
Modul 3; BEVIDSTHEDENS REDE
På det tredje modul vil vi arbejde med at skabe rammer for gruppespiritualitet, reflektere og forske i de gruppeprocesser en gruppes sjæl bevæger sig i, samt hvordan man kan skabe et fælles spirituelt engagement og en samhørighed til grupper der gerne vil arbejde spirituelt.
 
* Spirituelle grupperedskaber
* Gruppens sjæl og spirituelle udvikling 
* Grounding- og centreringsøvelser for grupper
* Indsigt i forskellige spirituelle gruppetyper
* Spirituel gruppepsykologi, engagement og motivation
* Redskaber og refleksion på spirituel meningsløshed
 
Modul 4; I DET REFLEKTERENDE RUM
På fjerde modul har vi fokus på, hvordan du får spirituel indsigt i hvordan du kan arbejde med mission frem for ego. Du vil lære at kunne flytte hjerteenergien ud i dine budskaber samt at skabe rammer for vedligeholdelse af din spirituelle praksis.
 
* Det spirituelle sinds hjerte
* Reflekterende fokus
* Spirituel stagnation
* Spirituel disciplin
* Spirituel vedligeholdelse og udviklingsværktøjer
* Redskaber og refleksion på spirituel transformation(død)

Modul 5; DET AUTENTISKE FLOW (Retrætemodul)
På det femte og afsluttende modul søger vi stilheden, ydmygheden samt styrken i dine færdigheder som trainer og finpudser de sidste fokusområder, der er vigtigt for at netop du kan fastholde din spirituelle lærdom og dit commitment.
 
* Sprituel commitment
* Spirituel semantik
* De sidste skridt /finpudsning
* Personlig evaluering af dig som trainer/vejleder
* Certificeringsopgave
* Certificering
 

Praktisk
 
Certificering som Spirituel Trainer 
Certificering som Spirituel Trainer foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen. derudover skal traineren have en individuel TRAINERsession (6 timer) Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 5 moduler. Samlet 184 timer.
 
Undervisningstider
Modulerne på Spirituel Trainer-uddannelsen er på 4 sammenhængende dage. Det femte modul er på 4 dage og er et retrætemodul. 
 
Modulerne 1,2,3,4 er torsdag til søndag. 
Torsdag til søndag fra kl. 10:00-18:00, 
Modul 5 er fra torsdag kl. 10.00 til 14.00 søndag (retrætemodul)
 

Datoer: Hold ST09B: 
Modul 1 : 17-20 oktober 2024
Modul 2 : 05-08 december 2024
Modul 3 : 13-16 februar 2025
Modul 4 : 27-30 marts 2025
Modul 2 : 08-11 maj 2025

 

Pris/økonomi
Uddannelsesafgiften er kr. 3000,- for 1 til 4 pr. modul og kr. 4500,- for modul 5 (som er et retræte modul): i alt kr.  16.500,-dkr
Udover selve prisen må du regne med at skulle bruge gennemsnitligt ca. 3750. kr. til en individuel TRAINERsession (6 timer) du skal have 1 ialt for at blive certificeret.( Sessionen skal tages inden modul 3.)
Modulerne betales senest tre dage før, hver modul start.
 
Deltager:
10
 
Optagelse:
Optagelsen sker ved en personlig forsamtale på en time som er gratis.
Vi forventer desuden at du engagerer dig personligt såvel som fagligt.
 
Hvis du bliver forhindret/afmelding 
Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før STs start opkræves 50% af kursusafgiften. senere end 50 hverdage før uddannelsens start dato opkræves hele kursusafgiften. 
 
Orlov
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 
 
Sted 
Modulerne 1,2,3,4  afholdes på Instituttet, Sankt Georgs vej 1. 8260 Viby j. Modul 5 er på retrætested i Østjylland.
 
Overnatningsmuligheder. 
Kontakt evt. instituttet ved behov for overnatning i forbindelse med undervisningsmodulerne.
 
Undervisere:
Gennemgående underviser på alle moduler er: David BR Camacho
Læs mere om ham her: http://heg.dk/david-cv/
Andre undervisere
Du vil endvidere blive trainet og vejledt af to andre undervisere under dit uddannelsesforløb
 
Tilmelding:
 
Litteraturlisten for spirituel trainer uddannelsen:
 
I bevidsthedens centrum (modul 1)

David BR Camacho , 2011 

Fremtidens psykologi (modul 2)
Stanislav Grof, 2001
 

Kunsten At Leve  (modul 3)

Robert Ehlers og David BR Camacho


A Monk in the world (modul 4)
Wayne Teasdale, 2002

The Mystic Heart (modul 5)
Wayne Teasdale, 2002

Når mennesket undrer sig (modul 1-5)
Birgitte Rahbek, 2007