Undervisere

Ledelse

David BR Camacho
David BR Camacho

Er tilknyttet som uddannelsesleder og underviser på alle instituttets uddannelser.

I de seneste år har David udviklet systemer, der samler den spirituelle og klassiske psykoterapi i enkle metoder og procesmodeller, som danner grundlag for dele af uddannelsernes metodik.


Davids terapeutiske uddannelsesforløb og baggrund omfatter flere psykoterapeutiske retninger bla. indenfor:  Addiction therapi, flere forskellige adfærds og kognitive terapeutiske uddannelser samt transpersonelle individuelle og uddannelses-overbygninger.


Han har 25 års studier i spirituel & dynamisk terapi bag sig og gennem bevidsthedstræning, intensive terapeutiske forløb og spirituel fordybelse, har David opnået vidtfavnende kompetencer.

Medforfatter til bøgerne "Kreativ Klientcentreret Psykoterapi"  en lærebog om tegne og eventyrterapi og"Når vi bliver født, er vi gamle nok til at dø" en bog om døden og sorgen samt forfatter til bogen "Psykoterapi og psykoterapeutisk supervision" en bog om psykoterapi " Tilbage til naturen" en bog om naturterapi  "I Bevidsthedens Centrum" en refleksionsbog. "Grøn Terapi" en bog om naturbaseret psykoterapi.


Læs mere her: David BR Camacho 

Tom Funke
Tom Funke

Er uddannelses leder på vores Naturterapeut og vores Naturbaseret psykoterapeut uddannelse samt underviser og terapeut på den 4-årige Spirituel psykoterapeut uddannelse og koordinator på vores familieterapeutiske uddannelse.

Tom underviser og er terapeut på den 4-årige Spirituel Psykoterapeut uddannelse og Naturterapeut uddannelse samt uddannelseskoordinator og underviser på HEG´s familieterapeutiske uddannelse samt. For Tom er en undervisningssession lykkes, når de studerende kan navigere i redskaberne, og har mod på at arbejde moralsk og etisk. Det er vigtigt for ham at klæde sine elever på til at tage ansvar for egen proces og udvikling som menneske. Hans mission er at skabe troværdighed mellem mennesket og håndværket psykoterapi. Privat kan Tom godt lide at være i naturen, vandre med sin søn, læse, filosofere, skrive digte og i det hele taget være glad for det liv, han har skabt.

Uddannelser:

Pædagogisk uddannelse - bachelor
Psykoterapeutisk Grunduddannelse
Spirituel Psykoterapeutuddannelse
Familie- og Parterapeut
Spirituel Trainer

 "Hvis ikke livet kan mærkes fra tid til anden, hvordan skulle det ellers vække vores opmærksomhed. Kærligheden kommer i forklædning."

 

Undervisere

Poul Fasdal
Poul Fasdal
Er underviser på Spirituel Trainer uddannelsen

Poul Fasdal startede i ejendomsbranchen, hvor han bl.a. underviste i ejendomssystemer. Her blev hans interesse vagt for, hvordan undervisningslokalerne indretning påvirkede undervisningens forløb. Denne interesse førte ham videre til en uddannelse som Neo Feng Shui Mester. Her uddannede han senere andre som Neo Feng Shui konsulenter. I dette arbejde voksede hans interesse for, hvordan vi påvirker os selv og hinanden. Han startede Mindhunter, som er et udviklings- og stifinder program. Dette førte ham hurtigt videre til indsigten i, at vi ikke kun er tanker, følelser og krop - der er noget, der er dybere. Inspireret af dette fik han fokus på at uddanne sig til Psykoterapeut TF, hvor han stiftede bekendtskab med "De fire ædle sandheder og Den ottefoldige vej", som er et af hans forskningsområder. Derudover er Poul også uddannet Spirituel Trainer.

Uddannelser:
Spirituel Psykoterapeut
Spirituel Trainer
Familie- og Par Terapeut
Neo Feng Shu Mester

" Livet er, hvad du skaber."

Birgith Broberg
Birgith Broberg
Er underviser på den 4-årige spirituel psykoterapeutuddannelse.

Birgith Broberg underviser på den 4-årige Spirituel Psykoterapeut uddannelse, hvor hun er med til at skabe et rum, der styrker de studerendes faglige og personlige færdigheder. For hende er nærvær, samvær, autencitet, faglighed og indsigt kriteriet for en vellykket undervisning. De dybe medmenneskelige værdier er for Birgith en styrke på lige fod med den faglige viden. Hun er drevet af en lyst til at være med til at forme og udvikle psykoterapien som teknik og livskunst. Igennem mere end 25 år har hun været engageret i frivilligt arbejde indenfor handicapområdet, bl.a. som mentor for ulykkesramte og deres familier. Hun oplever en dyb taknemmelighed over at få lov til at være tæt på de stærke følelser, der optræder hos mennesker, der undergår omfattende forandringer og forvandlinger i livet. Når Birgith ikke underviser nyder hun samværet med familie og venner, film med budskaber og litteratur, der bevæger. Hun er afhængig af tid med meditation og refleksion, og det er vigtigt for hende, at der er balance imellem den indre og den ydre verden.

Uddannelser:

Spirituel Psykoterapeut
Spirituel Trainer
Familie- og Par Terapeut
Baggrund i alternativ medicin
Birgith Broberg er også behandler og foredragsholder.

" Vi når længst med ærlighed og kærlighed."

 

Kaya Liv
Kaya Liv

Er underviser på vores Boddy Movement Terapeut uddannelse og vores Dynamisk Terapeut uddannelse.

Kaya er tilknyttet underviser på instituttet,  hvor hun har fokus på nærvær og rummelighed i forhold til de forskellige dynamikker og problemstillinger, som de studerende har. Hun tror på, at en stor del af læringen ligger i at få lov til at øve sig igen og igen, at få værktøjerne ind under huden samtidigt med, at man også får renset ud i sine egne systemer. Hendes mission er at have det hele og sande menneske i fokus med alle dets facetter. Dermed er hun med til at skabe terapeuter, der går ud i verden med en større rummelighed og indsigt i alle de nuancer, vi besidder. Som underviser sætter hun kreativiteten i spil, bringer legen og nysgerrigheden ind i det, der arbejdes med. Når Kaya ikke underviser, dyrker hun yoga i alle mulige stilarter, mediterer, læser nye inspirerende bøger, og bruger tid i naturen eller flader ud på sofaen sammen med hendes skønne datter på 3 år.

Uddannelser:
Psykoterapeut FaDP
Hypnose NGH
Familie- og Parterapeut
MBKT Instruktør
Pædagog
Astanga Yoga instruktør
BA i Kommunikation

"Just breathe..."

Kirsa Dechlis
Kirsa Dechlis

Er underviser på den 4-årige Spirituel psykoterapeut uddannelse, familieterapeutiske uddannelse og vores NGH Hypnotisør uddannelse

Kirsa Dechlis underviser på den 4-årige Spirituel Psykoterapeut uddannelse. For hende er det vigtigt at vække de studerendes nysgerrighed og lyst til at vide mere. For Kirsa giver det mening, at forfine, forbedre og underbygge de psykoterapeutiske færdigheder i samfundet. At sætte spor af bevidsthed og opnå en kærlig forbundethed i faget er hendes mission som underviser.

Uddannelser:
Skrædder
Økonom
NLP master
Dynamisk Terapeut
Spirituel Psykoterapeut
Spirituel Trainer

“Den, der har evnen, har pligten."


 

Sanne Rimpler
Sanne Rimpler

Er underviser på den 4-årige Spirituel psykoterapeut uddannelse, den 1- årige Integral sexolog uddannelse, Body Movement terapeutuddannelsen og vores NGH Hypnotisør uddannelse samt på Naturterapeut uddannelsen og vores Naturbaseret psykoterapeut uddannelse.

Sanne Rimpler underviser i anatomi, fysiologi, spirituel anatomi og kropsforståelse i et psykoterapeutisk perspektiv. Hun har været på en fysiologisk filosofisk rejse, siden hun lærte om cellen, dens stofskifte og cellemembranen på det fysioterapeutiske studie, hun begyndte på i 2003. Ligeledes har erfaring fra elitesport og det, at kunne kode og træne det mentale samarbejde med kroppen under vigtige præstationer, gjort hende opmærksom på at spotte den positive og negative hypnose, vi dagligt udsætter os selv for. Det, at arbejde med traumatiserede flygtninge, har ligeledes været en stærk motivationsfaktor til, at undersøge menneskets ressourcer og evner til igen at blive selvregulerende. For Sanne er det vigtigt, at de studerende får en forståelse og en oplevelse af det præsenterede stof på både et teoretisk plan og på et oplevelsesorienteret praktisk plan. Det er optimalt for hende, hvis undervisningen har skabt refleksion og efterklang, og at det giver mening i et større perspektiv. Hun bestræber sig på, at præsentere stoffet, så alle sanser er i spil, og hun skaber gerne debat og lader sin egen entusiasme gennemsyre kommunikationen og rummet. Hendes mission i forhold til sit fag er, at udbrede kendskabet til og give oplevelsen af den visdom og intelligens, som vores krop, tanker, følelser og bevidsthed rummer. Når Sanne ikke underviser, elsker hun at plukke dugfriske NU’er med sine nærmeste og at være med og i naturen, som hun udtrykker det.

Uddannelser:
Uddannet fysioterapeut fra UCN Nordjylland

Spirituel Psykoterapeut

Spirituel Trainer

Master I familie og parterapi

Body Movement terapeut

Naturterapeut

NGH Hypnotisør

BBAT (Basic Body Awareness Therapy) 1+2 (psykosomatisk fysioterapi)

McKenzei Part A lænderyggen

Kinesiotapening

Uddannet Gendai Reiki Shihan (mester) (gennemgået Reiki 1,2,3,4)


”Hvis din hest er død, så stå af”

Lasse Thomas Edlev
Lasse Thomas Edlev

Underviser på vores Naturterapeut uddannelse

Lasse Thomas Edlev har arbejdet med undervisning hele livet, og som han siger, skal undervisning, som begrebet faktisk siger: ”Vise underet”.
For ham er undervisningen optimalt, når der sker en åbenbaring, der opløfter og skaber vid i et medmenneskeligt og nærværende møde. Natur- og selvindsigt går ifølge Lasse hånd i hånd, hvilket giver en dybere erkendelse og en øget kærlighed til livet. Når Lasse ikke underviser lader han sig favne og opsluge af naturen i al dens sanselige og eksistentielle dybde. Hans nøgleværdier i livet er: Liv, natur, økologi, sundhed, biodiversitet, miljøbeskyttelse, bæredygtig udvikling, pædagogik og undervisning, personlig udvikling, næstekærlighed, naturterapi, nærvær og Ånd. Lasse ser frem til nærværende stunder med sine studerende i naturen. Få mere info på www.edlev.info og ved at læse hans bog ”Natur og miljø i pædagogisk arbejde”

Uddannelser:
Lærer
PD i pædagogisk arbejde
Naturvejleder
Dybdeterapeut
Projektleder

" Det er ok at være en kylling før man kan gale,"

Peter Jansberg
Peter Jansberg
Er underviser på vores hypnose uddannelse

Peter Jansberg er uddannet via forsvaret, hvor han gennem 20 år har været på forskellige niveauer og arbejdet med udvikling af mennesker. Her opdagede han, at selv under særdeles vanskelige forhold kan mennesket opfatte og udvikle sine kompetencer på både det bevidste og underbevidste plan. Det var i forsvaret, at hans interesse for den terapeutiske udvikling og hjælp blev vakt. Det har altid været Peters overbevisning, at det menneskelige sind selv indeholder svar og løsninger på de problemer, det bliver udsat for. Vi skal blot finde ind til, og frigive disse indeholdte energier og informationer. Heri ligger også hele udfordringen.

Gennem den erkendelse, bevidsthed og udvikling, som Peter selv har opnået, ser han en forpligtelse til at videreføre dette. Hans mission er at guide, støtte og lære af alle, der er interesserede i også at udvikle deres kendskab til den del af verden, der ikke er alment anerkendt, som værende virkelig, og samtidigt møde de kræfter, der er i os alle. Peter siger, som det gamle ordsprog, at ”der er mere mellem himmel og jord”, og ikke mindst i vores egne fantastiske sind, der rummer store mængder uopdagede energier.

Uddannelser:
Leder- og videregående lederuddannelse via forsvaret. (5 årig)
Ledertræning gennem øvelser og talrige udsendelser.
Forskellige psykologi kurser via forsvaret, som: Kamp-psykologi, krise- og kampstress, stress, udviklingsledelse.
Spirituel Psykoterapeut (4 årig)
Regressionskursus
Master i Familie- og Parterapi
Hypno-terapeut (cert. NGH)
Hypnose Instruktør (cert. NGH)

”Der er findes ikke lys uden mørke”

Kim Wynne
Kim Wynne

Er underviser på vores Naturterapeut uddannelse og vores Naturbaseret psykoterapeut uddannelse.

For Kim er den enkle studerendes tempo altid vigtigere end blot at blive tanket op af pensum, og det er vigtigt for ham, at den studerende har fokus på empatisk viden fremfor kun redskaberne. Det er vigtigt for ham, at de studerende søger at tage ansvar for læringsrummet, og er deltagende i fælleskabet på studiet. Hans mission er at skabe tryghed og tillid til de terapeutiske processer, som de studerende møder under uddannelsen. Kim kan godt lide at være i naturen og at vandre. Han tager ofte selv på ture for at fordybe sig og skabe ro og selvindsigt. Han kan lide at lave mad, læse og reflektere, og er i det livet byder ham.


Uddannelser:
Dykkerinstruktør
Tjener
Professionel soldat
Psykoterapeutisk Grunduddannelse
Spirituel Psykoterapeutuddannelse
Familie- og Parterapeut
Naturterapeut
 
"Livet er ikke et problem, der skal løses, men en virkelighed der skal opleves"
Kåre Holl
Kåre Holl

Er underviser på vores Naturterapeut uddannelse og Naturbaseret psykoterapeut uddannelse

Kåre er underviser på vores Naturterapi Uddannelse og Naturbaseret Psykoterapeut uddannelse. At være i naturen har været en naturlig del af hans barndom, hvor han boede lige ved siden af skoven. Han har desuden været soldat i 10 år, hvor skoven også var en naturlig del af hans bevægeområde. Kåres mission er at skabe muligheden og støtte op om at komme mere ud i naturen, hvor vi kan stille spørgsmål og positionere os, så vi kan reflektere over vores liv, mønstre, tanker og handlinger. Han vil gerne være med til at formidle den meditative tilstand i naturen – at være stille og gå på opdagelse i, hvad vil det sige at bare være med naturen og opdage, hvad den åbner op for os. Han forstår vigtigheden og det positive i at geare ned. Samtidig ser han vigtigheden i den teori, der underbygger naturens påvirkning af forskellige mekanismer, nervesystemet, tanker, det dybdepsykologiske, men også det transpersonelle. - Naturen har mange fordele. Der kommer en naturlig træthed, fordi kroppen bliver brugt. Den naturlige fysiske træthed gør, at vi kan sove om natten. Vi får iltet vores celler ved at være i den friske luft. Jeg glædes på rigtig mange måder ved at forholde mig til naturen. Det, som jeg formidler til de studerende, bruger jeg også på mig selv, og så er naturen jo også bare et pusterum, siger Kåre. 

Baggrund:

Reg. Naturterapeut  

Dynamisk Psykoterapeut FaDP

Coach

Massør
 

 

Kirsten Heide
Kirsten Heide

Er underviser på vores Naturterapeut uddannelse og Naturbaseret psykoterapeut uddannelse

At være i naturen er for Kirsten, som at komme ”back to basic” – og dermed være i stand til at stå sammen med klienten. For hende stiller naturen sig til rådighed, og giver mulighed for, at vi kan finde og bruge symboler, der gestalter og beskriver livet. Hun vil gerne være med til at inspirere og følges med andre, der som hende, har oplevelsen af at være en del af naturen. Udover at være en del af Human Education group, arbejder Kirsten også som pædagog i Hjerneskadecentret i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor hun gennem de sidste otte år bl.a. har arbejdet i skoven sammen med kursister. Hun laver desuden male/tegne-ture ved skov og vand, overnatningsture og vandreture for Hjerneskadeforening Sydfyn. Derudover afholder hun stillevandringer. - Naturterapien er en proces, og der er ikke noget mål – og det giver bare så god mening. Dét at være i naturen, er med til at holde fast i min kerne og min essens. Jeg kommer i kontakt med mig selv, ved at vandre lange ture alene, hvor jeg bruger bevægelsen meditativt, siger Kirsten Heide.

Baggrund:
Pædagog
Naturterapeut 

Psykoterapeut FaDP

Familie og parterapeut

Rikke Thuesen
Rikke Thuesen

Er underviser på vores terapeut uddannelser

Rikke Thuesen underviser på vores terapeut uddannelser i den klassiske sexologi, hvor hun er med til at inspirerer de studerende i nye tilgange indenfor sexologien. For Rikke er det vigtig at kunne gøre pensummet forståeligt og at give undervisningen liv, så de studerende får læringen ind gennem både krop og sind. Hun ønsker at de studerende er vågne og opmærksomme og det ansvar tager hun på sig, ved selv gå ind i pensummet med ny nysgerrighed hver gang hun underviser.  Det der driver Rikke i sin undervisning i sexologi er, at hun oplever, at det er vigtig for det hele menneske at forstå sin seksualitet og det ønsker hun, at alle får indsigt i. Rikke har arbejdet siden 2006 som privat sexolog og oplever en feedback fra sine klienterne, at de får indsigt som giver deres liv mere frihed også i deres parforhold. Rikke oplever at hendes styrke er interaktionen mellem mennesker og at hun har det nemt med at åbne op for menneskers dybde og få italesat tabuer i deres seksualitet. I sit private liv går Rikke meget i haven og nyder sine staudebede og at arrangerer krukker, det giver ro og glæde. Rikke elsker at være hjemme og se film og gå ture sammen med sine venner, kæreste og forældre.

Uddannelser:

• Certificeret parterapeut og sexolog
• Certificeret PREP leder fra Center for Familieudvikling 
• Uddannet Coach hos Decision Management
• Master i Familie terapi
• Master i Parterapi 

• Reg. psykoterapeut
• 20 års erfaring indenfor salg, marketing og kommunikation fra medieverdenen fra 1996.

Censor

Gudrun Larsen
Gudrun Larsen
Er sensor på den 4-årige Spirituel psykoterapeut -uddannelse.

Uddannet Psykoterapeut, med en overbygning til spirituel trainer. Tidligere uddannet tysk eksamineret Heilpraktiker og har en 1 årig drømmevejleder uddannelse og har gået 2 år på visdoms akademiet.

I mit daglige arbejde som leder i en kommune har jeg været med til at uddanne medarbejderne og implementerer STL. Har afsluttet flere fag, herunder ledelse og coaching på diplomniveau. Samspillet med mennesker, og den personlige udvikling åbner op, virker inspirerende og givende i min hverdag. Jeg uddanner mig gerne inden for områder, der er med til at udvikle dette yderligere.

Assistenter på uddannelserne

Kåre Holl / Hanne Skov / Rikke Thuesen / Kirsten Heide / Torben Kjærsgaard / Julie Lindblad
Kåre Holl / Hanne Skov / Rikke Thuesen / Kirsten Heide / Torben Kjærsgaard / Julie Lindblad

Assistenterne fungere som støtte for de studerende, i såvel undervisnings- og træningssituationer. Hvert hold har fast tilknyttet 1-2 assistenter, og er dermed sikret en både kontinuerlig og optimal opmærksomhed, fagligt som personligt, igennem uddannelsesforløbet.

Assistenterne varetager ligeledes den mere praktisk orienterede omsorg for holdet under uddannelsen.