Undervisere

Ledelse

David BR Camacho
David BR Camacho

Er tilknyttet som uddannelsesleder og underviser på alle instituttets uddannelser.

I de seneste år har David udviklet systemer, der samler den spirituelle og klassiske psykoterapi i enkle metoder og procesmodeller, som danner grundlag for dele af uddannelsernes metodik.


Davids terapeutiske uddannelsesforløb og baggrund omfatter flere psykoterapeutiske retninger bla. indenfor:  Addiction therapi, flere forskellige adfærds og kognitive terapeutiske uddannelser samt transpersonelle individuelle og uddannelses-overbygninger.


Han har 25 års studier i spirituel & dynamisk terapi bag sig og gennem bevidsthedstræning, intensive terapeutiske forløb og spirituel fordybelse, har David opnået vidtfavnende kompetencer.

Medforfatter til bøgerne "Kreativ Klientcentreret Psykoterapi"  en lærebog om tegne og eventyrterapi og"Når vi bliver født, er vi gamle nok til at dø" en bog om døden og sorgen samt forfatter til bogen "Psykoterapi og psykoterapeutisk supervision" en bog om psykoterapi " Tilbage til naturen" en bog om naturterapi  "I Bevidsthedens Centrum" en refleksionsbog. "Grøn Terapi" en bog om naturbaseret psykoterapi "Naturbad" en bog om at komme ned i tempo i naturen og "Kunsten at Leve" en bog om at få bevidsthed på sit livs camino.


Læs mere her:

Tom Funke
Tom Funke

Er uddannelses leder på vores Naturterapeut og vores Naturbaseret psykoterapeut uddannelse samt underviser og terapeut på den 4-årige Spirituel psykoterapeut uddannelse og koordinator på vores familieterapeutiske uddannelse.

Tom underviser og er terapeut på den 4-årige Spirituel Psykoterapeut uddannelse og Naturterapeut uddannelse samt uddannelseskoordinator og underviser på HEG´s familieterapeutiske uddannelse samt. For Tom er en undervisningssession lykkes, når de studerende kan navigere i redskaberne, og har mod på at arbejde moralsk og etisk. Det er vigtigt for ham at klæde sine elever på til at tage ansvar for egen proces og udvikling som menneske. Hans mission er at skabe troværdighed mellem mennesket og håndværket psykoterapi. Privat kan Tom godt lide at være i naturen, vandre med sin søn, læse, filosofere, skrive digte og i det hele taget være glad for det liv, han har skabt.

Uddannelser:

Pædagogisk uddannelse - bachelor
Psykoterapeutisk Grunduddannelse
Spirituel Psykoterapeutuddannelse
Familie- og Parterapeut
Spirituel Trainer

 "Hvis ikke livet kan mærkes fra tid til anden, hvordan skulle det ellers vække vores opmærksomhed. Kærligheden kommer i forklædning."

 

Undervisere

Poul Fasdal
Poul Fasdal
Er underviser på Spirituel Trainer uddannelsen

Poul Fasdal startede i ejendomsbranchen, hvor han bl.a. underviste i ejendomssystemer. Her blev hans interesse vagt for, hvordan undervisningslokalerne indretning påvirkede undervisningens forløb. Denne interesse førte ham videre til en uddannelse som Neo Feng Shui Mester. Her uddannede han senere andre som Neo Feng Shui konsulenter. I dette arbejde voksede hans interesse for, hvordan vi påvirker os selv og hinanden. Han startede Mindhunter, som er et udviklings- og stifinder program. Dette førte ham hurtigt videre til indsigten i, at vi ikke kun er tanker, følelser og krop - der er noget, der er dybere. Inspireret af dette fik han fokus på at uddanne sig til Psykoterapeut TF, hvor han stiftede bekendtskab med "De fire ædle sandheder og Den ottefoldige vej", som er et af hans forskningsområder. Derudover er Poul også uddannet Spirituel Trainer.

Uddannelser:
Spirituel Psykoterapeut
Spirituel Trainer
Familie- og Par Terapeut
Neo Feng Shu Mester

" Livet er, hvad du skaber."

Birgith Broberg
Birgith Broberg
Er underviser på den 4-årige spirituel psykoterapeutuddannelse.

Birgith Broberg underviser på den 4-årige Spirituel Psykoterapeut uddannelse, hvor hun er med til at skabe et rum, der styrker de studerendes faglige og personlige færdigheder. For hende er nærvær, samvær, autencitet, faglighed og indsigt kriteriet for en vellykket undervisning. De dybe medmenneskelige værdier er for Birgith en styrke på lige fod med den faglige viden. Hun er drevet af en lyst til at være med til at forme og udvikle psykoterapien som teknik og livskunst. Igennem mere end 25 år har hun været engageret i frivilligt arbejde indenfor handicapområdet, bl.a. som mentor for ulykkesramte og deres familier. Hun oplever en dyb taknemmelighed over at få lov til at være tæt på de stærke følelser, der optræder hos mennesker, der undergår omfattende forandringer og forvandlinger i livet. Når Birgith ikke underviser nyder hun samværet med familie og venner, film med budskaber og litteratur, der bevæger. Hun er afhængig af tid med meditation og refleksion, og det er vigtigt for hende, at der er balance imellem den indre og den ydre verden.

Uddannelser:

Spirituel Psykoterapeut
Spirituel Trainer
Familie- og Par Terapeut
Baggrund i alternativ medicin
Birgith Broberg er også behandler og foredragsholder.

" Vi når længst med ærlighed og kærlighed."

 

Kaya Liv
Kaya Liv

Er underviser på den 4-årige spirituel psykoterapeutuddannelse.

Kaya er tilknyttet underviser på instituttets psykoterapeut uddannelser,  hvor hun har fokus på nærvær og rummelighed i forhold til de forskellige dynamikker og problemstillinger, som de studerende har. Hun tror på, at en stor del af læringen ligger i at få lov til at øve sig igen og igen, at få værktøjerne ind under huden samtidigt med, at man også får renset ud i sine egne systemer. Hendes mission er at have det hele og sande menneske i fokus med alle dets facetter. Dermed er hun med til at skabe terapeuter, der går ud i verden med en større rummelighed og indsigt i alle de nuancer, vi besidder. Som underviser sætter hun kreativiteten i spil, bringer legen og nysgerrigheden ind i det, der arbejdes med. Når Kaya ikke underviser, dyrker hun yoga i alle mulige stilarter, mediterer, læser nye inspirerende bøger, og bruger tid i naturen eller flader ud på sofaen sammen med hendes skønne datter på 9 år.

Uddannelser:
Psykoterapeut FaDP
Hypnose NGH
Familie- og Parterapeut
MBKT Instruktør
Pædagog
Astanga Yoga instruktør
BA i Kommunikation

"Just breathe..."

Sanne Rimpler
Sanne Rimpler

Er underviser på den 4-årige Spirituel psykoterapeut uddannelse, NGH Hypnotisør uddannelse samt på Naturterapeut uddannelsen og vores Naturbaseret psykoterapeut uddannelse.

Sanne Rimpler underviser i anatomi, fysiologi, spirituel anatomi og kropsforståelse i et psykoterapeutisk perspektiv. Hun har været på en fysiologisk filosofisk rejse, siden hun lærte om cellen, dens stofskifte og cellemembranen på det fysioterapeutiske studie, hun begyndte på i 2003. Ligeledes har erfaring fra elitesport og det, at kunne kode og træne det mentale samarbejde med kroppen under vigtige præstationer, gjort hende opmærksom på at spotte den positive og negative hypnose, vi dagligt udsætter os selv for. Det, at arbejde med traumatiserede flygtninge, har ligeledes været en stærk motivationsfaktor til, at undersøge menneskets ressourcer og evner til igen at blive selvregulerende. For Sanne er det vigtigt, at de studerende får en forståelse og en oplevelse af det præsenterede stof på både et teoretisk plan og på et oplevelsesorienteret praktisk plan. Det er optimalt for hende, hvis undervisningen har skabt refleksion og efterklang, og at det giver mening i et større perspektiv. Hun bestræber sig på, at præsentere stoffet, så alle sanser er i spil, og hun skaber gerne debat og lader sin egen entusiasme gennemsyre kommunikationen og rummet. Hendes mission i forhold til sit fag er, at udbrede kendskabet til og give oplevelsen af den visdom og intelligens, som vores krop, tanker, følelser og bevidsthed rummer. Når Sanne ikke underviser, elsker hun at plukke dugfriske NU’er med sine nærmeste og at være med og i naturen, som hun udtrykker det.

Uddannelser:
Uddannet fysioterapeut fra UCN Nordjylland

Spirituel Psykoterapeut

Spirituel Trainer

Master I familie og parterapi

Body Movement terapeut

Naturterapeut

NGH Hypnotisør

BBAT (Basic Body Awareness Therapy) 1+2 (psykosomatisk fysioterapi)

McKenzei Part A lænderyggen

Kinesiotapening

Uddannet Gendai Reiki Shihan (mester) (gennemgået Reiki 1,2,3,4)


”Hvis din hest er død, så stå af”

Peter Jansberg
Peter Jansberg
Er underviser på vores hypnose uddannelse

Peter Jansberg er uddannet via forsvaret, hvor han gennem 20 år har været på forskellige niveauer og arbejdet med udvikling af mennesker. Her opdagede han, at selv under særdeles vanskelige forhold kan mennesket opfatte og udvikle sine kompetencer på både det bevidste og underbevidste plan. Det var i forsvaret, at hans interesse for den terapeutiske udvikling og hjælp blev vakt. Det har altid været Peters overbevisning, at det menneskelige sind selv indeholder svar og løsninger på de problemer, det bliver udsat for. Vi skal blot finde ind til, og frigive disse indeholdte energier og informationer. Heri ligger også hele udfordringen.

Gennem den erkendelse, bevidsthed og udvikling, som Peter selv har opnået, ser han en forpligtelse til at videreføre dette. Hans mission er at guide, støtte og lære af alle, der er interesserede i også at udvikle deres kendskab til den del af verden, der ikke er alment anerkendt, som værende virkelig, og samtidigt møde de kræfter, der er i os alle. Peter siger, som det gamle ordsprog, at ”der er mere mellem himmel og jord”, og ikke mindst i vores egne fantastiske sind, der rummer store mængder uopdagede energier.

Uddannelser:
Leder- og videregående lederuddannelse via forsvaret. (5 årig)
Ledertræning gennem øvelser og talrige udsendelser.
Forskellige psykologi kurser via forsvaret, som: Kamp-psykologi, krise- og kampstress, stress, udviklingsledelse.
Spirituel Psykoterapeut (4 årig)
Regressionskursus
Master i Familie- og Parterapi
Hypno-terapeut (cert. NGH)
Hypnose Instruktør (cert. NGH)

”Der er findes ikke lys uden mørke”

Kim Wynne
Kim Wynne

Er underviser på vores Naturterapeut uddannelse og vores Naturbaseret psykoterapeut uddannelse.

For Kim er den enkle studerendes tempo altid vigtigere end blot at blive tanket op af pensum, og det er vigtigt for ham, at den studerende har fokus på empatisk viden fremfor kun redskaberne. Det er vigtigt for ham, at de studerende søger at tage ansvar for læringsrummet, og er deltagende i fælleskabet på studiet. Hans mission er at skabe tryghed og tillid til de terapeutiske processer, som de studerende møder under uddannelsen. Kim kan godt lide at være i naturen og at vandre. Han tager ofte selv på ture for at fordybe sig og skabe ro og selvindsigt. Han kan lide at lave mad, læse og reflektere, og er i det livet byder ham.


Uddannelser:
Dykkerinstruktør
Tjener
Professionel soldat
Psykoterapeutisk Grunduddannelse
Spirituel Psykoterapeutuddannelse
Familie- og Parterapeut
Naturterapeut
 
"Livet er ikke et problem, der skal løses, men en virkelighed der skal opleves"
Kevin Mikkelsen
Kevin Mikkelsen

Er underviser på vores Naturterapeut uddannelse og Naturbaseret psykoterapeut uddannelse.

Kevin Mikkelsen er underviser på naturterapeut-uddannelsen. Kevin har en BA i Kulturstudier og Socialpsykologi. Under hans studier tilbragte han to måneder uden strøm og internet i den græske natur, hvor han oplevede naturens helbredende egenskaber på egen krop, sind og sjæl. Herefter besluttede han sig for at dreje hans livsvej ind på psykoterapien og naturterapiens vej hos HEG, med målet om en dag at arbejde med mennesker i naturen, for derigennem at bidrag til den gensidige forbindelse og heling af menneske og natur. Sideløbende med hans studier hos HEG har Kevin stiftet og drevet virksomheden Center for Psykedelisk Dannelse som arbejder med vidensformidling omkring psykedeliske substanser på et sagligt, informeret og nuanceret grundlag. Han har bl.a. organiseret konferencer og været redaktør på bogen 'Et psykedelisk Danmark' med bidrag fra flere end 30 førende danske eksperter på området. Kevin driver derudover hans terapeutiske praksis www.liminala.dk og er ansat som terapeut hos en privatpraktiserende psykiater i København.

Uddannelser:
Reg. Naturterapeut  
Psykoterapeut FaDP
BA i Kulturstudier  og Socialpsykolog
 

" Det er som det er"
 

 

Julie Lindblad
Julie Lindblad

Er underviser på vores Naturterapeut uddannelse og Naturbaseret psykoterapeut uddannelse

Julie drives af sin passion for naturen, naturen i mennesket og mennesket i naturen.
Under et stressforløb, genfandt hun sin nysgerrighed og dermed opstod muligheden for at heale sig selv ved hjælp af naturens altomfavnende væsen. Når Julie arbejder med mennesker i og med naturen, lytter hun til sin sjæl, klienten og ’Mother Natures calling’ i fuld treeninghed, hvor hun med sit blide, sansende, lyttende væsen formår at skabe et rum, til tryghed, refleksion, naturlighed og balance som medspillere for klienten.
Hun har en stor viden indenfor naturen og er god til at formidle det. Fagligt spænder Julies kompetencer bredt og hun søger konstant at tilegne sig ny viden i forhold til de behov der er i hendes job eller livssituation.
Julie er medlem af Bushcraft Danmark, Living to Learn community og the Danish Outdoor Festival og hun er meget vellidt af ’alle skovens folk’. Hun afholder derudover workshops i kurveflet og andre kreative workshops med naturmaterialer for både børn og voksne.

 

Uddannelser:
Naturbaseret Psykoterapeut
Familie og Parterapeut
Naturterapeut

Dynamisk terapeut
Life & Mindfulness Instruktør
Cater
Advokat Sekretær

Senior Coordinator

" I am nature"

Niels Lahn
Niels Lahn

Er underviser på vores Naturterapeut uddannelse og Naturbaseret psykoterapeut uddannelse

Niels er uddannet kok og tjener fra Restaurant Koefoed, og har arbejdet et år som tjener på restaurant Noma. Lige nu er han køkkenchef for Genskabt Event og Dining. Han brænder for den naturlige form for terapi, der ligger i blot at bevæge sig ud i naturen og komme tilbage til rødderne. For Niels er det dybt terapeutisk at være nødsaget til at fordybe sig og bruge længere tid på helt simple opgaver såsom madlavning i naturen. En ting, som vi tager meget let på i hverdagen. Hans mission i forhold til naturterapeut-uddannelsen og hans fag er først og fremmest at dele denne ro og fordybelse, som han selv oplever ved at sanke og tilberede et måltid mad over bål.
 
- Jeg vil gerne formidle de forskellige terapeutiske processer, der er i at lave mad i naturen og af naturen.
Jeg ser naturen som en metafor af min tilstand. De bedste æbler, som jeg har smagt, har ligget ved et vildt æbletræ i en skov i Jylland, og den dybeste ro, jeg har haft, har været ved et bål i solnedgangen på Bornholm. Så hvis naturen er en metafor, giver det for mig mening at sætte terapien på i sådanne omgivelser, siger Niels Lahn.

Uddannelser:
Naturterapeut
Uddannet tjener
Uddannet kok
Arbejdet på:
Noma
Restaurant Kofoed
Genskabt Event og Dining 

"Fra jord til bord og til jord"

 

Charlotte Nielsen
Charlotte Nielsen

Er underviser på vores terapeutiske kurser 

Charlotte er underviser i vores kursusafdeling hvor kontakten til det medmenneskelige både i det terapeutisk rum, individuel og grupper er en af de væremåder hun hele tiden ønsker, at forske og undersøge, for lige der oplever Charlotte sin egen ro og indre nærvær. Charlotte har særligt fokus på at være groundet i sin krop således, at tanker ikke fylder men, at der kan være et kropsligt møde åbent og umiddelbar. Hun har selv brugt kropskontakt til at få mere ro i alle aspekter. Det at have kropskontakt er Charlottes fyrtårn i livet. Charlotte har arbejdet med kvinderetræter, transpersonelle rejser og har en kærlighed for nærværs-bioenergien. Hun bruger sin fritid på at danse, arbejde med lyd og er søgende på alt hvad der handler om dans, lyd og det kropslige.

Uddannelser:

Body Movement Terapeut
Hypnotisør og Hypnoterapeut

Uddannet i statsfængsel Nørre Snede

Tilbygning Merkonom i kreativ problemløsning

 

 

" Lev bedst i hverdagene, for dem er der flest af "

 

 Tromborg Syverud
Tromborg Syverud

Er tilknyttet vores Naturbaseret psykoterapeut uddannelse

Inger er uddannet Steiner pædagog og Psykoterapeut.
Hun har 25 års erfaring med naturspiritualitet med fokus på nordiske traditioner, så som åndetro, troen på at alting i naturen har en sjæl, en opfattelse af, at f.eks dyr, floder, bjerge, månen, træer og jorden er bolig for væsner.
 
- Jeg vil gerne formidle de forskellige gamle nordiske traditioner overi det naturterapeutiske område.
Jeg ser naturen som mit hjem, en metafor af min tilstand og ikke mindst mine rødder.

Uddannelser:
Naturterapeut
Psykoterapeut
Steiner pædagog
Landmand

"Ånd ind, din ånd"

Censor

Gudrun Larsen / Jan Mikael Granner / Marianne Odds
Gudrun Larsen / Jan Mikael Granner / Marianne Odds

Er censorer på vores 4-årige Psykoterapeut uddannelser.

Gudrun Larsenø
Uddannet Psykoterapeut, med en overbygning til spirituel trainer. Tidligere uddannet tysk eksamineret Heilpraktiker og har en 1 årig drømmevejleder uddannelse og har gået 2 år på visdoms akademiet. Har afsluttet flere fag, herunder ledelse og coaching på diplomniveau.

Jan Mikael Granner
Uddannet Psykoterapeut, Spaceinvader og ekstern lektor på MMS ÅrhusUniversitet.
Har flere ledelse kurser på masterniveau og har været selvstændig i over 25 år

Marianne Odds
Uddannet Psykoterapeut, Rytmisk terapeut og Skolelærer. Har afholdt mange kurser i trivsel med fokus på naturens sundhedsfremme.

Assistenter på uddannelserne

Julie Lindblad / Kevin Mikkelsen
Julie Lindblad / Kevin Mikkelsen

Assistenterne fungere som støtte for de studerende, i såvel undervisnings- og træningssituationer. Hvert hold har fast tilknyttet 1-2 assistenter, og er dermed sikret en både kontinuerlig og optimal opmærksomhed, fagligt som personligt, igennem uddannelsesforløbet.

Assistenterne varetager ligeledes den mere praktisk orienterede omsorg for holdet under uddannelsen.