Vision

Vision

Formålet med Human Education Group er, at medvirke til at skabe en verden fuld af kærlighed, tillid og vækst, hvor selvudvikling,  visdom og glæde er naturlige kvaliteter i alle menneskers liv.

Vores mission og selve grundlaget for uddannelserne er, at eleverne får integreret en dyb respekt for redskaberne og deres funktion og at de arbejder ud fra et tempo der harmonerer med deres essens. Vores uddannelser lægger stor vægt på at udvikle hele mennesker, som kan fungere ud fra en indre base af væren  for at kunne arbejde med rummelighed og fleksibilitet i forhold til egne og andres udviklingsprocesser.

Derudover er Human Education Group et behandlingssted, hvor terapi og spirituelle kurser danner rammen i hverdagen, for både undervisere og brugere af instituttet.