Dynamiskterapi

Hvad er Dynamisk terapi ?


Dynamisk terapi er en målorienteret metode, hvormed man søger at afdække de mønstre der blokerer for vækst.I det terapeutiske rum arbejder vi med et meget bredt spektrum af de mest effektive redskaber, der er udviklet i psykologiens historie. Dynamisk terapi spreder sig over områder som: Samtaleterapi, kropsterapi, trance, tegneterapi, adfærdsterapi, fokuseringsterapi og andre dybdeterapeutiske metoder. Ved at dygtiggøre sig i denne vifte af kraftfulde og forskelligrettede teknikker, bliver vores terapeuter i stand til imødekomme de meget forskellige behov som klienter har.Dynamisk terapis formål er at ledsage og give støtte til opfyldelse af selvudformede målsætninger. Desuden hjælper Dynamisk terapi med at positionere de intentioner, der ligger bag ved sygdoms- symptomer og/eller under dysfunktioner, så de gamle fikseringer af indre og ydre uproduktiv adfærd og overbevisninger kan blive dissocieret og nye subjektive og intersubjektive overbevisninger og adfærdsmønstre kan blive formuleret og integreret.Dynamisk terapi er, som selvudviklings- og kommunikationsmetode at finde inden for mange andre områder og som en psyko- terapeutisk metode har den et stærkt grundlag for, at kunne udvikle en fremadrettet og dynamisk udvikling. 

Dynamisk terapi danner bro til  Eksistentiel-psykoterapi: 
Hvad er Eksistentiel psykoterapi:

Eksistentiel psykoterapi tager udgangspunkt i en humanistisk tankegang, som stammer fra filosofiske retninger i 1920'erne, (Heidegger, Sartre, Jaspers Camus, Marcel), som tager afstand fra den tiltagende tingsliggørelse. I denne referenceramme kommer mennesket før enhver teori om personen og psyko- terapien og før enhver teori om psykisk sygdom. Mennesket opfattes grundlæggende, som søgende efter mening. Med ordet eksistens menes her; ”virkeligheden som mennesket oplever den”. Eksistensen har altså ikke i sig selv et indhold, men er "bærer” af indhold, dvs. er der før det, der har indhold (Essens). Mennesket kan frigøres, ikke kun til at tilfredsstille sine impulser og realisere sig selv, men også til at finde meningen med sin egen eksistens.I nyere tid har Irvin Yalom bidraget væsentligt til fornyelse af psykoterapien på dette grundlag. Han tager udgangspunkt i, at mennesket med dets mangeartede problemer, dybest set forholder sig til de basale vilkår: Døden, friheden, ensomheden og meningsløsheden.

Dynamisk

Ordet ”dynamisk” stammer fra det græske dynamikós, og betyder kraft. Det er netop hvad dynamisk terapi handler om: At kontakte dit indre center af fokuseret vilje, nærvær, empati og kreativitet. Disse kræfter skaber mulighed for sublim praksis.