Integral-Sexolog

 

Integral Sexolog

Uddannelse 
med fokus på esoterisk og spirituel sexologi.

 
Den eneste sexologi-uddannelse i Danmark, som arbejder med integral sexologi; en vejleder- og mentorform, som tager udgangspunkt i esoterisk sexologi.
 
Denne uddannelse er baseret på helt ny viden indenfor undervisning i esoterisk sexologi, holistisk sundhed, principperne i hjerte-tantra og meditativt arbejde.
 
Målrettet dig, der ønsker at bygge videre, opnå ny viden og dygtiggøre dig i dit terapeutiske, pædagogiske, psykologiske felt eller inden for dit område som uddannet sexolog. Den er til dig, der ønsker at få integreret den esoteriske sexologi i dit personlige og terapeutiske udtryk igennem et banebrydende uddannelsesforløb. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau med fokus på den enkelte deltagers potentiale, kompetence og vejleder- og mentorevner. Uddannelsen vil optimere dig, så du bliver i stand til at arbejde endnu mere professionelt indenfor det esoteriske sexologiske område.
 
Hvad er integral sexologi?
Vi formulerer det som esoterisk sexologisk lærdom, inspireret af det gamle græske ord esoterikos = indadvendt. Indadvendt spirituel søgen i sin egen seksualitet, ser vi som den fornemmeste bevidsthedsmulighed for at få kontakt til sin dybeste seksualitet, som ikke er afhængig af et andet menneske eller en fysisk oplevelse.
Vores inspiration og model er inspireret af dybe meditative systemer. Disse systemer er Vajrayana-buddhismen, også kendt som buddhismens tantra, og den transpersonelle terapis tilgang til åndedræts-forløsende systemer og den esoteriske anatomi og fysiologi.
Ligeledes arbejder vi gennem uddannelsen med en meditationsform, som vi kalder SEXO´LOG-NESS, som vi har arbejdet på at sammensætte til et meditativt system.

Vi formulerer ordene SEXO og LOG således:
 
Sexo; står på spansk og portugisisk for “køn “ og på latin er sex-o: seksualitet i alt det kropslige i livet. Det handler om at eksistere som et køn i en menneskekrop, at have kropslig kønsbevidsthed, kønnets energetiske forplantningsmuligheder og energetik på celleplan, og hvordan ens køns cyklus, hormoner og signalveje kommunikerer.  Ligeledes handler det om at have en forbindelse til de arketyper, der er forbundet med kønnet og at få bevidsthed om det kollektive ubevidste.
 
Log: står for:  en log er et dokument, hvor man noterer og registrerer begivenheder. Denne log er det sted, hvor medianten har fuldt tilgang og overblik over sine bevidsthedsfelter, og hvor han eller hun kan samle sin kerne og sit bevidsthedsfelt.
 
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til mennesker, der allerede arbejder terapeutisk, psykologisk eller er uddannet traditionel sexolog, og som ønsker at få opgraderet og fornyet deres viden, ved hjælp af nye perspektiver indenfor esoterisk og integral sexologi.
 
Human Education Group har i de sidste 20 år været et af de mest markante institutter i Danmark indenfor sub-psykologisk og spirituel forskning og uddannelsesforløb. Vi har udviklet og tilbyder et nyskabende uddannelsesprogram for mennesker, der ønsker at arbejde integralt med esoterisk sexologi.
 
Uddannelsen
Uddannelsen giver dig et bredt indblik i den esoteriske seksualitet og seksuelle udvikling i et bio-psyko-spirituelt perspektiv. Du får kompetencer til at kommunikere professionelt om esoteriske sexologiske emner, at kunne identificere esoteriske og integrale sexologiske problemstillinger og til selv, at kunne gennemføre et forløb med undersøgelse, udredning, rådgivning og vejledning samt mentoring. Ligeledes vil du blive undervist i ældgamle observations systemer, der vil give dig et stabilt fundament til at arbejde med klienten, og som ikke er kønsfokuseret og dogmebaseret.

Studiet
Hele forløbet er en palet af banebrydende, nytænkende, esoteriske og sexologiske redskaber og teoriperspektiver. Disse redskaber er adapteret fra den professionelle transpersonelle sexologi, den urgamle bevidsthedstantras filosofi, den esoteriske anatomi og den fysiologiske tankegang.

 

Kompetencemål for uddannelsen: 
Følger kompetencemålene det enkelte modul?

Nogle få af kompetencemålene er koblet direkte til et bestemt modul, men de fleste af kompetencemålene går på tværs af modulerne.

Hvor mange kompetencemål er der på uddannelsen?

Der er i alt 4 kompetencemål fordelt på viden og færdighedsmål
Vidensmål:

1. Den studerende kan inddrage krop, bevægelse og åndedrættet i de sexologiske aktiviteter, der understøtter klientens udvikling.

2. Den studerende har viden om kropslige eller sexologiske vejlednings-tilgange.

Færdighedsmål: 

3. Den studerende kan udarbejde sexologiske vejledning planer og på baggrund heraf tilrettelægge, gennemføre og evaluere sexologiske vejlednings aktiviteter med fokus på krop, bevægelse og seksualitet.

4. Den studerende kan identificere terapeutiske problemstillinger i relation til menneskers forskellige livbetingelser i forhold til deres seksualitet.

 
Værdier
Den opmærksomme og integrale sexolog sikrer sig, at han eller hun ikke bliver en statisk rollemodel eller en figur, der skal efterlignes, men fungerer som en erfaren vejleder og mentor på den esoteriske sexologis vej. En effektiv integral sexolog er ligeledes aktivt engageret i hans eller hendes eget sæt af esoteriske sexologiske discipliner, herunder en klar følelse af personlige idealer, et regelmæssigt meditationsliv og en konstant igangværende forskning og undersøgelse af ens egen esoteriske seksualitets vej.
 
Integral sexologi-vejledning og mentoring
Integral sexologi-vejledning bygger ligeledes på et forhold mellem sexologen og den vejledte, hvor en integral sexolog anerkender den vejledte som værende ekspert på sit eget liv.
 
Vejledningen bygger bl.a. på sexologens ægthed, nærvær, empati, indlevelse og anerkendelse af den vejledte. 
 
Integral sexologisk vejledning er en ikke-dirigerende vejledning. De tre essensbetingelser i Integral sexologisk vejledning er:
 
1.   Ubetinget og positiv anerkendelse af den vejledte. 
 
2.   Esoterisk og empatisk forståelse af den vejledte. 
 
3.   Integral sexologisk esoterisk kongruens. 
 
Fokus
Dette uddannelsesprogram er ikke kun esoterisk og sexologisk fagligt, men også et personligt udviklingsforløb. Under hele forløbet vil du løbende blive vejledt og få finpudset dine redskaber. Forløbet afsluttes med, at du forpligter dig til forsat udvikling indenfor integral og esoterisk sexologi.
 
De seks segmenter for udvikling
I integral sexologuddannelsen arbejder vi med en udviklingsmodel, som vi kalder for ”De seks segmenter for udvikling”. Vi kalder teorien sådan, fordi vi oplever vores menneskelige udvikling som en konstant bevægelse, der foregår i forskellige segmenter.
Vores opfattelse og erfaring er, at gennemgår vi forandringer på de øverste niveauer, vil det have større indflydelse på de nedre niveauer, end hvis forandringerne skabes på de nederste. Så teorien er, at udvikler og forandrer vi det eksistentielle selv, sker der en bevægelse og indflydelse på alle de niveauer, der ligger under. Modsat, udvikler vi kun adfærden, har det ikke samme kraftfulde virkning og udviklingsstyrke på de øverste niveauer. Derfor er vores erfaring og udviklingsteori, at det er vigtigt at arbejde ud fra denne model, når vi beskæftiger os med udvikling og forandring. Det giver en dyb forståelse for forandringens omfang hos os selv, klienter og grupper.
 
De seks segmenter for udvikling:

Floor  -  Behavior  -  Skill  -  Values  -  ID  -  Spirit

 
1. Floor
Hjemmet, arbejdspladsen, skolen, vores land og kultur osv. Vi er omgivet af skiftende mennesker, dyr og ting. Vi eksisterer også i en bestemt tid, i bestemte faser i vores liv, på forskellige årstider, tider i løbet af dagen osv. Dette niveau handler med andre ord om rum og tid eller Hvor og Hvornår.
 
2. Behavior
I disse skiftende omgivelser foretager vi os noget. Fysisk, følelsesmæssigt og mentalt foretager vi os hele tiden et eller andet. Vi sanser, tænker, føler og foretager os diverse praktiske ting. Dette niveau handler med andre ord om vores adfærd. Her er spørgsmålet Hvad.
 
3. Skill
Forudsætningen for vor adfærd er vore evner og færdigheder. Bag enhver handling ligger der en enten bevidst eller ubevidst kompetence. Uanset om vi går, løber, læser, beslutter os for noget, griner, græder, taler i telefon eller andet, er det et resultat af indre processer i hjerne og nervesystem. Alt, hvad vi gør udspringer af sindsprocesser eller strategier. Dette niveau handler altså om, hvorvidt vi er i stand til at gøre noget eller ej, om hvor gode vi er til det, og om hvilke evner og færdigheder, der sætter os i stand til at foretage os noget. Spørgsmålet er her Hvordan.
 
4. Values
Det vi ”tror” om os selv. Hvis vi bevidst eller ubevidst tror, at noget er vigtigt, og at det er muligt, og at vi vil ”dø” for det, bliver det til vores overbevisning. Det er vores overbevisninger, der skaber vores værdier. Hvad vi tror og oplever om os selv. Hele motivationen til at udvikle evner og færdigheder, og til overhovedet at foretage os noget, kommer fra vores værdier. Værdier er drivkraften i livet. Vi har alle standarder eller normer for, hvad der er vigtigt, hvad der er godt eller skidt, ægte eller uægte, værdifuldt eller værdiløst etc. Dette niveau handler om Hvorfor vi gør eller ikke gør noget.

5. ID
Hvis ikke vi ved, hvem vi er, er det svært at vide, hvad der er vigtigt for os eller hvad vi tror på. Jo stærkere en identitetsfølelse vi har, jo lettere vil det derfor også være at skelne mellem vores egne og andres behov. Til en klar identitetsfølelse hører også, at vi kender til meningen med vores liv. Det vil sige, at vi kender vores personlige “mission” i vores liv. Dette niveau handler altså om, Hvem vi er.

6. Spirit
Vi er ikke blot individuelle identiteter her i tilværelsen, vi er alle en del af noget, som er større end os selv. Gennem hvem vi er, har vi mulighed for at “transmittere” noget, som går ud over vores personlige jeg. For nogle mennesker er denne dimension deres religiøse liv. For andre er det en opfattelse af sig selv som en del at naturen, af universet, af nationen etc. Dette niveau handler om Hvad ellers, som er større end os selv. Her handler det om en højere vision og transmission.
 

FORLØBET / MODULERNE: 
  
Modul 1 - I PASSIONENS ØJE
Grundfokus på det første modul er at få skabt et autentisk integralt sexologisk og spirituelt fundament for dig, og at få taget de første skridt ind i sexologien.
 
* Træning i vejledningsteknikker
* Den basale esoteriske sexologi
* Hvem er du som integral sexolog
* Logbog
* Den Integrale Mandala

 

Modul 2 - I DEN OPREJSTE BEVÆGELSE
Grundfokus på det andet modul er at undersøge og perspektiverer seksualitet og udvikling og de forskellige opfattelser af seksualitet.
 
* Seksualitetens udvikling
* Makulin og feminin seksualitet
* Perspektiver på seksuelle tilgange.
* Intuitiv kropskort
* Livscyklus

 

Modul 3 - SJÆLENS EKSTASE
På det trejde modul vil vi arbejde med den esoteriske anatomi og fysiologi. Vi vil også have fokus på kamasutraens kabala og spiritual partnerskab.
 
* Integral anatomi
* Integral fysiologi
* Medianbaner
* Signalbaner, hormoner og cyklus.
* Redskaber og refleksion på: Forskelle på ekstase og kropslig forløsning

 

Modul 4 - DEN FÆLLES VINGE
På det fjerde modul har vi fokus på forhold, eksistens og måder at arbejde med forskellige sexologiske modeller. integrale sexologis metode og tankegang.


* Tilknytning
* Udviklingsforhold
* Supervisons modeller
* Den eksistentielle tilgang i sexologi
* Kærestebilleder

 

Modul 5 - DEN SEXOLOGISKE PANDORA
På det femte modul har vi fokus på forhold, eksistens og værdibaserede tilgange indenfor sexologien.


* Sexologiske og terapeutiske modeller
* Hjælpemidler og Seksuelle værdier
* Religion, sex, alder
* Single, tantra, sexkultur
* Speciale start

 


Modul 6 - DEN INTEGRALE SEXOLOGIS LABYRINT
På sjette modul fokuserer vi på bevægelser i integrale relationer og sammenhænge. Vi ser på kroppens fastlåshed og perspektiver i at frigøre den.
 
* Kroppens labyrint
* Imago af dine spirituelle partnerskaber
* Seksuel stagnation
* Systemiske vejlednings-teknikker
* Frigørelse af fysiske overbevisninger

 

Modul 7 - HJERTETS CAMINO
På det syvende modul har vi fokus på hjerte-tantriske perspektiver, og at du får endnu mere integration af den integrale sexologis metode og tankegang.
 
* Integral sexologisk filosofi
* Meditative centreringsredskaber
* Åndedræt og forløsende teknikker
* Hjerte-tantra
* Integral livsstil og adfærd

 

Modul 8 - DEN SEXOLOGISKE STRØM
På det ottende modul skal vi undersøge de terapuetiske tilgange i sexologisk vejledning.


* Integral Parhold

* Gestalt sexologi
* Ligeværd i seksualitet
* Discipliner i sexologien
* Den systemiske sexologi

 
Modul 9 - DET LODRETTE ÅNDEDRÆT
På det niende modul skal vi undersøge dybden af vores tilstedeværelse både fysisk, energetisk og spirituelt. Vi skal arbejde med det fysiske åndedræt og den indre spiritualitet, med spirituel seksualitet og disciplin i stilhed.
 
* Integral meditation
* Det integrale åndedræt
* Seksuel esoterisk forløsning
* Discipliner i stilhed
* Det individuelle rum for integral seksualitet

 

Modul 10 - DEN SEXOLOGISKE SPIRAL
På det tiende modul skal vi samle vores redskabskasse, finpudse elementerne fra uddannelsen, se på den transpersonelle tilgang i det sexologiske miljø og arbejde med sokratisk samtale.

 
* Dit integrale mantra
* Tilbageblik
* Finpudsning
* Fremvisninger af dig som sexolog
* Det sexologiske og terapeutiske rum


Modul 11 - DEN ESOTERISKE KABALE
På det elvte og afsluttende modul søger vi kanten og tager springet. Vi gennemser rejsen, du har været på, fæstner styrken i dine færdigheder som integral sexolog og finpudser de sidste fokusområder, der er vigtigt for, at netop du kan fastholde din lærdom og dit engagement.
 
* Dit integrale sexologiske mantra
* Dig som integral sexolog
* De sidste skridt/finpudsning
* Personlig evaluering af dig som integral sexolog
* Certificeringsopgave
* Certificering


Praktisk:
 
Certificering som Integral Sexolog:
Certificering som Integral sexolog foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen. Du skal have:

  • 10 sessioner hos en integral sexolog (v/Susanne Lybye)
  • 5 sessioner hos en intuitiv kropsbehandler ( v/Sanne Rimpler)
  • 6 timer i supervisionsgruppe.
  • 3x3 timer given terapi med klient.
  • 3x3 timer given supervision til sexolog.
  • 3x3 pensum og øvegrupper.
  • Speciale: ligeledes skal den studerende skrive et speciale om et emne hvor sexologien indgår.
    Specialet skal bygges op om et forløb med en klient. Speciale struktur og vejledning om dette følger på modul 5.

 

Udover selve prisen på uddannelsen må du regne med, at skulle bruge gennemsnitligt ca. 500 kr. om måneden til individuelle sessioner, som du skal have 15 af i alt (af én times varighed) samt 6 timer i en supervisionsgruppe, for at blive certificeret:
 

Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 11 moduler. Samlet 264 timer.

 

Efter endt uddannelse kan du blive optaget i Dansk sexolog forening.

 

Undervisningstider:
Modulerne 1-11 på Den Integrale Sexolog-uddannelse er hver på 3 sammenhængende dage:
 
Fredage fra kl. 10.00-18.00
Lørdage fra kl. 10.00-18.00
Søndage fra kl. 10.00-18.00

 

Datoer: Hold IS 6B:

Modul 1. 02-04 oktober 2020

Modul 2. 27-29 November 2020

Modul 3. 05-07 Februar 2021

Modul 4. 02-04 April 2021

Modul 5. 28-30 Maj 2021

Modul 6. 25-27 Juni 2021

Modul 7. 10-12 September 2021

Modul 8. 01-03 Oktober 2021

Modul 9. 19-21 November 2021

modul 10. 11-13 Februar 2022

Modul 11. 18-20 marts 2022


Pris/økonomi:
Uddannelsesafgiften: 3000 kr. pr. modul.
I alt 33.000 kr. inkl. certificering.
Derudover betales et tilmeldings- og administrationsgebyr på kr. 1000 kr.
 
Modulerne betales senest tre dage før hver modul start.
 
Antal deltagere: Højst 14
 
Optagelse:
Optagelsen sker ved en personlig samtale på en time, som er gratis.
Vi forventer desuden, at du engagerer dig personligt såvel som fagligt i uddannelsen.

Hvis du bliver forhindret/afmelding:
En eventuel afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før uddannelsesstart opkræves 50% af kursusafgiften. Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. 
 
Orlov:
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 

Sted: 
Modulerne afholdes på instituttet, Birkeparken 4, 8230 Åbyhøj. 
 
Overnatningsmuligheder:
Kontakt evt. instituttet ved behov for overnatning i forbindelse med undervisningsmodulerne.
 
Undervisere:
 
Susanne Lybye
Uddannet Spirituel Psykoterapeut, Familieterapeut, Parterapeut, Sexolog, Spirituel Trainer, Body Movement Terapeut, BARS behandler, Orgasmeinstruktør v/Betty Dodson.
Susanne har været leder i et softwarefirma i mere end 17 år. Imidlertid følte hun, at hun manglede noget i den meget maskuline verden. Hun begyndte derfor sideløbende med sit job, at tage en sexologisk uddannelse. Efter denne fik hun smag for det terapeutiske, og har siden gennemført en række forskellige uddannelser. Susanne brænder for at hjælpe andre med at hjælpe sig selv. Hun er desuden formand for Dansk Sexologforening og har været fast blogger for Aarhus Stiftstidende gennem flere år.
 
Sanne Rimpler
Sanne Rimpler underviser i anatomi, fysiologi, spirituel anatomi og kropsforståelse i et psykoterapeutisk perspektiv på Integral Sexolog uddannelsen. Hun har været på en fysiologisk filosofisk rejse, siden hun lærte om cellen, dens stofskifte og cellemembranen på det fysioterapeutiske studie, hun begyndte på i 2003. For Sanne er det vigtig, at de studerende får en forståelse og en oplevelse af det præsenterede stof på både et teoretisk plan og på et oplevelsesorienteret praktisk plan. Det er optimalt for hende, hvis undervisningen har skabt refleksion og efterklang, og at det giver mening i et større perspektiv. Hun bestræber sig på at præsentere stoffet, så alle sanser er i spil, og hun skaber gerne debat og lader sin egen entusiasme gennemsyre kommunikationen og rummet. Hendes mission i forhold til sit fag er, at udbrede kendskabet til, og give oplevelsen af, den visdom og intelligens vores krop, tanker, følelser og bevidsthed rummer. Når Sanne ikke underviser, elsker hun at plukke dugfriske NU’er med sine nærmeste, som hun udtrykker det. Sanne er uddannet fysioterapeut fra UCN Nordjylland
Spirituel Psykoterapeut, Spirituel Trainer, Master I familie og parterapi, Body Movement terapeut
BBAT (Basic Body Awareness Therapy) 1+2 (psykosomatisk fysioterapi), McKenzei Part A lænderyggen, Kinesiotapening og uddannet Gendai Reiki Shihan (mester) (gennemgået Reiki 1,2,3,4).

 

Rikke Thuesen
Sexolog og psykoterapeut, Familie og parterapeut, Prep Leder og Coach

Rikke Thuesen underviser på vores Integral sexolog uddannelse, hvor hun er med til at inspirerer de studerende i nye tilgange indenfor sexologien. For Rikke er det vigtig at kunne gøre pensummet forståeligt og at give undervisningen liv, så de studerende får læringen ind gennem både krop og sind. Hun ønsker at de studerende er vågne og opmærksomme og det ansvar tager hun på sig, ved selv gå ind i pensummet med ny nysgerrighed hver gang hun underviser.  Det der driver Rikke i sin undervisning i sexologi er, at hun oplever, at det er vigtig for det hele menneske at forstå sin seksualitet og det ønsker hun, at alle får indsigt i. Rikke har arbejdet siden 2006 som privat sexolog og oplever en feedback fra sine klienterne, at de får indsigt som giver deres liv mere frihed også i deres parforhold. Rikke oplever at hendes styrke er interaktionen mellem mennesker og at hun har det nemt med at åbne op for menneskers dybde og få italesat tabuer i deres seksualitet. I sit private liv går Rikke meget i haven og nyder sine staudebede og at arrangerer krukker, det giver ro og glæde. Rikke elsker at være hjemme og se film og gå ture sammen med sine venner, kæreste og forældre.


David BR Camacho
Spirituel Trainer og psykoterapeut, forfatter og uddannelsesleder. 


Tilmelding: www.heg.dk/tilmelding 
 
Litteraturlisten for Integral Sexolog-uddannelsen:

 

Modul 1
Shamanens krop - Arnold Mindell 
Psykoterapi og Psykoterapeutisk supervision - David BR Camacho, Anette Wiklund og Kirsa Dechlis -
Modul 2 
Barnets seksualitet og udvikling - Anne L Stevnshøj og Mini Strane
Modul 3
Honeymoon Effekten - Bruce Lipton -
Modul 4
Vejen til Ekstase - Barbara Carrellas
Modul 5
Tilknytning i Praksis – Anders Broberg

Modul 6
Kærestebilleder – Hanne Hostrup
Modul 7

Tantra og kærlighed - Jes Berthelsen
Modul 8
Hvem er jeg - Ole Fogh Kirkeby
Modul 9
Find ind til dit sande sel - Gispo Genpo Roshi
Modul 10
Erotisk Inteligens – Esther Perel