Psykoterapeutisk supervisions uddannelse

PSYKOTERAPEUTISK
SUPERVISIONS UDDANNELSE

-med øret vi hører, det der ikke bliver sagt.

Målrettet supervisoruddannelse
Vi har gode erfaringer med at uddanne andre og vi har gode erfaringer med at udbyde supervision og at guide andre til, at være gode supervisorer og til at supervisere. Vi har skræddersyet en supervisoruddannelse til psykoterapeuter.

Vores underviser Kirsa Dechlis har de sidste 15 år været tilknyttet supervisor i det offentlige, private og ikke mindst i Psykoterapeutisk forenings regi -og har forestået som supervsor i mange år for psykoterapeut studerende.

Vi lægger vægt på fænomenologisk læring sammensat med teoretisk og metodisk undervisning. Uddannelsen sikre deltagerne, at de bliver stærke og indsigtsgivende samtalepartnere og kan bl.a. sætte fokus på:

 • Supervision i en psykoterapeutisk kontekst
 • Kollegial supervision
 • Individuelle supervisions samtaler
 • Tilrettelæggelse og evaluering af supervisions-forløb
 • Supervision i uddannelsesregi.

Forløbet er for psykoterapeuter der arbejder med psykoterapi både i klinik eller i det offentlige samt undervisere der underviser i psykoterapi samt 3 og 4 års psykoterapeut-studerende.

Uddannelsen er bygget over seks moduler:

 1. Modul: Værdier som psykoterapeutisk supervisor. 
 2. Modul: Fænomenologisk tilgang
 3. Modul: Dynamiske forhold
 4. Modul: Supervisionsformer
 5. Modul: Metodiske forhold
 6. Rammesætning, supervisionskontrakt

Modul oversigt

 1. Modul, værdier som psykoterapeutisk supervisor.

Vi definerer og undersøger dine bevæggrunde du har for at blive supervisor, hvilke værdier vil du fundamentere din indre supervisor på, hvilke etiske rammer vil du skabe. Vi vil undersøge ligheder og forskelle på den psykoterapeutiske supervisor og supervisorer fra andre faggrupper. 

 1. Modul, fænomenologisk tilgang.

Hvad er fænomenologi og hvad er årsagen til at denne tilgang har fået så stor succes i det terapeutiske rum? Du vil blive undervist i den fænomenologiske teori, samt få konkrete værktøjer til at benytte den fænomenologiske tilgang som supervisor. 

 1. modul, dynamiske forhold 

Der undervises i dynamiske forhold, faglig åbenhed, omsorgstriader, parallelprocesser, åbne og lukkede områder, kollusioner, supervisor og supervisand kollusioner, supervisandens udvikling, overføring/modoverføring samt forsvar og forsvarsfænomener.

 1. Modul, Supervisionsformer 

Faglig supervision, uddannelses supervision, træningssupervision, praktikantsupervision, konsultativ supervision (kollegial/andre faggrupper), Balint metoden, kognitiv supervision, reflekterende teams, psykoterapeutisk supervision. 

 1. modul, metodiske forhold

På modul 3, undervises der i de rammer der kan være for forskellige supervisioner. 

Kontrakt og rammer, supervisionsfaser, fremlæggelse, teknik og interventionsform, supervisors rolle og aktiviteter, Fokus områder, Udnyttelse af parallelprocesser, supervisors varetagelse af supervisand udvikling samt ekstern og intern supervisorfunktion.

 1. modul, rammesætning og supervisionskontrakter.

Du får på dette modul skabt din supervisors rammer og kontrakter. Vi er forskellige individer og dit fundament som supervisor, skal afspejle det menneske du er. 

Vilkår for eksamen og eksamensopgave gennemgåes.

Kompetencemål for Supervisions-uddannelsen: 
Følger kompetencemålene det enkelte modul?
Nogle få af kompetencemålene er koblet direkte til et bestemt modul, men de fleste af kompetencemålene går på tværs af modulerne.

Hvor mange kompetencemål er der på uddannelsen?

Der er i alt 4 kompetencemål fordelt på viden og færdighedsmål

Vidensmål:

1. Den studerende kan inddrage supervisionsrum og teknikker, der understøtter supervisanden og kursistens udvikling.

2. Den studerende har viden om teoretiske tilgange til brug til sine supervisions opgaver.

Færdighedsmål: 

3. Den studerende kan udarbejde Supervisions planer og på baggrund heraf tilrettelægge, gennemføre og evaluere psykoterapeutiske aktiviteter med fokus på systemisk supervision.

4. Den studerende kan identificere terapeutiske problemstillinger og give supervision der forløser disse problemstillinger.

Faste rammer på modulerne
Der vil være frugt og kaffe og te på alle moduler.

Datoer:
8.-9. august-2022 kl. 9.00-16.00
5.-6. september-2022 kl. 9.00-16.00
10.-11. Oktober-2022 kl. 9.00-16.00
7.-8. november-2022 kl. 9.00-16.00
5.-6. december-2022 kl. 9.00-16.00
9-10 januar-2023 kl. 9.00-16.00

Eksamen 20. marts.2023 Varighed ( 75 minutter)

5. træningsdage med medstuderende.

1. træningsdag med underviser. 

Pris/økonomi
 - 
Uddannelsesafgiften er kr. 2.700,-dkr  Pr. modul.
-  Eksamen 2700,-dkr

Samlet pris er: 18.900,-dkr

Modulerne betales senest tre dage før hver modulstart. 

Hvis du bliver forhindret/afmelding 


Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før SVU start opkræves 50% af kursusafgiften.  Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. 


 

 
Orlov
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 
 
Sted
Modulerne afholdes i Aarhus

Underviser
Kirsa Dechlis
Censor
David BR Camacho

Pensum:
Psykoterapi og psykoterapeutisk supervision
Perspektiver på supervision
Fænomenologi - teorier og metode
Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision
Supervision of Spiritual Directors: Engaging in Holy Mystery

Tilmelding
http://heg.dk/tilmelding/