Master i Naturterapi

 

 

 

 

 

 

Master i naturterapi
- efteruddannelse for naturterapeuter

Denne efteruddannelse udbydes hver anden år til uddannede reg.naturterapeuter. Med fokus på at naturterapeuten tilegner sig ny viden om krop, bevægelse og fordybelse i natur assisteret terapi og med henblik på, at terapeuten kan videreudvikle sin praksis og videnstank endnu mere. Vores læringsrum og struktur på denne master har fokus på, at veksle undervisningen imellem det oplevende læringsrum til det analytiske læringsrum. 

Den fysiologiske effekt af den naturassisterede terapi er, at gennem stimulering af balancesystemet, stilling- og ligevægtsystemet samt berørings- og hudsansen, integreres disse primære sanser således, at klienten eller borgerens perception og oplevelse af sig selv og verden styrkes.

Kredsløbet, skeletmuskulaturen og hormonsystemet reguleres og gennem-iltes. Derved kan der ske en harmonisering af spændings-graden i musklerne og en hormonel regulering, hvor f.eks. stress-hormonerne sænkes og lykke-hormonerne og tilknytnings-hormonerne øges. Dette i sig selv kan give klienten eller borgeren oplevelsen af, at terapien kan mærkes længe efter terapien er endt.

Så denne master har kroppen, åndedrættet og bevægelse som hovedfokus.  

DE FIRE MODULER:

Modul 1: NATURENS KROP
Vi vil på dette modul arbejde med naturlige bevægelses systemer og her genopdage kroppens natur. Kroppen er bygget til at veksle i bløde kurver mellem arbejde og hvile. Med forskellige arousel tilstande i forskelligt naturterræn, vil vi lære hvordan vi bevidst skaber transformation. Gennem bevægelsessystemer inspireret Bioenergetiken samt vores indlejring i de 4 årstider, vil du lære at genfinde kroppens ressourcer og eget selvhelende system. Du vil få viden og erfaring med, at arbejde med alt fra det højt stressede menneske til det underspændte og energiforladte. Vi vil have fokus på at gå fra ”degenerativ” til ”regenerativ”, ved at lade kroppens natur og naturen assisterer processen. Der vil ud over dette være meditative teknikker indlejret i fænomenologisk natur assisteret terapi.

 

· At arbejde med nervesystemet 
· At forløse kroppens spændinger
· Kroppens kontakt til naturen

 

Geografi - Landskabet: LisbjergDen nye del af Lisbjerg Skov er en fin kombination af skov og åbent landskab med sletter, søer, grusgrave og bugtende veje. Den gamle del af Lisbjerg Skov er udlagt som ’stilleskov’, hvor kan være fokus på den stille naturoplevelse, ro og fordybelse. Skoven har et rigt dyreliv, der tæller rådyr, ræve og fasaner. Dele af skoven er urørt skov og når gamle træer dør af alderdom eller vælter, giver det gode vækstbetingelser for organismer, der er afhængige af dødt træ. 
Undervisere: Sanne Rimpler 

 

Modul 2: VINDENS BEVÆGELSE
Vindens bevægelse, en uundgåelig del af naturens kredsløb påvirker det økologiske system som vi mennesker er en del af. Vi indvirker på vores omgivelserne, naturen og menneskene omkring os, og den og de påvirket os. Vi indgår i et system i bevægelse.  Hvad sker der når vi lader os flyve med og glider ind i sammenhængen, ikke imod. På dette modul arbejder vi videre med krop og bevægelses systemer, med særlig fokus på naturassisteret bevægelsesterapi. Vi bevæger os igennem landskabet og undersøger hvordan naturen motivere individet og gruppen til at arbejde med krop og bevægelse.

 

· Puls og bevægelse i forskellige landskaber
· Naturens aftryk – ydre og indre effekt og heling
· Skovbad – slowmotion, nærvær og meditative bevægelsessystemer midt i naturen 

 

Geografi - Landskabet: Sjælland, Odsherred og Kårup Skov Landskabet. Vi er i, rummer stor variation og artsrigdom. Her er fredeligt, 360 graders udsigt fra toppen af en gravhøj, der er hav, skov, enge og overdrev. Et meget kuperet område, med sandet, tør og næringsfattig jord med en enestående overdrevsvegetation. Jorden har ikke været dyrket i mange hundrede år, kun kvæg har græsset her, som de gør i dag.  Skoven er en naturskov, med løv- og nåletræer og rig mulighed for at finde svampe. Området invitere til forskelligartet bevægelse og meditative momenter i varieret terræn.
Undervisere:Tom Funke- Sanne Rimpler


Modul 3:
STIERNES PULS 

Endelig kom modulet hvor Du udvider naturterapien gennem 2 dags vandring med narrative milepæle hvor stiernes puls inspirerer og kommunikerer med enhver naturterapeut og klient. En vandreterapi hvor et længere forløb er bygget op på Camino tanken. hvilket betyder, at dine sanser kommer i et endnu mere naturligt flow

På dette modul er du klar til, at arbejde med grunduddannelsens redskaber, øvelser samt alle dine noter der sættes i spil. Vi vil inspirere dig med en kompetent og lærrig ramme hvor naturterapien får et æstetisk løft. Du får muligheden for, at have god tid til din klient gennem en lille camino på 10-15 km ud og det samme tilbage næste dag. På dette modul kommer du endnu mere i dybden med din klient og som naturterapeut. Du kommer endnu mere tæt på naturen og hvad naturterapi er i stand til. Der forventes du kan vandre ovenstående km på to dage, samt at du har pakket en rygsæk med formål til at have alt hvad du skal bruge til en weekend vandring.

 

· Vandring med naturterapi

· De få milepæle

· Camino tanken

 

Geografi - landskabet: Aalborg, rold-skov. Store Økssø, der er en 33 hektar stor skovsø og som ligger centralt i Rold Skov mellem Arden og Skørping i Rebild Kommune. Stedet er hædret af privatejere, som gerne tillader offentligheden at passere. Det medfører muligheden for også, at møde næsten uberørte områder hvor ejer har bevaret naturens kunst. Størstedelen af området er dog statsejet hvilket betyder, at det er tilegnet offentligheden med stier og mærkninger. Det hjælper os på dette modul. Alt i alt en vigtig kombination af vild vækst og styret naturområder.

Undervisere: Tom Funke og Kim Wynne


Modul 4: 
DEN STILLE ROD

Dette moduls fokus er nonverbal kommunikation, meditation og hvordan det at give slip i naturen skaber mere ro og indadvendt fokus. Vi lever som mennesker ofte ikke forbundet med ro vi bruger meditation, yoga og afspænding i en travl hverdag til at få ro og en afspændt tilstedeværelse. På dette modul vil vi organisations-spejle naturens cyklus fra morgen til nat, søge at følge den naturlige puls og indlejre os i den, så vi kan mærke hvordan det er blot at stå stille, være stille og ikke skulle foretage os andet en at søge den indre og ydre ro.

 

· At være naturfull i cyklus
· Fordybelses processer
· Meditationer i naturen

 

Geografi: Bornholm, Hammeren. Hammeren blev skabt af istidernes virken på Nordbornholm. Igennem tiden har isen fjernet alle sedimenter og blotlagt grundfjeldet på rigtig mange steder. Oftest kan man også finde spor af isgletsjernes flyderetning i granitten. Naturen i området er geologisk set meget ung og fordi det er udsat for vind og vejr er Hammeren i dag hovedsaglig præget af krat, lyng og lavtvoksende buske og træer. Denne geologi og landskab indbyder til fordybelse og stilhed i et såkaldt graniteventyr og ro ved Opalsøen og Krystalsøen oppe på plateau’et, her er tyngdekraft og en udsigt der spejler naturens vitalitet.
Undervisere:  David BR Camacho, Kåre Holl & Niels Lahn

 

Kompetencemål for Master-uddannelsen: 
Følger kompetencemålene det enkelte modul?

Nogle få af kompetencemålene er koblet direkte til et bestemt modul, men de fleste af kompetencemålene går på tværs af modulerne.

Hvor mange kompetencemål er der på Master-uddannelsen?

Der er i alt 4 kompetencemål fordelt på viden og færdighedsmål

Vidensmål:

1. Den studerende kan inddrage krop, bevægelse og åndedrættet i de natur terapeutiske aktiviteter, der understøtter klientens udvikling.

2. Den studerende har viden om kropslige eller meditative tilgange til brug i naturen.

Færdighedsmål: 

3. Den studerende kan udarbejde natur-terapeutiske planer og på baggrund heraf tilrettelægge, gennemføre og evaluere natur-terapeutiske aktiviteter med fokus på krop, bevægelse og meditation.

4. Den studerende kan identificere terapeutiske problemstillinger i relation til menneskers forskellige livbetingelser i forhold til deres bevægelses system og krop.


Faste rammer på modulerne

Der vil på alle moduler være morgen og aften mediation samt krops-orienterede øvelser, som vil grounde gruppen og den enkelte.


Datoer

26 og 27 september 2020
21 og 22 november 2020
27 og 28 marts 2021
14 og 16 maj  2021


Undervisningstider
Modulerne 1-3 er fra lørdag fra 09.00 til søndag kl. 18:00 

Modul 4 er er fra fredag fra 11.00 til søndag kl. 17:00 - inkl. fuld forplejning.

(det vil sige at forløbet er med ovenatning i naturen hver gang)
 

Pris/økonomi
 - 
Uddannelsesafgiften for modul 1-3 er kr. 2.400 Pr. modul.
 - For modul 4 kr. 4150 som er inkl. kost og flybillet samt transport til camp.
   Modulerne betales senest tre dage før hver modulstart.


Speciale

Ligeledes skal kandidaten skrive et speciale om et emne hvor 
krop, bevægelse og fordybelse indgår som problemformuleringens fokus.

Specialet skal bygges op om et forløb med en klient. Speciale struktur og vejledning om dette følger på modul 1.


Hvis du bliver forhindret/afmelding Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før NTs start opkræves 50% af kursusafgiften. 

Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. 


 

 
Orlov
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. 

Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 
 
Sted 


Modulerne afholdes i Rold Skov, Lisbjerg, Odsherred og Bornholm.

 

Litteraturlisten for master-uddannelsen:


 


Modul 1-2  - Psykoterapi og Psykoterapeutisk supervision, David BR Camacho, Anette Wiklund og Kirsa Dechlis

                       Tilbage til Naturen - David BR Camacho, Anette Wiklund og Sanne Rimpler

Modul 3-4 - Naturterapi - Lasse Thomas Edlev


Tilmelding

http://heg.dk/tilmelding/
Når du har tilmeldt dig og du står hos os som reg.naturterapeut, vil du modtage en mail med de første praktiske informationer.