Master i bodymovement terapi

 

Master i Bodymovement terapi
- efteruddannelse for Bodymovement terapeuter

Denne efteruddannelse udbydes hver anden år til uddannede Bodymovement terapeuter. Med fokus på at Bodymovement terapeuten tilegner sig ny viden om krop, bevægelse og fordybelse i bodymovement terapi og med henblik på, at terapeuten kan videreudvikle sin praksis og videnstank endnu mere. Vores læringsrum og struktur på denne master har fokus på, at veksle undervisningen imellem det oplevende læringsrum til det analytiske læringsrum. 

Den fysiologiske effekt af bodymovement terapi er, at gennem stimulering af balancesystemet, stilling- og ligevægtsystemet samt berørings- og hudsansen, integreres disse primære sanser således, at klienten eller borgerens perception og oplevelse af sig selv og verden styrkes.

Kredsløbet, skeletmuskulaturen og hormonsystemet reguleres og gennem-iltes. Derved kan der ske en harmonisering af spændings-graden i musklerne og en hormonel regulering, hvor f.eks. stress-hormonerne sænkes og lykke-hormonerne og tilknytnings-hormonerne øges. Dette i sig selv kan give klienten eller borgeren oplevelsen af, at terapien kan mærkes længe efter terapien er endt.

Kroppen er en oase af liv, så vi ser også på kroppen som energi, seksualitet og kroppen som en fordybelsessted.

Så denne master har kroppen, åndedrættet og fordybelse som hovedfokus.  
 

DE FIRE MODULER:

Modul 1: Kroppens landskab
Vi vil på dette modul arbejde med naturlige bevægelses systemer og her genopdage kroppens natur. Kroppen er bygget til at veksle i bløde kurver mellem arbejde og hvile. Med forskellige arousel tilstande i forskellige livsområder, vil vi lære hvordan vi bevidst skaber transformation. Gennem bevægelsessystemer inspireret Bioenergetiken, vil du lære at genfinde kroppens ressourcer og eget selvhelende system. Du vil få viden og erfaring med, at arbejde med alt fra det højt stressede menneske til det underspændte og energiforladte. Vi vil have fokus på at gå fra ”degenerativ” til ”regenerativ”, ved at lade kroppens natur være kypernetisk. 

· At arbejde med nervesystemet 
· At forløse kroppens spændinger
· Kroppens kontakt til livets cyklus

Underviser: Sanne Esther Rimpler


Modul 2: Krop, udtryk og seksualitet
Sekualitetens bevægelse, en uundgåelig del af menneskets kredsløb det påvirker vores system igennem livet som vi mennesker er en del af. Seksualiteten indvirker på vores omgivelserne og menneskene omkring os og seksualiteten påvirker os igennem hele livet. Vi indgår i et system i bevægelse. Hvad sker der når vi lader os flyde med og glider ind i sammenhængen, ikke imod. På dette modul arbejder vi videre med krop og bevægelses systemer, med særlig fokus på seksualitet. Vi bevæger os igennem sekualitetens landskab og undersøger hvordan seksualitet og drift motivere individet til at arbejde med krop og bevægelse.

· Puls og bevægelse i forskellige livsperioder
· Seksualitetens aftryk – ydre og indre effekt og heling

· Den indre seksualitet

Underviser: Charlotte Foldbjerg Nielsen


Modul 3: Den stille rod
Dette moduls fokus er nonverbal kommunikation, kropsmeditation og hvordan det at give slip skaber mere ro og indadvendt fokus. Vi lever som mennesker ofte ikke forbundet med ro, vi bruger meditation, yoga og afspænding i en travl hverdag til at få ro og en afspændt tilstedeværelse. På dette modul vil vi organisations-spejle kroppens cyklus fra morgen til nat, søge at følge den naturlige puls og indlejre os i den, så vi kan mærke hvordan det er blot at stå stille, være stille og ikke skulle foretage os andet en at søge den indre og ydre ro.

· At være bodyness i cyklus
· Fordybelses processer
· Meditationer i i bevægelse

Underviser: Kaya Liv


Modul 4: Bodymovement og grupper
Modulet har fokus på at du bliver opmærksom på, hvad der sker imellem kursisterne og dig selv og kursisterne. Du får kontakt med de – både hensigtmæssige og uhensigtmæsseige – processer, der ikke handler om kurset, men om det, der handler om kursisternes forhold til hinanden. Modulet træner din opmærksomhed på, at kunne afholde kurser i bodymovement terapi og ikke mindst, at kunne skræddersy et forløb til en workshop eller et kursus, samt hvordan du opbygger et kursusfoløb.

Underviser:  David BR Camacho

 

Kompetencemål for Master-uddannelsen: 
Følger kompetencemålene det enkelte modul?

Nogle få af kompetencemålene er koblet direkte til et bestemt modul, men de fleste af kompetencemålene går på tværs af modulerne.

Hvor mange kompetencemål er der på Master-uddannelsen?

Der er i alt 4 kompetencemål fordelt på viden og færdighedsmål

Vidensmål:

1. Den studerende kan inddrage krop, bevægelse og åndedrættet i bodymovement terapi, der understøtter klientens og kursistens udvikling.

2. Den studerende har viden om kropslige eller meditative tilgange til brug i bodymovement terapi.

Færdighedsmål: 

3. Den studerende kan udarbejde Bodymovement-terapeutiske planer og på baggrund heraf tilrettelægge, gennemføre og evaluere bodymovement-terapeutiske aktiviteter med fokus på krop, bevægelse og meditation.

4. Den studerende kan identificere terapeutiske problemstillinger i relation til menneskers forskellige livbetingelser i forhold til deres bevægelses system og krop.


Faste rammer på modulerne
Der vil på alle moduler være morgen og aften mediation samt krops-orienterede øvelser, som vil grounde gruppen og den enkelte.
Der vil være frugt og kaffe og te på alle moduler.


Datoer
Modul 1: 28 - 30 Oktober 2022
Modul 2: 09 - 11 December 2022
Modul 3: 24 - 26 Februar 2023
Modul 4: 27 - 30 April 2023

Supervisionsdag
01 marts 2023 

Undervisningstider
Modulerne 1- 3 er fra Fredag fra 10.00 til søndag kl. 17:00 

Modul 4 er er fra Torsdag fra 10.00 til søndag kl. 17:00 
Supervisionsdagen er fra
 10.00-16.00

Pris/økonomi
 - 
Uddannelsesafgiften for modul 1-3 er kr. 2.700,-dkr  Pr. modul.
 - For modul 4 kr. 3500,-dkr
-  Supervisionsdag 1200,-dkr

   Modulerne betales senest tre dage før hver modulstart. Supervisionsdagen betales på dagen til supervisior.

Speciale
Ligeledes skal kandidaten skrive et mindre speciale om et emne hvor 
krop, bevægelse og fordybelse indgår som problemformuleringens fokus.

Specialet skal bygges op om et forløb med en klient. Speciale struktur og vejledning om dette følger på modul 1.

Supervisions-dag
Du skal ligeledes have en supervisions dag af 6 timer hvor vi vil stille skarpt ind på dine evner og færdigheder, supervisionsdagen er med gruppe


Hvis du bliver forhindret/afmelding 


Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før MBT start opkræves 50% af kursusafgiften. 

Senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. 


 

 
Orlov
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. 

Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 
 
Sted
Modulerne afholdes i Aarhus

Litterartur for uddannelsen 
Der udleveres bilag og artikler op til hvert modul

Tilmelding
http://heg.dk/tilmelding/


Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en mail med de første praktiske informationer.