Body Movement Terapeut

Body movement terapeut


1-årig uddannelse i Århus
-med fokus på sansning, bevægelse, stemme, psykodrama og dans


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Den eneste terapeutiske uddannelse i Danmark som arbejder med integral BODYNESS; en meditationsform, som tager udgangspunkt i meditativ bevægelses-koreografi og kropsintegration. 


Denne uddannelse er baseret op på helt ny viden indenfor meditativt arbejde og nye kropsterapeutiske perspektiver som vi kalder BODYNESS.
 
Målrettet dig der ønsker at opnå ny viden og dygtiggøre dig indenfor det terapeutiske felt.
 
Samt dig der ønsker at få integreret bevægelse, psykodrama, dans og lyd i dine personlige og terapeutiske udtryk og i dit uddannelsesforløb.
 
Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau med fokus på den enkelte deltagers potentiale, kompetence og terapeutiske evner. 
 
Uddannelsen vil optimere dig, så du bliver i stand til at arbejde endnu mere professionelt indenfor dette terapeutiske område.
 

Hvad er Body Movement?
Vi formulerer det som bevægelses-psykoterapi inspireret af meditative bevægelser, som sufidans og andre spirituelle ceremonidanse, samt den ekspressive danseteater form, Rudolf von Labans bevægelsessystem og Alexander Lowens bioenergetiske tankegang.
 

Dette kalder vi Body In Move interferens, ordet interferens kommer fra fysikken som er et fysisk fænomen, der viser sig ved, at overlejrede bølger kan forstærke hinanden (konstruktiv interferens) eller udslukke hinanden (destruktiv interferens). Dvs. at den samtidige virkning af to bølger er lig summen af virkningerne af bølgerne hver for sig.

 
Body In Move interferens er således egenskaberne af de metodikker vi tager udgangspunkt i som forstærker og skaber konstruktive bevægelses og danse systemer til vores terapeuter og dermed En unik, klientcentreret, psykoterapeutisk bevægelsesmodel, understøttet af fundamenterede dansesystemer

Ligeledes formulerer vi ordene BODY og MOVEMENT således:

Body; står for alt det kropslige i livet. At være i en menneskekrop som eksistens.  Alt i kroppen, kødet, huden, blodet, væsker, knogler, og opdelingen og sammenhæng af kroppens dele -  Body er at være krop – om at have kropslig bevidsthed. BODY er ligeledes at møde kroppens aldring dens konstante forandring, at blive kroppen, at gå ind i kroppens hjerte, puls, åndedræt og kunne være kropsligt tilstede, som et helt KROPS-ID og blive integral med kroppens impuls, frekvens, system og væsen i én kropslig bevidsthed.

Movement handler om bevægelse, energi, kontakt og kommunikation som er kroppens unikke nonverbale redskaber. Movement er måden vi bevæger os gennem livet og er i livet på, måden vi lave impulser til udtryk og integritet i vores bevægeinformationer i den fysiske interaktion med andre mennesker. MOVEMENT er generobringen af kroppens kommunikation, således at hver eneste kropsfiber afspejler vores dybeste essens og dermed skaber en indre og ydre resonans I vores bevægelser i de menneskelige samspil. MOVEMENT er at modtage og give, at bevæge sig med andre i bølger i energi, stemmeføring, gestus, ord og mening i én samlet bevidstheds bevægelse.

Meditativ bevægelse; BODYNESS
Ligeledes har vi ved at udforske terapeutiske bevægelsesprocesser skabt en meditationsmodel vi kalder for BODYNESS som tager udgangspunkt i de kropslige svingninger, både på det ydre og indre plan. Det vil sige at kroppen ikke er i dvale (siddende) under den meditative process. Vi ser at dette skaber en direkte integral kontakt til essenen hos den praktiserende og, at under meditationen, opbygges en stærk  indenfra kommende energi  hos den mediterende.

Stil
Body movement handler om rene ekspressive bevægelser, frit improviserende danse der kommer direkte fra kernen af udøveren, ikke bestemte trin eller koreografier.
I Body movement oplever vi at enhver kropslig gestus, hver stilling, udsagn, lyd og  bevægelse er en fortælling, som ved, at blive udspillet og mødt at udøveren, danner et mere frit og skabende energiflow.

BODYNESS
I Body movement kommer vi tættere på en integral forløsning end den traditionelle meditation og samtaleterapi fordi tanker, udsagn, og energi bliver integreret i kroppens bevægelser.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til mennesker, som ønsker at få opgraderet og forfinet deres viden, ved hjælp af nye perspektiver indenfor terapeutisk bevægelse, psykodrama, dans og lyd.

Human Education Group har i de sidste 25 år været et af de mest markante institutter i Danmark indenfor sub-psykologisk og spirituel forskning og uddannelsesforløb og vi har nu udviklet dette nyskabende uddannelsesprogram for mennesker, der ønsker at arbejde integralt med bevægelse og meditation.

Uddannelsen
Gennem hele forløbet vil vi have fokus på at du lærer at arbejde ekspressivt med Body Movement metoderne, at du får indsigt i de psykoterapeutiske – bevægelses- og dansemetoder. Du vil blive undervist i analytiske og kreative observationsteknikker og du vil gradvist oparbejde et fundament, til at observere, og beskrive motoriske processer i det menneskelige bevægelsesliv. Ligeledes vil du lære at forme og implementere forskellige psykoterapeutiske og spirituelle redskaber i bevægelsesterapi.

Studiet
Hele Body Movement studiet er sammensat af enestående nyskabende bevægelses- og danse redskaber samt teorimodeller, der er adapteret frugtbart fra den professionelle dansescene og bevægelsemetoder i sundhedssystemet og indenfor bevægelsepædagogikken.

Vinkler
Du vil desuden lære at anskue de terapeutiske bevægelses-tilgange udfra et pædagogisk og fænomenologisk perspektiv, således at systemet vil kunne være frugtbart for dig som terapeut i forskellige terapeutiske relationer. Du vil opdage hvor meget dine bevægelse er en del af en vellykket terapeutisk kommunikation og, hvordan de supplerer og bestyrker dine verbale udtryk.

Du vil komme til at forske i, hvordan dine bevægelser kan hjælpe dig til at  blive endnu mere skarp, når du formidle dine terapeutiske idéer.

Ydermere vil vi arbejde med terapeutisk mådehold i dine bevægelser og som dine evner og erfaring udvikles, vil dine terapeutiske bevægelsessignaler blive mere indlysende og mere meningsfyldte.

Vil vil arbejde med at ændre dine ​​bevægelser for at gøre dem endnu mere naturlige og meningsfyldte. 
Sideløbende vil der være fokus på at guide dig til at at plane dine bevægelser, så de er i klar overensstemmelse med det du formidler.

Fokus
Dette uddannelsesprogram er ikke kun et kropsligt fagligt, men også et kropsligt personligt udviklingsforløb.
Under hele forløbet vil du løbende få finpudsninger og vejledninger. Forløbet afsluttes med at du forpligter dig til forsat selvudvikling.
 

I Body Movement Terapi arbejder vi med en model der hedder:

Den Dynamiske Procesmodel

 

Eksistens (selvværd)

Adfærd (selvværd og selvtillid)

Evner (selvtillid og selvaccept)

Værdier (selvaccept og selvrespekt)

ID (selvrespekt og selvkendskab)

Bevidsthed (selvkendskab)

Spiritualitet (selvkundskab)

 

I Body Movement Terapi arbejder vi med en model, som vi kalder for den dynamiske procesmodel, fordi vi oplever vores menneskelige udvikling som en konstant dynamisk og cirkulær proces.

 

Sammenlignet med andre modeller, der tager udgangspunkt i den klassiske psykoterapi, er der den forskel, at vi ikke arbejder med niveauer eller grafer. Dog ser vi, at alt er en cirkulær proces, at menneskets livsvilkår følger cyklustanken, som alt andet på vores jord eller i universet.

 

Vi opfatter ofte livet som en cyklus med en begyndelse, når vi bliver født, en kulminationsfase og en afslutning, men for det enkelte menneske er der tale om en proces, der ikke kan gøres om eller gentages på den samme måde.“Man kan ikke to gange træde ud i samme flod”, sagde den græske filosof Heraklit. I det mindste er der altid tiden til forskel. Man kan på samme måde sige, at det ikke er den samme "livscirkel", vi som mennesker oplever. Alt er i forandring og selv årstider er forskellige fra år til år. Derfor kan det synes paradoksalt, at vi er tilbøjelige til at anskue disse fænomener som cykliske. Cyklus-begrebet kan ikke adskilles fra begrebet tid. Men mens en ægte cyklus må være en sluttet ring, kan tiden kun erkendes som en pil med én retning og ét forløb.

 

I den klassiske græske geometri er cirklen, kyklos, den perfekte figur. I middelalderen var cirklen den himmelske figur, repræsenterende himmellegemerne og evigheden. Den rette linje var den jordiske figur. 

 

For en Body Movement Terapeut handler den dynamiske procesmodel om:

1. Eksistens (selvværd)

2. Adfærd (selvværd og selvtillid)

3. Evner (selvtillid og selvaccept)

4. Værdier (selvaccept og selvrespekt)

5. ID (selvrespekt og selvkendskab)

6. Bevidsthed (selvkendskab)

7. Spiritualitet (selvkundskab)

 

1. Eksistens

Handler om vores væren i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, i kulturen, miljøet, osv. Vi er omgivet af forskellige mennesker, dyr og ting. Vi eksisterer også i en bestemt tid, i bestemte faser i vores liv, på forskellige årstider, tider i løbet af dagen osv. Dette handler med andre ord om rum og tid eller: Hvor og Hvornår.

 

Selvværd i forhold til eksistens handler om: 

 • Retten til at have værdi

 

2. Adfærd

I disse skiftende omgivelser foretager vi os noget. Fysisk, følelsesmæssigt og mentalt foretager vi os hele tiden et eller andet. Vi sanser, tænker, føler og foretager os diverse praktiske ting. Dette handler med andre ord om vores adfærd. Her er spørgsmålet: Hvad.

 

Selvværd og selvtillid i forhold til adfærd handler om:

 • Retten til at udtrykke og dække sine behov
 • Retten til at bevæge sig som menneske

 

3. Evner

Grundlaget for vores adfærd, at kunne gøre noget, er vores evner og færdigheder. Bag enhver handling ligger der en enten bevidst eller ubevidst kompetence. Uanset om vi går, løber, læser, beslutter os for noget, griner, græder, taler i telefon eller andet, er det et resultat af indre processer i hjerne og nervesystem. Alt, hvad vi gør udspringer af sindsprocesser, eller strategier. Dette handler altså om, hvorvidt vi er i stand til at gøre noget eller ej, om hvor gode vi er til det, og om hvilke evner og færdigheder, der sætter os i stand til at foretage os noget. Spørgsmålet er her: Hvordan.

 

Selvtillid i forhold til evner handler om:

 • At "turde miste fodfæstet for en stund", mens man prøver nyt, træner og får erfaring.
 • Tillid til, at man kan mestre en konkret opgave.
 • Tillid til, at man kan håndtere sociale situationer, som de opstår.
 • Tillid til sin egen dømmekraft.
 • Ikke behøve at bruge mental energi på unødvendig kontrol.
 • At søge nye udfordringer, der kan give udvikle kompetencer, eller give øget ansvar og indflydelse.
 • At være frigjort fra mistillid til egne kompetencer, præstationsangst og urealistiske og unødvendige bekymringer om fremtiden

 

Selvaccept i forhold til evner handler om:

 • At kunne sige, hvad man mener, uden at være bange for hvad andre tænker.
 • At være så tryg ved sig selv, at man kan være fuldstændig autentisk i samværet med sin partner, familie, kolleger, venner og nye bekendtskaber - man tør vise verden, hvem man er.

 

4. Værdier

Det vi ”tror” om os selv. Hvis vi bevidst eller ubevidst tror, at noget er vigtigt, og at det er muligt, og at vi vil ”dø” for det, bliver det til vores overbevisning. Det er vores overbevisninger, der skaber vores værdier. Hvad vi tror og oplever om os selv.

Hele motivationen til at udvikle evner og færdigheder, og til overhovedet at foretage os noget kommer fra vores værdier. De er drivkraften i livet. Vi har alle standarder eller normer for, hvad der er vigtigt, hvad der er godt eller skidt, ægte eller uægte, værdifuldt eller værdiløst ect. Dette handler om: Hvorfor vi gør, eller ikke gør noget.

 

Selvaccept og selvrespekt i forhold til værdier handler om:

 • At ens identitet er klar og den personlige integritet rodfæstet.
 • At være i stand til at formidle sin personlighed.

 

5. ID

Hvis ikke vi ved, hvem vi er, er det svært at vide, hvad der er vigtigt for os, eller hvad vi tror på. Jo stærkere en identitetsfølelse vi har, jo lettere vil det derfor også være at skelne mellem vores egne og andres behov. Til en klar identitetsfølelse hører også, at vi kender til meningen med vores liv. Det vil sige, at vi kender vores “mission. Dette handler altså om: Hvem vi er.

 

Selvaccept og selvkendskab i forhold til ID handler om:

 • At være frigjort fra at bruge mental energi på hele tiden (ubevidst) at vurdere hvad andre tænker, føler, hvad andre synes om ens person, og hvordan andre måtte reagere på det, man siger.
 • At kunne agere spontant og indre styret, frem for at tilpasse sig tilfældige ydre påvirkninger og forestillingen om, hvad andre tænker.
 • At kende de fire selver selvtillid, selvværd, selvaccept og selvrespekt og stå stærkt i dem.

 

6. Bevidsthed

Bevidsthed er at selvbetragte, at være klar over eller opmærksom på sine ”selver”, at kunne se sig selv udefra. Bevidsthed er ikke tanke eller hjerneprocesser. Bevidsthedens fremkomst i et materielt univers skal derfor ikke forklares, da den har været der hele tiden som en indre side af naturen. Vores bevidsthed er det, der oplyser os, og gør det muligt for os at forstå den virkelighed, vi lever i. Der findes mange sproglige synonymer for denne bevidsthed og dette lys. Begreber som at kunne forstå, erkende, klarhed, afklare, se, opdage, og observere er alle forskellige udtryk for den indre oplevelse af at "se noget i et nyt lys".

 

Selvkendskab i forhold til bevidsthed handler om:

• At kunne oplyse vores ”selver”.

 

7. Spiritualitet

Vi er ikke blot individuelle identiteter her i tilværelsen. Vi er alle en del af noget, som er større end os selv. Gennem hvem vi er, har vi mulighed for at “transmittere” noget, som går ud over vores personlige jeg. For nogle mennesker er denne dimension deres religiøse liv. For andre er det en opfattelse af sig selv som en del at naturen, af universet, af nationen ect. Dette handler om det, som er større end os selv og om højere “vision” og “transmission”. Det kan også henvise til bevidsthedserfaringer, der overskrider eller går bagom den normale oplevelse af virkeligheden. Det er bevidsthedstilstande, der overskrider den individuelle og afgrænsede oplevelse, vi normalt har af os selv.

 

Det kan være mystiske oplevelser af at føle sig som væren i et med altet, eller indgå i en mystisk enhed med en gruppe af mennesker, hvor man mister sin fornemmelse af at være afgrænset.

 

Selvkundskab i forhold til spiritualitet handler om:

• At lyse op i verden, at lyse op som væsen og vide, at adskilthed er en illusion, og at alt er en del af alt.

 

Selvkundskab er derfor kundskaben om sammenhæng, og at alt hænger sammen. FORLØBET / MODULERNE: 

Modul 1; KROPPENS ANSLAG ( Hovedunderviser David BR Camacho)
Hovedfokus på det første modul er at få integreret dig i Body Movement teorien og at få tilrettelagt dit individuelle forløb. Modulets formål er at du inkorporerer redskaber som du kan benytte til at body release dig selv, gennem bevægelse og dans, således at du får dine egen bevægelses erfaringer.

* Bevægelseslære
* Træning i releaseteknikker
* Bodyness
* Move grundlag
* Ekspressivt bevægearbejde
* Observations teknikker

 

Modul 2; DE FØRSTE TRIN (Hovedunderviser Kaya Liv)
På det andet modul har vi fokus på, at du danner terapeutisk bevægelses rammer og får grundsikret dine færdigheder så du fremadrettet kan foretage et bevægelses terapeutisk virke og Body Movement sessioner.

* Bevægelses-systemer
* Træning i bevægelses terapi
* Bodyness
* Move og match
* Kalibrering af krops udtryk
* Observations teknikker

 

Modul 3; KROPPENS MEKANIK (Hovedunderviser Sanne Rimpler)
På det trejde modul har vi fokus på, at du får en grundlæggende forståelse af hvordan vores bevægelser er dannet, vi vil arbejde fra fødsel til voksen og du vil få indsigt i cellernes selvregulerings muligheder, samt arbejde med kroppens grænser og muligheder.

* Motorik
* Cirkler af alders bevægelses perspektiver
* Bodyness
* Cellernes dans
* Kroppens limit og sanse arbejde
* Soft work arbejde

Modul 4; BEVÆGELSERNES FÆNOMENOLOGI (Hovedunderviser Kaya Liv, Sanne Rimpler)
På det fjerde modul har vi fokus på at integrere flere grundelementer af Body Movement systemet, og vi vil på dette modul træde ind de terapeutiske rum, hvor du kommer til at arbejde med at forme lyd og bevægelse til ét bevidstheds udtryk.

* Autentisk Body movement
* Bevægelsespraksis
* Bevægelsesteori
* Kroppens lyd
* Body perspektivet
* Shape

 

Modul 5; IMPULSENS ÅNDEDRÆT (Hovedunderviser Kaya Liv)
På det femte modul har vi grundlæggende fokus på kroppens- slow, hvor vi vil arbejde dybt ind i ceremonielle bevægelser og danse, afprøve symbolikkens sprog i kropsarbejdet og studere cirklesystemer og essensforvandlingsmetoder.

* Essensen i autentisk bevægelse
* Fokus på terapeutisk dans
* Terapeutiske koreografier
* Avanceret bodyness
* Ceremoni dans
* Body Movement essensforvandling

Modul 6; RØDDERNES VARITION (Hovedunderviser Kaya Liv)
På det Sjette modul vil vi arbejde med perspektiver for gruppebevægelser, systemtiske kultur-bevægelser samt kroppens fænomenologi. Ligeledes vil du på dette modul påbegynde et helt nyt meditativt bevægelsessystem.

* Body movement gruppe perspektiver
* Gruppens grove
* Systemisk move
* Grupper og bevægelsestyper
* kropsfænomenologi
* Gruppe speciale

Modul 7; DEN AUTENTISKE BEVÆGELSE(Hovedunderviser Kaya Liv)
På syvende modul skaber vi frie koreografier der forener essensens fibre, således at de bliver signaler og impulser som derved kan mestres i dine kropslige udtryk. Ligeledes vil vi havde et bevægelses- fokus på diciplin og tematiserede bevægelsesmønstre. Ligeledes vil der arbejdes med lyd, stemme og kunne udtrykke sig med dette organ

* Kroppens hjerte
* Reflekterende Lyd
* Krops-stagnation
* Krop og lyd
* Åndedrættes berøring
* At fylde rummet

 

Modul 8; MASKE BAL (Hovedunderviser David Camacho)
På det ottende modul har vi grundlæggende fokus på maskearbejdet inden for psykodrama, hvor vi vil arbejde dybt ind i ceremonielle bevægelser og afprøve symbolikkens sprog i maskearbejdet og studere maskedrama med fokus på, at udtrykke det i Body Movement Sessioner.

* Maskens kulturelle historie
* Fokus på maske-terapi
* Terapeutiske koreografier og impulsøvelser
* Arbejde med temaer: At være til stede og at matche en gruppe
* Den masketerapeutiske metode, og at give det kreativt udtryk.

 

Modul 9; SPEJL SALEN (Hovedunderviser David Camacho)
På det Niende modul har vi grundlæggende fokus på, at du skaber dine egne terapeutiske masker, og arbejder med, hvordan du kan guide klienter til, at skabe og arbejde med sine masker. Vi vil også arbejde med maske-psykodrama.


* At skabe en maske
* Fokus på forskellige maskeudtryk
* Psykodrama forløb
* Yaloms fire søjler i maskearbejdet
* Forskellige psykodrama opstillinger
* Body Movement Psykodrama uden lyd

Modul 10; BODY MOVEMENT TRAUMA RELEASE SYSTEM (Hovedunderviser Sanne Rimpler)
På tiende modul præsenteres et skræddersyet anatomi og fysiologi lærings program for Body Movement Terapeuter; systemet kaldes for BODYANATO. 
BODYANATO betyder det hele menneske. Derefter påbegyndes rejsen ind i et revolutionerende trauma forløsende system. Dette system bygger på bevægelse dybt forbundet med vejrtrækningen og det limbiske system. Body Movement Trauma Release System er bygget på en ny tilgang till traumaforløsning med særlige bevidste bevægelser, touch teknikker, åndedræts fokus, der kan bryde igennem kroppen og frigive mentale, følelsesmæssige og fysiske modstande omkring traumet. 

* Anatomi og fysiologi = Bodyanato
* Struktur af et trauma
* Release vejrtrækninger og teknikker
* Touch teknikker
* Trauma forløsende bevægelsessystemer
* Struktur og fokus på et Body Movement Trauma Release System forløb.

Modul 11; TERAPIENS KOREOGRAFI (Hovedunderviser David BR Camacho)
På det tiende og afsluttende modul afslutter du med en impulsiv fremvisning i bevægelsesterapi, lyd og dans. Ligeledes får du finpudset dine evner som Body Movement Terapeut, medfølgende en personlig evaluering.

* Speciale i nonstory koreografi
* Kropslig didaktik
* De sidste bevægelser /trinpudsning
* Personlig evaluering af dig som Body Movement Terapeut
* Certificeringsopgave
* Certificering

Praktisk;

Datoer BMT10B
Modul 1 04-06 November 2022
Modul 2 10-12 Februar 2023
Modul 3 31 Marts og 1-2 April 2023
Modul 4 07-09 April 2023
Modul 5 30 Juni og 1-2 Juli 2023
Modul 6 28-30 Juli 2023
Modul 7 22-24 september 2023
Modul 8 03-05 November 2023
Modul 9 24-26 November 2023
Modul 10 02-04 Februar 2024
Modul 11 21-24 marts 2024


Certificering som BODY MOVEMENT TERAPEUT
Certificering som Body Movemnet Terapeut foregår som en teoretisk og praktisk evaluering i forbindelse med afslutningen af uddannelsen. Samt 20 sessioner hos en Body Movement Terapeut og 5 supervisionstimer i gruppe. Certificering forudsætter desuden 95% deltagelse i alle 11 moduler. Ligeledes skal den studerende have 5 klient sessioner under supervision og deltage i et gruppe speciale fra modul 6 : Samlet 680 timer.

Undervisningstider
Modulerne 1 til 10 på Body Movement Terapeut uddannelsen er på 3 sammenhængende dage. Det ellevde modul er på 4 dage og er ligeledes certificeringsmodul. 
Modulerne 1 til 10  er fra fredag til søndag fra kl. 10:00-18:00, modul 11 er fra torsdag til søndag kl. 10.00 til 18.00.

Pris/økonomi
Uddannelsesafgiften er kr. 2700,- for 1 til 10 pr. modul og kr. 3.800,- for modul 11 som er inkl certificering: i alt kr. 30.800,- dkr. Derudover betales et tilmelding og administrations gebyr på kr. 1000, dkr. Modulerne betales senest tre dage før hver modul start.

Udover selve prisen må du regne med at skulle bruge gennemsnitligt ca. 700. kr. om måneden til individuelle-sessioner, som du skal have 20 af ialt (af én times varighed) Samt 5 supervisionstimer i gruppe for at blive certificeret. 

Deltager:
Højst 12

Optagelse:
Optagelsen sker ved en personlig forsamtale på en time som som er gratis. Vi forventer selvfølgelig at du engagerer dig personligt såvel som fagligt.

Hvis du bliver forhindret/afmelding 
Evt. afmelding skal foregå skriftligt til instituttet. Ved afmelding 50 hverdage før BMTs start opkræves 50% af kursusafgiften. senere end 50 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele kursusafgiften. 

Orlov
Orlov kan kun træde i kraft ved sygdom, flytning eller graviditet. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet en studieplads på andre forløb uden beregning. 

Sted 
Modulerne i Aarhus afholdes på Instituttet, Birkeparken 4, 8230 Åbyhøj. 

Overnatningsmuligheder. 
Kontakt evt. instituttet ved behov for overnatning i forbindelse med undervisningsmodulerne.

Undervisere:

David BR Camacho: Spirituel psykoterapeut og teaterinstruktør. 
Kaya Liv: Danser og psykoterapeut.
Sanne Rimpler: Fysioterapeut, Celle-instruktør og psykoterapeut.

Undervisnings-assistent:

Charlotte Nielsen: Bodymovement terapeut.

Du vil endvidere blive vejledt af flere forskellige undervisere og foredragsholdere under dit uddannelsesforløb.


Tilmelding:
www.heg.dk/tilmelding 
Når du har tilmeldt dig, er din plads ikke sikret, før du har haft en personlig samtale med uddannelseslederen, dette sker telefonisk eller personligt. Du vil modtage en mail efter tilmelding, omkring datoer for en sådan samtale.

Litteraturlisten for Body Movement Terapeut Uddannelsen:

 

Psykoterapi og Psykoterapeutisk supervision,

David BR Camacho, Anette Wiklund og Kirsa Dechlis ( før modul 3)

Gensidig terapi.
Klaus Gormsen, 1990 (før modul 1-2)
Spædbarnets interpersonelle verden
Daniel Stern , 2011 (før modul 3)
Bevægelsens poetik
Lis engel, og helle rønholt (modul 4-5)
Danseterapi og dybdepsykologi
Joan Chodorow (modul 6-7)

Psykodrama
Paul Wilkins (modul 4 og 8)
Kroppen Husker

Babette Rothschild  (modul 10)

Kunsten At Leve

David BR Camacho (modul 10)