23.04-19 Foredrag; Fra naturoplevelse til naturterapi v/ Lasse T. Edlev

FOREDRAGET 
Fra naturoplevelse til naturterapi
Med Lasse T. Edlev

Dato: d. 23 April . 2019  kl.19.00-21.00
 Gratis
Sted: Heg. Birkeparken 4, 8230 Åbyhøj
 - 
Tilmeldinginfo@heg.dk


Hvad berører mennesker i mødet med naturen?
Hvordan kan naturen virke helende?
Og hvordan inddrager vi naturen som spiller i det terapeutiske rum?

Spørgsmål som disse vil Lasse Thomas Edlev søge at kaste lys over i sit foredrag, der bygger på såvel personlige oplevelser som mange års professionelt arbejde med naturpædagogik, naturvejledning og dybdeterapi.

I en tid, der kendetegnes af stress, udbrændthed og depression, får flere og flere behandlingsformer øjnene op for naturens balancerede og helende virkninger. Haveterapi og naturterapi er for eksempel i disse år ved at finde deres for form - også i Danmark.

Samtidig scorer naturoplevelse og friluftsliv højt i rigtig mange menneskers foretrukne ferie- og fritidsliv. Måske i et ønske om ville mærke og udfordre sig selv - måske for at møde noget i tilværelsen, der er "større" end en selv. For nogle bliver naturen et kirke- eller meditationsrum, hvor de søger eksistentiel kontakt indad og opad. Andre kan blot i naturen spontant overraskes af meningsfulde oplevelser, de ikke så komme.

Foredraget lægger op til både at reflektere over egen relation til naturen og de perspektiver, der ligger i bevidst at invitere naturen med ind i det terapeutiske rum.

Lasse er forfatteren til bogen "Natur og miljø i pædagogisk arbejde" en af de mest anvendte bøger i naturpædagogik. Ligeledes er han dybdeterapeut, naturvejleder og naturpædagog
læs mere om Lasse her: http://www.edlev.info/